Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  - Reengineering

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Reengineering

Ως Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ορίζεται ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, η κατάστρωση των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, η παρακολούθηση, ανασκόπηση και συνεχής αναπροσαρμογή αυτών των σχεδίων.

Περισσότερα
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Η AQS ως πρωτοπόρος συμβουλευτικός oργανισμός, ενσωματώνει στις Υπηρεσίες της Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από τα Έργα Ανασχεδιασμού που υλοποιεί, εντάσσει Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στις Επιχειρήσεις, ώστε να απογειώσουν άμεσα την παραγωγικότητά τους και να βελτιώσουν την ποιότητά τους.

Περισσότερα
Αριστοποίηση Αποθεμάτων

Αριστοποίηση Αποθεμάτων

H AQS προσφέρει για πάνω από 25 χρόνια εκπαίδευση στην εκπόνηση Στρατηγικών και Εργαλεία που επιτυγχάνουν αριστοποιήση Αποθεμάτων με χρήση εφαρμογής που έχει αναπτύξει, ώστε οι υπεύθυνοι και τα Στελέχη των Αποθηκών να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το Απόθεμα, τον Εξοπλισμό και τις Παραγγελίες.

Περισσότερα
Υπηρεσίες Επιθεώρησης (Audit-Αξιολόγηση) Συστημάτων, Λογισμικών και Υποδομών

Υπηρεσίες Επιθεώρησης (Audit-Αξιολόγηση) Συστημάτων, Λογισμικών και Υποδομών

Η AQS με την ομάδα των εξειδικευμένων Συμβούλων – πιστοποιημένων Auditors προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες επιθεώρησης για τον έλεγχο εφαρμογής – συμμόρφωσης Διεργασιών, Λογισμικών και Υποδομών.

Περισσότερα
Ανασχεδιασμός των Επιχειρήσεων

Ανασχεδιασμός των Επιχειρήσεων

Ο Ανασχεδιασμος - Reengineering είναι η «θεμελιώδης αναθεώρηση και η ριζική επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών (λειτουργιών), με σκοπό την επίτευξη θεαματικών βελτιώσεων σε απόλυτο συνδυασμό με τα κρίσιμα κριτήρια απόδοσης, όπως: κόστος, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ταχύτητα».

Περισσότερα
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η άρτια εσωτερική Οργάνωση μιας σύγχρονης Επιχείρησης ή Οργανισμού αποτελεί ένα από τα βασικότερα βήματα στην πορεία της για την επίτευξη των Στόχων της και την κατάκτηση του Οράματός της. Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται να δρουν σύμφωνα με οδηγίες, που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Περισσότερα
Υποστήριξη Πωλήσεων και Marketing

Υποστήριξη Πωλήσεων και Marketing

Η AQS διαθέτει μεγάλη Τεχνογνωσία και Εμπειρία στην Υποστήριξη Επιχειρήσεων στον Τομέα των Πωλήσεων. Παρέχει μία Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Οργάνωσης και Ανάπτυξης, με απόλυτα πρακτικό προσανατολισμό, μέσα από σύγχρονα Εργαλεία που είτε έχει σχεδιάσει η AQS, είτε προσφέρονται στην αγορά.

Περισσότερα
Συστήματα Παραγωγής (Οργάνωση, Βιομηχανική Κοστολόγηση, SPC, DoE)

Συστήματα Παραγωγής (Οργάνωση, Βιομηχανική Κοστολόγηση, SPC, DoE)

Η AQS για την Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής, εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές Lean Manufacturing.

Περισσότερα
Οργάνωση Πωλήσεων

Οργάνωση Πωλήσεων

Η AQS διαθέτει μεγάλη Τεχνογνωσία και Εμπειρία στην Υποστήριξη Επιχειρήσεων στον Τομέα των Πωλήσεων, παρέχοντας μία Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Οργάνωσης και Ανάπτυξης, με απόλυτα πρακτικό προσανατολισμό.

Περισσότερα
HRM, Συστήματα Επιλογής, Αξιολόγησης και Ενδυνάμωσης Προσωπικού

HRM, Συστήματα Επιλογής, Αξιολόγησης και Ενδυνάμωσης Προσωπικού

Η AQS παρέχει με επιτυχία, πάνω από 20 χρόνια, συμβουλευτικές υπηρεσίες HR Management στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερα
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Οικονομική Διαχείριση

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός – Οικονομική Διαχείριση

Η AQS με πάνω από 28 χρόνια δημιουργικής παρουσίας έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον τομέα Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων.

Περισσότερα
Παροχή Υπηρεσιών DPO σε Δήμους

Παροχή Υπηρεσιών DPO σε Δήμους

Η AQS με 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 800 Έργα Συμμόρφωσης με τον GDPR, ενώ παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού DPO σε Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερα
GDPR Compliance & Audit

GDPR Compliance & Audit

Η AQS είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Υποστήριξη Οργανισμών για τη Συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του κανονισμού, Οργανωτική, IT και Νομική.

Περισσότερα
Logistics

Logistics

Η AQS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Οργάνωσης και Βελτίωσης της Διαχείρισης Αποθεμάτων και Αποθηκών που αφορούν στον Σχεδιασμό, εγκατάσταση, βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης και Εκπαίδευση.

Περισσότερα
Υποστήριξη Εγκατάστασης - Validation ERP / MRPII,  CRM

Υποστήριξη Εγκατάστασης - Validation ERP / MRPII, CRM

Σύγχρονες επιχειρήσεις που κινούνται στο χώρο της μεταποίησης, αποθήκευσης, εμπορίας  και διανομής αγαθών καλούνται να χρησιμοποιήσουν λογισμικό διαχείρισης των επιχειρησιακών τους αναγκών και των σχετικών πόρων.

Περισσότερα
Επιδοτούμενα Προγράμματα

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η AQS, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία υποβολής του φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

Περισσότερα
Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υποστήριξη στην Πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η AQS, με την εμπειρία που διαθέτει στον χώρο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, υποστηρίζει τα τμήματα, σε όλη την διαδικασία Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τους.

Περισσότερα
Πρόγραμμα Δωρεάν Σεμιναρίων για Ψηφιακές Δεξιότητες

Πρόγραμμα Δωρεάν Σεμιναρίων για Ψηφιακές Δεξιότητες

Η κοινοπραξία AQS Cyprus / APT είναι ανάδοχος του προγράμματος της ΑνΑΔ "Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων". Στα πλαίσια αυτού προσφέρει, χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, μια σειρά από σεμινάρια για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Περισσότερα
Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα

Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα

Η κοινοπραξία AQS Cyprus / AQS είναι ανάδοχος του προγράμματος της ΑνΑΔ "Πρόγραμμα Ασφάλεια και Υγεία Εργαζoμένων στον Κατασκευαστικό Τομέα".

Περισσότερα
scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies