Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Budgeting - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Budgeting - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Λευκωσία, Κύπρος
Budgeting - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Λευκωσία, Κύπρος

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται μια πλήρης Διαδικασία Budgeting με σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία, που ξεκινά από την πρόβλεψη Πωλήσεων και την εκτίμηση Εσόδων – Εξόδων , την μεθοδολογία και τα εργαλεία μείωσης κόστους λειτουργιῶν και καταλήγει στις προβλεπόμενες Χρηματοοικονομικές ροές (Cash Flow) και στην πρόβλεψη των Οικονομικών Αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών, το οποίο δίνεται στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου ώστε να παρακολουθούνται οι αποκλίσεις, να αναλύονται τα αίτια και να σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες.

Περισσότερα για τα εργαλεία που δίνονται στο σεμινάριο μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - θα επεξεργασθούν δεδομένα ώστε να ετοιμασθεί ο Προϋπολογισμός μιας επιχείρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και ακρίβεια, καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις πηγές πληροφοριών που θα απαιτηθούν και τον τρόπο άντλησής τους, με χρήση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των πωλήσεων, στην ετοιμασία των Ταμειακών Ροών, του Κεφαλαίου Κίνησης, στην ανάλυση των αποκλίσεων και μηνιαίων αναφορών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθ. Συμβούλους
 • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Οικονομική Διεύθυνση
 • Στελέχη εμπλεκόμενα στον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού
Ενότητες Σεμιναρίου
 • Διεργασία του Budgeting. Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
 • Η πρόβλεψη / στοχοθεσία των πωλήσεων. Ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Χρήση μοντέλων πρόβλεψης.
 • Υπολογισμός Εξόδων. Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών.
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow). Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (Ειδικό Λογισμικό).
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων.
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού (Ανάλυση ευαισθησίας).
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τον προϋπολογισμό. Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής.
 • Φόρμες. Για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων - Εσόδων και Εξόδων - στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού.
 • Εφαρμογές για εκτίμηση Ισολογισμού από τον Προϋπολογισμό.
 • Παρακολούθηση αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων.
 • Ο Προϋπολογισμός ως εργαλείο. Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση περισσότερων δικαιοδοσιών στα στελέχη.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: CLASSIC Hotel
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Budgeting» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow)
 • Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Λογισμικό για την Πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Budgeting} (Ελληνική Έκδοση) 220 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Budgeting» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow)
 • Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Λογισμικό για την Πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων