Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέες ρυθμίσεις με ΥΑ 113169/27.12.2023 - Ενεργοποίηση της κάρτας από 1.1.2024 για Βιομηχανίες και Λιανικό Εμπόριο - Αλλαγή ωραρίου ή υπερωριακή απασχόληση επιλογή δήλωσης σε ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ πριν ή μετά ΑΠΌ 1.3.2024

 

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, το νέο Σύστημα Διαβίβασης Πληροφοριών για το ωράριο εργασίας δημιουργεί προβληματισμό στις Επιχειρήσεις, τόσο για το Διοικητικό φόρτο Διαχείρισης που θα επιφέρει όσο και για την δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι Επιχειρήσεις τόσο για τα οφέλη όσο και για τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας και για το πως θα τα αντιμετωπίσουν.

Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας, που αποκτήθηκε στην πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, από τις Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση καθώς και οι κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής του νέου μέτρου.

Ενότητες

Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (άρθρο 73 Ν. 4808/2021) Ν. 5053/2023, ΜΕ ΥΑ 113169/2023
  • Στόχος
  • Υποβαλλόμενα Στοιχεία – Νέες Υποχρεώσεις μετά την ισχύ της ΥΑ (Γνωστοποίηση όρων σύμβασης, συμβάσεων, πρότυπες συμβάσεις, οικειοθελής αποχώρηση ή αδικαιολόγητη απουσία 5 ημερών κ.λπ.)
  • Σύγκριση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)
  • Για σταθερό ωράριο Εργασίας Παραδείγματα
  • Για μεταβαλλόμενο ωράριο Εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου) Παραδείγματα
  • Διευθέτηση χρόνου Εργασίας ν. 4808/2021 άρθρο 55
  • Τηλεργασία
  • Εκ περιτροπής Εργασία και Ψηφιακό ωράριο
  • Ε8 Σύστημα δήλωσης Υπερωριών
  • Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την πρόσληψη ΝΕΟ Ε3
  • Τι πρέπει να προσέξουμε στους κλάδους που έχουν ενταχθεί
  • Τι ισχύει για τα πρόσωπα ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου Εργασίας – Νέα Διαδικασία Υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
  • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι Εργασίας μερικής Απασχόλησης – Ψηφιακό ωράριο μερικώς Απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη Εργασία
  • Συνοπτική παρουσίαση των αδειών και επισημάνσεις & Διαδικασία Υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 3. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Βαρδιολόγια
  • Μισθοδοσία
  • Επιλογή συστήματος ωρομέτρησης και σύνδεση με
 4. ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
 5. ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ)
  • Βιομηχανία
  • Λιανεμπόριο
 6. ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ) ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2024
  • Τουρισμός
  • Επισιτισμός
  • Λοιποί κλάδοι
 7. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του Εργαζομένου έως την υποβολή του Εργοδότη
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο Μηχανισμός Ελέγχου από τον Εργοδότη για:
   • Αποκλίσεις
   • “Ορφανά” κτυπήματα Κάρτας ή/και μη κτυπήματα Κάρτας
   • Τρόποι και Εργαλεία Διασφάλισης Εργοδότη
   • Σύστημα ωρομέτρησης (έλεγχος & ενημέρωση εργοδότη ή/και εργαζόμενου)
 8. ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων – Παραβίαση της Ψηφιακής Κάρτας – Πρόστιμα για υποδηλωμένη απασχόληση
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας με την νέα Υπουργική Απόφαση 80016/01-09-2022
 9. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Εργασία 6ης ημέρας
  • Παράλληλη απασχόληση και σε 2ο Εργοδότη
  • Συμβάσεις ετοιμότητας για εργασία ή κατά παραγγελία απασχόληση
  • Λοιπά θέματα επικαιρότητας
   • Χρόνος διαφύλαξης βιβλίου αδειών
   • Προστασία μητρότητας σε ελευθέρους επαγγελματίες και αγρότισσες κ.λπ.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη και Υπαλλήλους του τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Δικηγόρους που διαχειρίζονται Εργασιακά Θέματα
 • Σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Coaching με Βιωματικές Ασκήσεις”
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων του Coach
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίο

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου "Μισθοδοσία Προσωπικού", Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σύμβουλος Φορολογικός Εργασιακός Ασφαλιστικός.
Live Online Training
Έναρξη: 31/05/2024 9:30 πμ
Λήξη: 31/05/2024 2:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies