Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Επιχειρησιακές Προβλέψεις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Επιχειρησιακές Προβλέψεις
Επιχειρησιακές Προβλέψεις
Ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή μελλοντικών κινδύνων είναι οι Τεχνικές των Επιχειρησιακών Προβλέψεων. Μας παρέχουν την δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα τους κινδύνους και να λαμβάνουμε τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχείρησης. Οι προβλέψεις αφορούν τόσο τα έσοδα και τις πωλήσεις όσο και τα έξοδα και τα κόστη μιας επιχείρησης αλλά και τις Ταμειακές Εισροές - Εκροές. Ιδιαιτέρως για τις προβλέψεις των πωλήσεων λαμβάνονται υπόψη ο κλάδος, η συγκεκριμένη επιχείρηση, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της Χώρας, ο ανταγωνισμός, τα ιστορικά στοιχεία και άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται δωρεάν τα εργαλεία για την πρόβλεψη των πωλήσεων, του κόστους, της ταμειακής ροής και της ανάλυσης των κρισίμων δεικτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 • Πρόβλεψη κρισίμων σημείων - κινδύνων με βάση τον Ισολογισμό
 • Ανάλυση κινδύνου χρεωκοπίας με βάση Δείκτες του Ισολογισμού
 • Συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων με ποσοτικά κριτήρια
 • Συστήματα πρόβλεψης πωλήσεων με βάση αιτιολογικούς παράγοντες
 • Πρόβλεψη πωλήσεων για νέα προϊόντα
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Πρόβλεψης
 • Πρόβλεψη κόστους και εξόδων
 • Πρόβλεψη αποθεμάτων
 • Πρόβλεψη Κεφαλαίου Κίνησης
 • Πρόβλεψη Ταμειακής Ροής
 • Προγραμματισμός Ταμειακών Εισροών – Εκροών
 • Πρόβλεψη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης
Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οργάνωση Επιχειρήσεων, στην Εκτίμηση Αξίας επιχείρησης, στην Οικονομική Ανάλυση, στα Επιχειρηματικά Σχέδια και σε άλλες ειδικές Λογιστικές και Ελεγκτικές εργασίες
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Επιχειρησιακές Προβλέψεις»
 • Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για την πρόβλεψη των πωλήσεων, του κόστους και της ταμειακής ροής
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων