Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣτελεχιακό Δυναμικό > Ronald D. Grossman, PMC, PCMH, CISCM

Ronald D. Grossman, PMC, PCMH, CISCM
Mr. Grossman serves as one of CATTAN's primary practice leaders, focusing on logistics, traffic and distribution, and materials handling. With over 35 years of experience, he is a Certified International Supply Chain Manager (CISCM) and is an active member of the American Production and Inventory Control Society and the Warehouse Education and Research Council. The Consultants Bureau has designated Mr. Grossman as a Professional Management Consultant (PMC), while the Materials Handling and Management Society has awarded him with the prestigious title of Professional Certified in Materials Handling (PCMH). A certified Lean Enterprise Tools practitioner, Ron has earned degrees both from Northeastern University and the University of Connecticut.
Πλήρες Βιογραφικό >
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων