Δωρεάν Σεμινάρια Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Η κοινοπραξία AQS Cyprus / APT είναι ανάδοχος του προγράμματος της ΑνΑΔ "Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων".
Στα πλαίσια αυτού προσφέρει, χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, μια σειρά από σεμινάρια προσανατολισμένα στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στα σεμινάρια καλύπτονται θέματα όπως επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση υπολογιστικών φύλλων (excel), δημιουργία παρουσιάσεων (PowerPoint) και χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, είτε εργάζονται είτε όχι.
Όλα τα θέματα των σεμιναρίων μπορούν να υλοποιηθούν και ως μονοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Αν επιθυμείτε την διοργάνωση μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή έχετε άλλες απορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος.
Λόγω της τεράστιας εμπειρίας των 30 ετών του Ομίλου των επιχειρήσεων AQS στην εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες με πρακτικές ασκήσεις και εργαλεία θα εκπαιδευτούν ώστε να είναι σε θέση:
  1. Να αξιοποιήσουν σημαντικά Εργαλεία στο Excel που θα τους δοθούν δωρεάν από την Εταιρεία μας
  2. Να αναπτύξουν τις Δεξιότητες τους ώστε να παραμετροποιούν περαιτέρω τα Εργαλεία
  3. Να χειρίζονται με ευχέρεια την συγγραφή καλαίσθητων κειμένων με χρήση του Word
  4. Να ετοιμάζουν σε PowerPoint ελκυστικές παρουσιάσεις, προϊόντων, υπηρεσιών και έργων
Κατά την διδασκαλία, θα αξιοποιούν υπολογιστές ώστε να εξασκηθούν στις αναγκαίες λειτουργίες.
Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα των επόμενων σεμιναρίων, όπου μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές ενότητες και να δηλώσετε συμμετοχή. Σε περίπτωση που επιλεχθεί μονοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, αυτή θα υλοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από κοινού. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ MS WORD - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
27-28 Φεβρουαρίου 2024
09:00-16:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
1-7 Μαρτίου 2024
09:00-13:30
ΛΑΡΝΑΚΑ
2-5 Απριλίου 2024
15:45-19:00
Δήλωση Συμμετοχής
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ MS WORD - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
13-15 Μαρτίου 2024
17:00-20:15
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
19 Μαρτίου 2024
09:00-16:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
3-4 Απριλίου 2024
17:00-20:15
ΛΑΡΝΑΚΑ
24 Μαΐου 2024
09:00-16:00
Δήλωση Συμμετοχής
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ MS EXCEL - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
12-14 Μαρτίου 2024
09:00-17:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
19-29 Μαρτίου 2024
16:30-21:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
9-17 Απριλίου 2024
16:30-21:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
9-18 Απριλίου 2024
09:00-12:15
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
23-25 Απριλίου 2024
09:00-17:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ZOOM)
16-24 Μαΐου 2024
09:00-12:15
ΛΕΜΕΣΟΣ
21-23 Μαΐου 2024
09:00-17:00
Δήλωση Συμμετοχής
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ MS EXCEL - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
26 Μαρτίου-5 Απριλίου 2024
09:00-12:15
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
27-29 Μαρτίου 2024
09:00-17:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
27 Μαρτίου-8 Απριλίου 2024
16:30-21:00
ΛΑΡΝΑΚΑ
2-5 Απριλίου 2024
09:00-15:15
ΛΕΜΕΣΟΣ
17-19 Απριλίου 2024
09:00-17:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
18-25 Απριλίου 2024
16:30-21:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
18-25 Απριλίου 2024
09:00-13:30
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
14-17 Μαΐου 2024
09:00-15:15
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
14-28 Μαΐου 2024
16:30-21:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
28 Μαΐου-6 Ιουνίου 2024
09:00-12:15
Δήλωση Συμμετοχής
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - MS POWERPOINT
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΜΕΣΟΣ
27-28 Φεβρουαρίου 2024
09:00-16:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
28 Φεβρουαρίου-6 Μαρτίου 2024
09:00-13:30
ΛΑΡΝΑΚΑ
29 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2024
09:00-16:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
1-7 Μαρτίου 2024
16:30-21:00
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
7-8 Μαρτίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
9-10 Απριλίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΜΕΣΟΣ
15-16 Απριλίου 2024
09:00-16:00
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΖΟΟΜ)
23-26 Απριλίου 2024
09:00-12:15
Δήλωση Συμμετοχής
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΑΡΝΑΚΑ
5-6 Μαρτίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΜΕΣΟΣ
20-21 Μαρτίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
14-17 Μαΐου 2024
15:30-18:45
Δήλωση Συμμετοχής
ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
1 Ιουνίου 2024
16:30-20:45
Δήλωση Συμμετοχής
Σημείωση: Οι θέσεις για κάθε σεμινάριο είναι περιορισμένες σε 16 συμμετέχοντες.
Καταχωρήστε την εγγραφή σας σήμερα και διασφαλίστε τη θέση σας!
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Ζήλη Δημητριάδη
Τηλ. +00357 25 123 862, email: anad-seminars@aqs.cy
 

Αν επιθυμείτε την διοργάνωση μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή έχετε άλλες απορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.