Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα
 
Η κοινοπραξία AQS Cyprus / AQS είναι ανάδοχος του προγράμματος της ΑνΑΔ "Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα".
Στα πλαίσια αυτού προσφέρει, χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, μια σειρά από σεμινάρια προσανατολισμένα στην Ασφάλεια και Yγεία Eργαζoμένων στον Kατασκευαστικό Tομέα.
 
Δικαιούχοι είναι:
  • Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στον κατασκευαστικό τομέα (Αρχιτέκτονες, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, εργοδηγοί, υπομηχανικοί και όσοι έχουν εποπτικά καθήκοντα στη μελέτη ή/ και επίβλεψη, ή/ και εκτέλεση του έργου) και άνεργοι που θέλουν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα σε ανάλογες θέσεις εργασίας.
  • Εργατοτεχνικό Προσωπικό που εργάζεται στον Κατασκευαστικό Τομέα και άνεργοι που θέλουν να εργαστούν ως Εργατοτεχνικό Προσωπικό στον Κατασκευαστικό Τομέα.
Τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν και ως μονοεπιχειρησιακά, σε χώρο της AQS ή στο χώρο σας. Σε περίπτωση που επιλεχθεί μονοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, αυτή θα υλοποιηθεί σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από κοινού.
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης, για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο (παρουσία άνω του 75%), θα έχει την ισχύ του Safe Pass, και θα λάβουν ένα ενιαίο πιστοποιητικό.
Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα των επόμενων σεμιναρίων, όπου μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές ενότητες και να δηλώσετε συμμετοχή. Αν επιθυμείτε την διοργάνωση μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή έχετε άλλες απορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος.
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
25 Ιουνίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΜΕΣΟΣ
26 Ιουνίου 2024
09:00-16:00
ΛΑΡΝΑΚΑ
2 Ιουλίου 2024
09:00-16:00
ΠΑΦΟΣ
9 Ιουλίου
09:00-16:00
Λευκωσία
10 Ιουλίου 2024
09:00-16:00
Λευκωσία
12 Ιουλίου 2024
09:00-16:00
Δήλωση Συμμετοχής
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
25 Ιουνίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΜΕΣΟΣ
27 Ιουνίου 2024
09:00-16:00
ΛΑΡΝΑΚΑ
3 Ιουλίου 2024
09:00-16:00
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
15 Ιουλίου 2024
09:00-16:00
Δήλωση Συμμετοχής
Σημείωση: Οι θέσεις για κάθε σεμινάριο είναι περιορισμένες σε 28 συμμετέχοντες.

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία

 
Καταχωρήστε την εγγραφή σας σήμερα και διασφαλίστε τη θέση σας!
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Ζήλη Δημητριάδη
Τηλ. +00357 25 123 862, email: anad-seminars@aqs.cy
 

Αν επιθυμείτε την διοργάνωση μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή έχετε άλλες απορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.