Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Αθήνα
Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών - Αθήνα
Η κατάρτιση των ταμειακών ροών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης και επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση. Το σεμινάριο αυτό έχει τη μορφή workshop, όπου γίνεται χρήση Η/Υ και κατάλληλων εργαλείων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν και να παρακολουθούν καταστάσεις ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης, προκειμένου να προγραμματίσουν τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων και των εισροών της. Επίσης, θα μάθουν να αναπτύσσουν απολογιστικές καταστάσεις ταμειακών ροών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης παρελθουσών περιόδων. Θα μελετηθούν οι τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας της εταιρείας, η μείωση των επισφαλειών με παράλληλη αξιολόγηση προμηθευτών και πελατών, ο καθορισμός των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους πελάτες. Τέλος, θα παρουσιαστεί ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Αίτια προβλημάτων ρευστότητας
 • Τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας
2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • Πηγές χρηματοδότησης
  • Από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
  • Από λειτουργικές δραστηριότητες
  • Από επενδυτικές δραστηριότητες
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 • Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων από τράπεζες με βάση τις ταμειακές τους ροές
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 • Οικονομικοί Δείκτες ρευστότητας – ταμειακών ροών
 • Πώς προβλέπουμε τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • Πώς να ελέγξετε την κερδοφορία των προϊόντων
 • Πώς να αξιολογήσετε προμηθευτές και πελάτες
 • Πώς να ορίζετε πιστωτικούς όρους και πλαφόν στους πελάτες
6. ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Τρόποι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης
 • Υπολογισμός αξίας της επιχείρησης με βάση την πλέον σύγχρονη μέθοδο D.C.F. (Discounted Cash Flow)
7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Πως υπολογίζεται ο προγραμματισμός των ταμειακών ροών από το λειτουργικό budget για την επόμενη χρήση
 • Πως υπολογίζεται το cash flow για τις προηγούμενες χρήσεις από τον ισολογισμό
 • Ανάλυση ευαισθησίας
Εισηγητές Σεμιναρίου
Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (κοστολόγησης βιομηχανικών προιόντων, διοικητικής λογιστικής, συστημάτων αναφορών, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «WORKSHOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για τη σύνδεση Προϋπολογισμού & Ταμειακού Προγραμματισμού
 • Εργαλεία για τον ημερήσιο Ταμειακό Προγραμματισμό
 • Εργαλεία για την αυτόματη παραγωγή της κατάστασης ταμειακών ροών από τον Ισολογισμό
 • Εφαρμογή σε Excel για τον Υπολογισμό Αξίας της Επιχείρησης
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Workshop Υπολογισμού Ταμειακών Ροών} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «WORKSHOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για τη σύνδεση Προϋπολογισμού & Ταμειακού Προγραμματισμού
 • Εργαλεία για τον ημερήσιο Ταμειακό Προγραμματισμό
 • Εργαλεία για την αυτόματη παραγωγή της κατάστασης ταμειακών ροών από τον Ισολογισμό
 • Εφαρμογή σε Excel για τον Υπολογισμό Αξίας της Επιχείρησης
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων