Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού




Στέλλα Φινέ
MBA, BSc Management Science and Technology. Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία τόσο σε διεθνείς αλλά και σε εγχώριες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία έργα βελτιστοποίησης διαδικασιών, αντιμετώπισης κρίσεων, οργανωτικής αναδιαμόρφωσης και διαχείρισης της αλλαγής.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων