Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Cost Cutting με χρήση Activity Based Costing
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Cost Cutting με χρήση Activity Based Costing
Cost Cutting με χρήση Activity Based Costing

Η Μείωση Κόστους Λειτουργίας αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε είδους επιχείρηση, όχι μόνο κάτω από συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων μείωσης της σπατάλης προκειμένου να μην εξανεμίζονται τα αποτελέσματα των αυξημένων πωλήσεων.

Το σεμινάριό μας για τη μείωση του Κόστους συμπληρώνεται με την παρουσίαση μιας σύγχρονης μεθοδολογίας, του Activity Based Costing, που δίνει την ακριβή Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων μεσα σε μια Επιχείρηση (Παραδείγματα: Αποθήκη, Διανομή, Room Service, Εστιατόριο, Συντήρηση Εξοπλισμού, Μονάδα Παραγωγής κλπ), Κατηγοριών πελατών, Συμβάσεων με πελάτες, παρτίδων Εξαγωγών και Έργων. Με τον τρόπο αυτό δίνονται οι σωστές απαντήσεις σε προβλήματα-ερωτήματα όπως:

 • Προϊόντα ή συμβάσεις προμηθειών, κοστολογούνται πάνω από το πραγματικό τους κόστος με αποτέλεσμα να χάνονται πελάτες και να κερδίζει έδαφος ο ανταγωνισμός
 • Αντιθέτως, σε άλλες περιπτώσεις η συμβατική κοστολόγηση δίνει αποτελέσματα κάτω από το πραγματικό κόστος με αποτέλεσμα αντί κέρδους να προκύπτει τελικά ζημία
 • Από ποιες δραστηριότητες κερδίζονται τα χρήματα και ποιες ειναι ζημιογόνες

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα Workshop στο οποίο ακτινογραφούνται όλες οι περιοχές της σπατάλης και σημείο προς σημείο παρουσιάζονται οι πρακτικές και τα Εργαλεία για τη μείωση του κόστους.

Αναλύονται όλα τα σημεία που επιδέχονται μείωση κόστους και αφορούν όλες τις περιοχές της επιχείρησης, ώστε ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να αρχίσει αμέσως την εφαρμογή Προγράμματος Μείωσης Κόστους στην επιχείρησή του, εντοπίζοντας τις ευκαιρίες που τον αφορούν.

Επί πλεόν, βασισμένοι στα δεδομένα μιας Επιχείρησης εκτιμάται το Activity Based Cost, με εύχρηστα και φιλικά στον χρήστη Εργαλεία που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας.

Στους συμμετέχοντες δίνεται μια σειρά σημαντικών εργαλείων όπως: Activity Based Costing, ABC Analysis, Διαχείριση Αποθεμάτων, Μείωσης Κόστους Αγορών, Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού, Συστήματος Αναφορών, Υπολογισμού των Χρηματοοικονομικών Δεικτών κλπ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Στόχος Σεμιναρίου - Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες
 • Θα προσδιορίσουν τις περιοχές, όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης/Οργανισμού.
 • Θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα εφαρμόζοντας τα Εργαλεία μείωσης κόστους που θα τους δοθούν.
 • Θα καταρτίσουν Προϋπολογισμό με βαση τις μειώσεις που σχεδιάστηκαν.
 • Θα ξεκινήσουν αμέσως την Εφαρμογή των σχετικών Εργαλείων για τη μείωση του κόστους.
 • Θα υπολογίζουν το πραγματικό κόστος Δραστηριοτήτων, Τμημάτων Προϊόντων, πελατών.
Ενότητες Σεμιναρίου

1η ΗΜΕΡΑ

ACTIVITY BASED COSTING

 • Οι αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
 • Τι είναι το Activity Based Costing
 • Η σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα προϊόντα
 • Η κοστολόγηση των συμβάσεων
 • Η κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
 • Η κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
 • Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
 • Αποφάσεις για Outsourcing

2η ΗΜΕΡΑ

Α. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

 • Λειτουργία Γραμματείας - Διαχείριση Αρχείων
 • Αγορές - Προμήθειες
 • Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
 • Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής - Συντήρηση
 • Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
 • Γενικά Έξοδα (Κόστος Οχημάτων – Ενέργεια – Τηλέφωνα)
 • Διοικητικά Έξοδα - Εργασίες Γραφείου - «Χαρτοβασίλειο» - Security
 • Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά - Διανομή
 • Επιστροφές Προϊόντων
 • Έξοδα προώθησης - προβολής - διαφήμισης
 • Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης
 • Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
 • Πληροφορική - Ανωτάτη Διοίκηση
 • Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου - Αλλαγές - Καινοτομίες

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Πίνακας 1000 σημείων και Best Practices για τη μείωση κόστους
 • Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Εργαλεία Τηλεεργασίας
 • 20 ειδικά εργαλεία σε Εxcel με πρακτικές εφαρμογές όπως: Value Analysis, ParetoAnalysis - Statistical Process Control (SPC), Μελέτη Χρόνων – Μεθόδων, Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI, Excel Ελέγχου, Προϋπολογισμένων δαπανών, Cash Flow, Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους κ.α.

Γ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΟ

 • Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μείωσης Κόστους
 • Ο καθορισμός των κρισίμων σημείων Έργων Μείωσης Κόστους
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Όλη η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
 • Λογισμικό Διαχείρισης Κρισίμων Σημείων Έργου Μείωσης Κόστους
 • 20 εργαλεία σε Excel
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων