Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Στελεχιακό Δυναμικό
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού
Παύλος Δόικος
Ο Παύλος Δόικος, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc ΗΠΑ, Περιβαλλοντική Διαχείριση MSc Σουηδία, ασχολήθηκε ως σύμβουλος περιβαλλοντικής διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ελλάδα από το 1992 και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου ασχολείται με Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων σχετικά με Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρηματοδοτικο μηχανισμό JESSICA.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων