Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Έλεγχος Ποιότητας Αναφορών Λογιστηρίου
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Έλεγχος Ποιότητας Αναφορών Λογιστηρίου
Έλεγχος Ποιότητας Αναφορών Λογιστηρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές και βοηθούς λογιστών, στοχεύοντας να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητα των αναφορών του Λογιστηρίου και στην διασφάλιση της αξιοπιστίας στο κλείσιμο του κάθε μήνα. 

Στο σεμινάριο αναλύονται η μορφή, οι βασικές αρχές και η κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι μεταβατικοί λογαριασμοί, οι συμφωνίες των υποσυστημάτων με τη γενική λογιστική, η επισκόπηση ισοζυγίου, οι βασικές συμφωνίες και τα υποδείγματα. 

Επίσης, παρουσιάζονται με δομημένο τρόπο και με χρήση πίνακα ελέγχου όλες οι βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να έχουμε ως αποτέλεσμα ποιοτικές αναφορές.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παραδείγματα ελέγχου αναφορών που θα αναλυθούν:
 • Αποτελέσματα πωλήσεων μήνα
 • Ανάλυση πωλήσεων ανά κανάλι διανομής & ανά πωλητή, σε ποσότητες και αξίες
 • Αποτελέσματα ανά κέντρο κόστους
 • Κατανομή εξόδων ανά κέντρο κόστους
 • P&L ανά προϊόν
 • P&L ανά γεωγραφική περιοχή
 • Συγκέντρωση και ανάλυση ενδοομιλικών συναλλαγών
 • P&L ομίλου
 • Κόστος ανά προμηθευτή
 • Χρηματοοικονομικό κόστος
 • Ανοικτά υπόλοιπα πελατών
 • Ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών
 • Ύψος αποθεμάτων
 • Αξία αποθεμάτων
 • Εφαρμογή μεθόδων υπολογισμού κόστους αποθεμάτων
 • Κίνηση αποθηκών μήνα (ποσότητες και αξίες)
 • Επιστροφές προϊόντων
 • Μέση έκπτωση μήνα
 • Μεικτά, καθαρά κέρδη
 • EBITDA
 • Ισολογισμός μήνα
 • Ταμειακές ροές μήνα
 • Αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή
Εισηγητές Σεμιναρίου
Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οργάνωση Επιχειρήσεων, στην Εκτίμηση Αξίας επιχείρησης, στην Οικονομική Ανάλυση, στα Επιχειρηματικά Σχέδια και σε άλλες ειδικές Λογιστικές και Ελεγκτικές εργασίες
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Έλεγχος Ποιότητας Αναφορών Λογιστηρίου» & Case Studies με λύσεις
 • Εργαλεία - Έντυπα
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων