Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Office Operations Excellence
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Office Operations Excellence
Office Operations Excellence
Ένα Γραφείο στελέχους Επιχείρησης όπως Γενικού Διευθυντού, Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ακόμη και Ελεύθερου Επαγγελματία, που λειτουργεί αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της εικόνας του αλλά και της Αποδοτικότητας του στελέχους.
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα όπως:
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Επεξεργασία και διαχείριση του όγκου των πληροφοριών που εισέρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Θεαματική μείωση γραφειοκρατίας με ταυτόχρονη αύξηση της ροής των πληροφοριών. Επεξεργασία και διαχείριση του όγκου των πληροφοριών που εισέρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Θεαματική μείωση γραφειοκρατίας με ταυτόχρονη αύξηση της ροής των πληροφοριών.
 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Εξοπλισμός και σύνδεση συσκευών σε ένα ενιαίο κύκλωμα (Scanner, OCR, pdf, fax, τηλέφωνο κ.α.) και εμπλουτισμός με λεξικά, μεταφραστές και μηχανές αναζήτησης για να λειτουργήσει το γραφείο γρήγορα και αποτελεσματικά.
 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Διαθεσιμότητα του γραφείου μέσω internet και VPN, απομακρυσμένη χρήση του Η/Υ. Δυνατότητα διαχείρισης των e-mails, των αρχείων και των προγραμμάτων όπως το office από οπουδήποτε.
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Αποδοτική διαχείριση των emails. Μαζική αποστολή. Κρίσιμα σημεία της ποιοτικής αλληλογραφίας.
 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρήση εργαλείων του Word για παραγωγικότερη εργασία σε θέματα όπως εντοπισμός διαφορών ανάμεσα σε παρεμφερή έγγραφα, διαχείριση αλλαγών και εκδόσεων, αισθητική βελτίωση κειμένων, δημιουργία και διαχείριση πρότυπων επιστολών, χρήση αυτόματων περιεχόμενων και συντομεύσεων.
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ: Σύνθετοι υπολογισμοί, γραφήματα, παραμετροποίηση δεδομένων. Προϋπολογισμοί και ταμειακές προβλέψεις με εργαλεία Excel τα οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία μας και δίνονται ΔΩΡΕΑΝ στους συμμετέχοντες.
 7. ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Κανόνες ποιοτικής παρουσίασης. Ενσωμάτωση στο Power Point video, εικόνων, ήχου και κίνησης.
 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ & TEMPLATES: Δυνατότητες επεξεργασίας πληθώρας σχημάτων όπως διαγραμμάτων ροής, οργανογραμμάτων, control & pareto charts, φορμών Business/Marketing Plan, ακόμα και layout κτηρίων, μέσω ειδικών εφαρμογών.
 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ: Μεθοδολογία και Εργαλεία για τη διαχείριση projects και προβλημάτων. Τα εργαλεία αυτά δίνονται ΔΩΡΕΑΝ. Διαχείριση εκκρεμοτήτων μέσω του outlook
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT): Διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμματισμένων ενεργειών με άνεση, ώστε να μην μετατρέπονται σε ενέργειες που γίνονται με άγχος την τελευταία στιγμή.
 11. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: Σχεδιασμός συστημάτων τηλεδιάσκεψης με χαμηλό κόστος.

Επιλέγοντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, στους παραπάνω τομείς, μπορούμε να απεγκλωβίσουμε την καθημερινότητά μας από αναχρονιστικούς τρόπους λειτουργίας και να αφοσιωθούμε με επιτυχία στα ουσιώδη ζητήματα.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, στις Γραμματείς Γεν. Διεύθυνσης και Δ.Σ. και στα λοιπά Στελέχη που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Ελένη Φλουρή
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Office Operation Excellence' & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ:
 • Εργαλείο Time Management
 • Εργαλεία Προϋπολογισμού
 • Εργαλεία Αξιολόγησης προσφορών
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Εργαλείο Προγραμματισμού Εργασιών
 • Λογισμικό Διαχείρισης Προβλημάτων
 • Τα 5 πιο χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για το Γραφείο
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Office Operations Excellence} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο 'Office Operation Excellence' & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ:
 • Εργαλείο Time Management
 • Εργαλεία Προϋπολογισμού
 • Εργαλεία Αξιολόγησης προσφορών
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Εργαλείο Προγραμματισμού Εργασιών
 • Λογισμικό Διαχείρισης Προβλημάτων
 • Τα 5 πιο χρήσιμα δωρεάν προγράμματα για το Γραφείο
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων