Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Χρόνου & Εσωτερική Επικοινωνία
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Διαχείριση Χρόνου & Εσωτερική Επικοινωνία
Διαχείριση Χρόνου & Εσωτερική Επικοινωνία

Το σεμινάριο αυτό διαφέρει από τα παραδοσιακά σεμινάρια που περιορίζονται απλώς στις Πρακτικές Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου. Είναι ένα καινοτόμο σεμινάριο που προσφέρει Πρακτικές, Εργαλεία & Διαδικασίες, που αναβαθμίζουν την επικοινωνία και τη Διαχείριση Χρόνου εντός του Οργανισμού, αλλά και στην προσωπική ζωή των Στελεχών, αυξάνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα.

Με δεδομένο ότι ο Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός είναι ουσιαστικά ο τρόπος που επενδύουμε το χρόνο μας, παρουσιάζουμε για το σκοπό αυτό, τις τεχνικές των Stephen Covey και David Allen.

Με την αποδοτική Διαχείριση του Χρόνου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό η Ποιότητα της Εσωτερικής Επικοινωνίας, οι Αναθέσεις, ο Καθορισμός Προθεσμιών, η Διαχείριση των Εκκρεμοτήτων , η Αποδοτική Διαχείριση των Meetings και ο Μηχανισμός Ελέγχου για Ανασκόπηση, Αξιολόγηση & Βελτίωση όλων αυτών.

Στο σύστημα των Αναθέσεων παρουσιάζονται Εφαρμογές που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναθέτουμε Δράσεις, να παρακολουθούμε το φορτίο σε Ανθροποώρες που συνεπάγεται η κάθε Δράση, να τίθενται προθεσμίες, να έχουμε Report για την εξέλιξη των Δράσεων αυτών, με αποτέλεσμα μεγάλη βελτίωση παραγωγικότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται ιδιαιτέρως στα Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, αφορά ωστόσο και όλα τα στελέχη καθώς η βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και της Διαχείρισης του χρόνου έχουν εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα.
Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

 • Η Διευθέτηση όλων των Εισερχομένων (Fax, Τηλέφωνα, Εmail, Προφορικές Εντολές)
 • Η βελτίωση της Επικοινωνίας ως παράγοντας καλύτερης Διαχείρισης του Χρόνου
 • Πώς γίνεται ο Διαχωρισμός: Αρχειοθέτηση, Ανάθεση - Υλοποίηση - Επανεξέταση στο μέλλον - Καθορισμός επόμενου βήματος (Σύστημα David Allen)
 • Οι Βέλτιστες Πρακτικές για τον Εβδομαδιαίο - Ημερήσιο Προγραμματισμό (Σύστημα Covey)
 • Συστηματική Διαχείριση Συσκέψεων
 • Σύστημα Υπομνήσεων για την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα Αναφορών

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ

 • Η Διαχείριση του stress: Πώς εντοπίζονται τα αίτια και πώς θεραπεύονται
 • Πώς αντιμετωπίζεται η αναβλητικότητα
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι «Ληστές» του Χρόνου
 • Αυτοαξιολόγηση και Βελτίωση στην κατανομή του Εργασιακού Χρόνου
 • Η Λογική της Ανάθεσης και πώς την ενισχύουμε

Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Πρόσβαση στα αρχεία σας από παντού
 • Η Διαχείριση των Αναθέσεων
 • Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα - Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα - Σημαντικά Μη Επείγοντα
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Διαχείριση Χρόνου & Εσωτερική Επικοινωνία'
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τέσσερα Εργαλεία του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφονται στο Περιεχόμενο του Σεμιναρίου (Ενότητα Γ)
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων