Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

MERCHANDISING ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Καταστημάτων, Επιθεωρητές Δικτύων Λιανικής, καθώς και σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη μεμονωμένων καταστημάτων.

Στόχος του είναι να προσφέρει μία ολοκληρωμένη και συστηματική γνώση των σύγχρονων μεθόδων Visual Merchandising (VM), οι οποίες στοχεύουν στη διέγερση των Συναισθημάτων και Αισθήσεων που συμμετέχουν στη δημιουργία Εικόνας, στην Απόφαση Επίσκεψης, στην Πραγματοποίηση Προγραμματισμένων και Αυθόρμητων Αγορών.

Έμφαση δίδεται στο πώς το Visual Merchandising κτίζει την Ανταγωνιστική Εικόνα του Καταστήματος, δημιουργεί Ανταγωνιστική Εμπειρία Επίσκεψης, με αποτέλεσμα Πιστούς Πελάτες, και σημαντική αύξηση της μέσης Απόδειξης.

Στους συμμετέχοντες παρουσιάζονται παραδείγματα λανθασμένων εικόνων Προϊόντων και καλούνται να προτείνουν βελτιώσεις. Ταυτόχρονα προβάλλονται επιτυχημένες παρουσιάσεις ποικίλων Προϊόντων.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. Εισαγωγή

 • Όροι και Ορισμοί Merchandising
 • Η αγοραστική συμπεριφορά των Πελατών
 • Συναισθήματα vs Λογικής
 • Η έννοια της ανθρώπινης προσοχής
 • Πουλώντας με όλες τις αισθήσεις
 • Πιστότητα Πελατών (Royalty)
 • Στρατηγική Διαχείρισης Πελατών (CRM)
 • Retail Concept / Store Design
 • Σταθερό Merchandising: Βιτρίνα, Layout Καταστήματος, Ροές Πελατών, Γειτνίαση Κατηγοριών, Κατηγορίες Μαγνήτες, Γόνδολες
 • Μεταβλητό Merchandising: Stands / Προβολές, Πλανόγραμμα Ραφιών
 • Ευθυγράμμιση Στρατηγικής Εικόνας με Layout Καταστήματος και Merchandising

2. Πλάνα Προβολής και τοποθέτηση Προϊόντων

 • Ανάπτυξη πλάνων Προβολής και Προώθησης
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση Πλάνων
 • Τοποθέτηση Προϊόντων
 • Χτίσιμο Βιτρίνας και Χώρων Προώθησης
 • Layout Καταστημάτων
 • Τήρηση και έλεγχος εμπορικών συμφωνιών σχετικά με την Προβολή / Παρουσίαση των Προϊόντων
 • Διαχείριση διαθέσιμου Χώρου Προβολής / Παρουσίασης

3. Αναμονή στο Κατάστημα

 • Συστήματα Διαχείρισης Αναμονής
 • Τεχνικές αποτελεσματικής διευθέτησης ουράς Αναμονής

4. Διαχείριση Αποθέματος – Πληρότητα Χώρων

 • Έλεγχος πληρότητας Ραφιών και Χώρων τοποθέτησης των Προϊόντων
 • Αναπλήρωση Προϊόντων
 • Διαχείριση εμφάνισης Ραφιών και Χώρων τοποθέτησης των Προϊόντων
 • Μέριμνα για την οπτική κατάσταση των Ραφιών και των Προϊόντων

5. Προωθητικές Ενέργειες

 • Τήρηση πλάνων προωθητικών ενεργειών
 • Παρακολούθηση και καταγραφή των προωθητικών ενεργειών
 • Προσφορές

6. Υποστήριξη – Εκπαίδευση

 • Εκπαίδευση Προσωπικού Πελατών και Συνεργατών για την χρήση των Προϊόντων
 • Επίλυση προβλημάτων χρήσης των Προϊόντων

7. Διαδικασίες

 • “Κλείσιμο” Πώλησης
 • Λήψη και Διαχερίση Παραγγελιών
 • Διενέργεια συμπληρωματικής Πώλησης
 • Διαχείριση Παραδόσεων
 • Διαχείριση και Παρακολούθηση Αποθέματος
 • Διενέργεια Απογραφών
 • Διαχείριση ακατάλληλων και ληγμένων Προϊόντων
 • Διαχείριση επιστροφών
 • Ανάπτυξη Τιμολογιακής Πολιτικής (Pricing)
 • Τιμολόγηση
 • Συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (Service level Agreements)

8. Οικονομικά για Merchandisers & Αξιολόγησης

 • Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων
 • Ανάπτυξη Δεικτών Πωλήσεων
 • Οικονομική Διαχείριση (Νεκρό σημείο, Μικτό και καθαρό περιθώριο Κέρδους)
 • Ανάλυση διασταυρούμενων Πωλήσεων
 • Αξιολόγηση Πλάνων Προώθησης

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα κατανοήσουν τις αρχές και τις τεχνικές του σύγχρονου Merchandising
 • Θα κατανοήσουν τον τρόπο επιλογής και λήψης των αποφάσεων από τους Αγοραστές
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν αποτελεσματικές τεχνικές και στρατηγικές Merchandising
 • Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των διάφορων τεχνικών Προβολής και Merchandising
 • Θα μάθουν να χρησιμοποιούν το Visual Merchandising για να δημιουργούν Ανταγωνιστική Εικόνα, να δημιουργούν Πιστούς Πελάτες και να αυξάνουν τη μέση Απόδειξή τους
 • Θα γνωρίσουν τη Mεθοδολογία, με την οποία μπορούν να δημιουργούν μία Ανταγωνιστική Εμπειρία Επίσκεψης διεγείροντας Συναισθήματα και Αισθήσεις

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Σημειώσεις «Merchandising Καταστήματος»
 • Παρουσίαση
 • Εργαλεία Mystery Shopping
 • ABC Analysis Δαπανών, Προμηθευτών, Προϊόντων, Πελατών
 • Εργαλεία Κερδοφορίας Καταστήματος
 • Εργαλεία Διαχείρισης Ταμειακού Προγραμματισμού
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Απόστολος Αξαρλής

Απόστολος Αξαρλής

Απόστολος Αξαρλής, Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Θέματα Management και Πωλήσεων. Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, Διευθυντής Χονδρικών και Λιανικών Πωλήσεων και Διευθυντής Αγορών. Διαθέτει 25ετη διδακτική εμπειρία, κατά την οποία, εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 18.000 στελέχη επιχειρήσεων.

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης λόγω συμμετοχής σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης λόγω συμμετοχής σε online σεμινάριο.

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies