Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 9001:2015 - Οι Αλλαγές της νέας Έκδοσης - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ISO 9001:2015 - Οι Αλλαγές της νέας Έκδοσης - Αθήνα
ISO 9001:2015 - Οι Αλλαγές της νέας Έκδοσης - Αθήνα

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, με έμφαση στις νέες απαιτήσεις που εισάγει, όπως:

 • Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), όπου θα δοθούν εργαλεία εφαρμογής και θα υλοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις.
 • Επιχειρησιακές Διεργασίες προστιθέμενης αξίας, όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) που αποτελεί την πιο σύγχρονη μεθοδολογία οργάνωσης των επιχειρήσεων. Ενδεικτικό παράδειγμα μπορείτε να δείτε εδώ.

Επίσης, παρουσιάζονται εφαρμογές, με τις οποίες μια επιχείρηση, μπορεί να απαλλαγεί από τη γραφειοκρατία και να μετατρέψει το σύστημά της σε 100% Paperless, εκμεταλλευόμενη και την ευελιξία του νέου Προτύπου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, άνευ κόστους, να αξιοποιήσουν τους συμβούλους της εταιρείας μας, ώστε να κάνουν τη μετατροπή αυτή στο σύστημα διαδικασιών της επιχείρησής τους.
Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (Quality Auditing) και υλοποιούνται σχετικά Workshops, τα οποία βοηθούν τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Θα ξεκαθαρίσουν μέσω παραδειγμάτων τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου.
 • Θα κατανοήσουν τον τρόπο μετάβασης από την έκδοση του 2008 στη νέα έκδοση του 2015.
 • Θα γνωρίσουν σημαντικές μεθοδολογίες για τη βελτίωση της επιχείρησής τους, όπως Αξιολόγηση Κινδύνων, Αναγνώριση Ευκαιριών, Διεργασίες κατά SIPOC, κλπ.
 • Θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές και τα εργαλεία Εσωτερικής Επιθεώρησης, ετοιμάζοντας μόνοι τους μια ολοκληρωμένη Check List.
 • Θα εξοικειωθούν με πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση σημαντικών διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας, όπως την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων και Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα, με τα Εργαλεία που θα τους δοθούν και με την υποστήριξη των συμβούλων της εταιρείας μας, να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένο πίνακα ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους.
Ενότητες Σεμιναρίου
 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
 • Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα έκδοση ISO 9001:2015
 • Τι πρέπει να κάνει η εταιρεία για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις – Πλάνο μετάβασης
 • Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Κινδύνων
 • Μεθοδολογία SIPOC
 • Workshop Εφαρμογής μεθοδολογίας SIPOC για τη βελτίωση των Διεργασιών
 • Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος (Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor)
 • Ποιες ερωτήσεις κάνει ο Auditor προκειμένου να αξιολογήσει την εταιρεία
 • Πως ετοιμάζουμε μια Check List για να επιθεωρήσουμε τη Διαδικασία
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων, Ευκαιριών & τη Διαχείριση Προβλημάτων
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο ISO 9001:2015
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών, Ευκαιριών, Ευρημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Παραπόνων και γενικά προβλημάτων
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης
 • Σύστημα Διαδικασιών σε ηλεκτρονική μορφή, για εύκολη προσαρμογή
 • Οδηγίες αξιοποίησης μιας δωρεάν Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των Διαδικασιών Paperless
 • Ολοκληρωμένος πίνακας ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες ως Εργαλείο αυτοαξιολόγησης της εταιρείας τους
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το ISO 9001:2015
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων