Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης
Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης
Η εφαρμογή της σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης θα βελτιώσει την αξιοποίηση του χώρου, την παραγωγικότητα και την ποιότητα όλων των λειτουργιών, από την διαδικασία παραλαβής, τοποθέτησης και ετοιμασίας παραγγελιών, μέχρι την απογραφή, τον ευπρεπισμό και την ασφάλεια της αποθήκης (με εργαλεία 5s), τη σωστή επικοινωνία με το λογιστήριο και τα λοιπά τμήματα, την ακρίβεια και αριστοποίηση των αποθεμάτων, την ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας. Με εργαλεία σε Excel και ασκήσεις το σεμινάριο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν δυσλειτουργίες και να εφαρμόσουν σημαντικές βελτιώσεις.

Δείγμα πρακτικής άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση της λειτουργίας της αποθήκης και ειδικότερα σε:

 • Διευθυντές Logistics-Στελέχη Αποθήκης
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Διευθυντές Εργοστασίου
 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Μηχανοργάνωσης
 • Νεοπροσληφθέντα στελέχη αποθηκών
Στόχος Σεμιναρίου
Όπως είναι γνωστό, η σύγχρονη εξέλιξη στην οργάνωση των αποθηκών και των διανομών, αν αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, παρέχει μοναδικές δυνατότητες για εντυπωσιακή βελτίωση του επιπέδου Εξυπηρέτησης του Πελάτη, μείωση του κόστους λειτουργίας, μείωση αποθεμάτων, αποδοτικότερη χρήση των χώρων και ταχύτερη διεκπεραίωση παραγγελιών. Μέσα από τις πρακτικές ασκήσεις, γίνεται εφαρμογή των μεθόδων αυτών.
Ενότητες Σεμιναρίου
 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Προγραμματισμός ροής παραλαβών, απαιτούμενου προσωπικού και μηχανημάτων, προετοιμασία χώρου, δειγματοληψία, έλεγχος παραλαμβανόμενων υλικών, ελαττωματικές παραλαβές.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: Καθορισμός Γεωγραφικών θέσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Εργαλεία σε Excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Εφαρμογή σε Excel για την Χωροθέτηση των υλικών. Case Study.
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: Κατά ζώνες ή κατά τμήματα. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανά περίπτωση. Εφαρμογή σε Excel για τον Υπολογισμό του απαιτούμενου χώρου. Case Study.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: Κριτήρια για τον προγραμματισμό των δρομολογίων, παρακολούθηση του βαθμού αξιοποίησης οχημάτων, μείωση κόστους διανομής.

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Πόσο επιβαρύνεται η μονάδα του προϊόντος όσο παραμένει στην Αποθήκη. Μέθοδοι Κοστολόγησης Αποθεμάτων. Case Study.
 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Σύστημα δεικτών για την αξιολόγηση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας της Αποθήκης, στην Παραλαβή, Αποθήκευση, Ετοιμασία και Αποστολή των Παραγγελιών.
 • ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ: Προετοιμασία απογραφής και διαφοροποίηση της συχνότητας, ανάλογα με την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, που βελτιώνει την ταχύτητα, το κόστος και την ακρίβεια των απογραφών. Εφαρμογή ABC Ανάλυση για απογραφές.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Ακρίβεια Αποθεμάτων, μείωση Αποθέματος & ελλείψεων, Σημείο Αναπαραγγελίας, Απόθεμα Ασφαλείας. Μέθοδοι διαχείρισης για μείωση των Αποθεμάτων & βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών. Εφαρμογή Διαχείρισης Αποθεμάτων, Case Study.
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Εφαρμογή Barcode / R.F.I.D, Συστήματα WMS (Warehouse Management Systems). Τεχνικά & οικονομικά κριτήρια για την επιλογή του συστήματος αποθήκευσης.
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Έγγραφα αποθήκης, που απαιτούνται για την υποστήριξη των διεργασιών της.
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Στην αξιοποίηση του χώρου αποθήκευσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη διακίνηση των υλικών. Case Study.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση & Βελτίωση της Σύγχρονης Αποθήκης» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικά σε Excel για την ABC Ανάλυση, την Χωροθέτηση της Αποθήκης, την Διαχείριση Αποθεμάτων, τον υπολογισμό Χώρου Αποθήκευσης, την επιλογή βέλτιστης λύσης Picking
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων