Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Software
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΠρόγραμμα Διαχείρισης Προβλημάτων & Συνεχούς Βελτίωσης
Η Advanced Quality Services Ltd. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα πρωτοποριακό Ηλεκτρονικό (paperless) Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων που καλύπτει εξ΄ ολοκλήρου το χειρισμό παραπόνων πελατών, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, τη διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων, μη συμμορφώσεων εσωτερικών ελέγχων και προτάσεων βελτίωσης όντας πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008 στους τομείς αυτούς.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σύστημα Διαχείρισης Προβλημάτων χρησιμοποιεί το λογισμικό MS Access και είναι δομημένο έτσι ώστε να μην απαιτεί κανενός είδους πληροφορία σε έντυπη μορφή (έντυπα παραπόνων, διορθωτικών ενεργειών κλπ), αλλά είναι πλήρως ηλεκτρονικό λειτουργώντας μέσω του δικτύου υπολογιστών της επιχείρησης.
Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες από το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το χειρισμό των παραπόνων πελατών, των μη συμμορφούμενων προϊόντων & των μη συμμορφώσεων, των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, μπορούν να χειριστούν ενιαία, καθότι αναφέρονται ουσιαστικά στη διαχείριση διαφόρων ειδών προβλημάτων ή ευκαιριών βελτίωσης. Για παράδειγμα, κατά το πρότυπο ISO 9001 η διαδικασία των διορθωτικών ενεργειών είναι η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν το πρόβλημα - παράπονο, μη συμμόρφωση ή άλλο - η λήψη των κατάλληλων ενεργειών για τη μη επανεμφάνισή του και η αξιολόγηση των ενεργειών αυτών, δηλ. αναφέρεται σαφώς στη διαδικασία διαχείρισης προβλημάτων. Το σχήμα 1 περιγράφει παραστατικά την ανωτέρω φιλοσοφία.

Σχήμα 1:Δομή Προγράμματος Διαχείρισης Προβλημάτων & Συνεχούς Βελτίωσης

Ο χρήστης ανοίγοντας την εφαρμογή μπορεί να επιλέξει από την κύρια οθόνη τα εξής (εικόνα 1):

Α. Να καταγράψει ένα καινούργιο πρόβλημα

Β. Να βρει ένα ήδη καταχωρημένο πρόβλημα, διορθωτική ή προληπτική ενέργεια

Γ. Να ανατρέξει στον Πίνακα Διαχείρισης Προβλημάτων ο οποίος εμφανίζει όλα τα καταγεγραμμένα προβλήματα και το στάδιο της επεξεργασίας τους :

 • Πρόβλημα που δεν άρχισε ακόμη η επεξεργασία του
 • Πρόβλημα του οποίου η επεξεργασία είναι σε εξέλιξη
 • Πρόβλημα με έγκαιρη υλοποίηση της διευθέτησής του
 • Πρόβλημα με καθυστερημένη υλοποίηση της διευθέτησής του

  Δ. Να εκτυπώσει κενές φόρμες του Προγράμματος

  Ε. Να συμπληρώσει στοιχεία στο πελατολόγιο της εταιρείας του


  Εικόνα 1 : Κεντρική Οθόνη Προγράμματος

  Για την καταγραφή και επεξεργασία των προβλημάτων χρησιμοποιείται η αντίστοιχη φόρμα του προγράμματος, στην οποία οι αρμόδιοι χρήστες καταγράφουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς και την προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών αυτών. Στην ίδια φόρμα καταγράφεται ο έλεγχος - αξιολόγηση της αποκατάστασης του προβλήματος και προσδιορίζεται η λήψη τυχόν διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών (εικόνα 2).


  Εικόνα 2 : Φόρμα Αναφοράς Προβλήματος

  Η διαχείριση των διορθωτικών - προληπτικών ενεργειών πραγματοποιείται μέσω αντίστοιχων φορμών οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη φόρμα αναφοράς προβλήματος (εικόνα 3), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα της απ’ ευθείας σύνδεσης και μεταφοράς του χρήστη από το πρόβλημα στη διορθωτική ή προληπτική ενέργεια που το αφορά και αντιστρόφως.  Εικόνα 3:Φόρμα Διορθωτικών Ενεργειών (αντίστοιχη φόρμα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των προληπτικών ενεργειών).

  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας, μετακίνησης ανάμεσα στις φόρμες, προεπισκόπησης εκτύπωσης και διαγραφής τους.

  Συνολική απεικόνιση όλων των προβλημάτων, του σταδίου διαχείρισής τους και συνολική παρακολούθηση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διάφορων ενεργειών που έχουν καταγραφεί, παρέχει ο Πίνακας Διαχείρισης Προβλημάτων που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης. Ο πίνακας αυτός είναι πλήρως διαδραστικός (interactive), καθότι προσφέρει όχι μόνο μια συνολική απεικόνιση όλων των φάσεων επεξεργασίας των προβλημάτων (καταγραφή αποκατάσταση, διορθωτικές ενέργειες, προληπτικές ενέργειες), αλλά και :

  Α. Πληροφορίες ολοκλήρωσης ή όχι των ενεργειών. που αφορούν ένα πρόβλημα με τις ενδείξεις "κλεισμένο", "εκκρεμές", "εκπρόθεσμο"

  Β. Δυνατότητα απευθείας μετάβασης σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα

  Γ. Δυνατότητα φιλτραρίσματος των προβλημάτων σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια όπως πελάτης, περιγραφή προβλήματος, προέλευση, περιγραφή διορθωτικών προληπτικών ενεργειών κ.ά.

  Δ. Δυνατότητα ταξινόμησης των προβλημάτων με βάση τους πελάτες, τις ημερομηνίες καταγραφής, τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης ενεργειών, τους υπεύθυνους ολοκλήρωσης των ενεργειών κλπ

  Ε. Δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα σε χαρτί Α4 και Α3
 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του paperless Συστήματος Διαχείρισης Προβλημάτων είναι τα ακόλουθα :

  Α. Συμπύκνωση τεσσάρων διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας (Παράπονα Πελατών, χειρισμός μη συμμορφούμενου προϊόντος, διορθωτικές ενέργειες, προληπτικές ενέργειες) σε μία

  Β. Ηλεκτρονική λειτουργία του προγράμματος χωρίς τη χρήση εντύπων

  Γ. Μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου διεκπεραίωσης των ενεργειών που απαιτούνται

  Δ. Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω τοπικού δικτύου

  Ε. Πολύτιμο εργαλείο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και τη Διοίκηση λόγω του πλήθους των παραγόμενων πληροφοριών για τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως εκκρεμότητες ενεργειών από στελέχη, συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων κλπ.

  Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης & της εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του προγράμματος ανέρχεται στα 750 euro. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία μας.
  Τιμή Online Προϊόντος (για download): 750
  Τιμή Προϊόντος για Παραγγελία: 750
   
  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων