Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: Effective Manager's Toolkit
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Live Online Training: Effective Manager's Toolkit
Live Online Training: Effective Manager's Toolkit
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Η εταιρεία μας κλείνοντας 28 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής προσφοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών οργάνωσης και εκπαίδευσης Στελεχών, διοργανώνει το νέο κορυφαίο της Σεμινάριο «EFFECTIVE MANAGER'S TOOLKIT» και προσφέρει στην αγορά το σύνολο των Εργαλείων της, που χρησιμοποίησε για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Έργων Ανάπτυξης Πωλήσεων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε πάνω από 500 Επιχειρήσεις.

Τα Εργαλεία αυτά, παρέχουν στα στελέχη τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια, για να λειτουργήσουν αποδοτικά και ανταγωνιστικά.

Ο αριθμός των Εργαλείων είναι εξαιρετικά μεγάλος και καλύπτει όλες τις περιοχές της Επιχείρησης, ενώ ένα σύνολο Πινάκων Ελέγχου «ακτινογραφεί» κάθε πτυχή της Λειτουργίας της, ώστε να εντοπίζονται τα σημεία προς βελτίωση. Όλοι οι Πίνακες Ελέγχου είναι σε μορφή Excel, ώστε μετά τη συμπλήρωσή τους να έχουμε δυνατότητα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και γραφημάτων.

Θα γίνει εφαρμογή των Εργαλείων αυτών με απλές ασκήσεις, αφού προηγηθεί για κάθε τομέα σύντομη ερμηνεία.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Μετά το σεμινάριο, εντός διμήνου, κατόπιν συνεννοήσεως θα υπάρξει 4ώρο online σεμινάριο χωρίς πρόσθετο κόστος, ώστε να επιλυθούν τυχόν απορίες από την εφαρμογή τους.

Επιπλέον Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν, χωρίς πρόσθετο κόστος, επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις - διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους και κάνοντας προσαρμογές των Εργαλείων για να προσαρμοζονται στις ειδικές απαιτήσεις τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Στελεχών των Επιχειρήσεων με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία - μεθοδολογίες Διαχείρισης των κρίσιμων Διεργασιών της Επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο της απόδοσής τους (Breakthrough).
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω Στελέχη: 

 • Διευθ. Συμβούλους
 • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές Πωλήσεων, Marketing, Προμηθειών, Παραγωγής, Ανθρωπίνου ΔυναμικούΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. BUSINESS PLANNING
 • Σχεδιασμός Χάρτη Στρατηγικής
 • Excel Σχεδιασμού & Balanced Scorecard
 • Σύνδεση Επιχειρησιακών Στόχων με Έργα - Διεργασίες
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Σύνδεση Δεικτών Διοίκησης με Δείκτες Στελεχών (Alignment)
 • Εργαλεία Ανάλυσης Κινδύνων
 • Εργαλείο για την Εκτίμηση πιθανότητας κατάρρευσης της Επιχείρησης
 • Εργαλείο για την μέτρηση όλων των Οικονομικών Δεικτών
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 • Σχεδιασμός Έργου - Προγραμματισμός
 • Quality Plan - Διαχείριση Κινδύνων Έργου
 • Αναφορές Εξέλιξης ´Εργων
 • Budget - Cash Flow Έργου
 • Σύνδεση Ροής Υλικών - Προμηθειών - Φάσεων Έργου
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Προγραμματισμός Παραγωγής / Υπηρεσιών
 • Capacity Planning
 • Μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Κόστος παρτίδας
 • Αριστοποίηση Setup
 • Παρακολούθηση Χρόνων Παράδοσης Παραγγελίας
 • Πλάνα Δειγματοληψίας Ποιοτικού Ελέγχου
 • Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων - ABC Ανάλυση
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας Αποθήκης
 • Υπολογισμός Σημείου Αναπαραγγελίας
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • Audit Λογιστηρίου
 • Budgeting (Ολοκληρωμένο Set)
 • Check List Μείωσης εξόδων σε όλους τους τομείς
 • Διαχείριση Κέντρων Κόστους
 • Δομημένο Σύστημα Αναφορών
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Υπολογισμός Νεκρού Σημείου
 • Ανάλυση Ευαισθησίας
 • Contribution margin
6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Προβλέψεις Πωλήσεων
 • Coaching - Επίβλεψη Πωλητών
 • Συλλογή Στοιχείων Αγοράς
 • Ψηφιοποίηση Χάρτη πλατών
 • Σχέδιο Ποιότητας Event Management
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Αυτοαξιολόγηση Ηγέτη - Coach
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
 • Διαχείριση Χρόνου
 • Προγραμματισμός
 • Διαχείριση προτεραιοτήτων
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Τεχνικές Διαχείρισης του Stress
8. HRM - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
 • Checklists Σχεδιασμού Προσωπικού
 • Checklists Προσλήψεων - Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων
 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείων
 • Διαχείριση Προβλημάτων
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και πληθώρα πρόσθετων εργαλείων, τα οποία μπορείτε να δείτε κατωτέρω:

 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Check list Διαχείρισης χρόνου
 2. Check list Διαχείρισης stress
 3. Excel Προγραμματισμού
 4. Excel Διαχείρισης Χρόνου & Αξιολόγησης
 5. Check list επικοινωνίας
 6. Check list σύσκεψης
 7. Check list παρουσίασης
 8. Check list Διαπραγμάτευσης
 9. Check list καλού coacher
 10. Check list ανάπτυξης ομάδος
 11. Check list Διαχείρισης συγκρούσεων
 12. Check list σωστής πρόσληψης
 13. Check list σωστής αξιολόγησης
 14. Check list λήψης αποφάσεων
 15. Check list επιτυχημένου meeting
 16. Check list επιτυχημένου Πωλητή
 17. Check list επιτυχημένης ηγεσίας
 18. Check list εκχώρησης αρμοδιοτήτων
 19. Check list προσωπικής ποιότητας
 20. Check list θετικού – αρνητικού προφίλ

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 1. Check list εξωτερικού Περιβάλλοντος
 2. Check list εσωτερικού Περιβάλλοντος
 3. Check list ανάλυσης Ανταγωνισμού
 4. Πίνακας Αξιολόγησης Ανταγωνισμού
 5. Check list Στοχοθέτησης
 6. Check list budget
 7. Check list ελέγχου Κόστους
 8. Check list επιλογής ΙΤ συστήματος
 9. Check list διαχείρισης κουλτούρας
 10. Excel πρόβλεψης Πωλήσεων
 11. Excel budget (ανά κατηγορία)
 12. Excel Παραγωγής
 13. Excel Πωλήσεων ανά Προϊόν
 14. Excel αναλωσίμων
 15. Format swot analysis
 16. Format σύνδεσης Στόχου
 17. Format balanced scorecard
 18. Check list πλήρους business plan
 19. Check list value analysis
 20. Check list ολικού Κόστους
 21. Strategy map template
 22. Excel κατάστασης Στόχων Πωλήσεων
 23. Excel Προϋπολογισμού εξόδων Διοίκησης
 24. Excel Προϋπολογισμού Κόστους marketing
 25. Excel Προϋπολογισμού Κόστους Διανομής & Διαχείρισης Αποθεμάτων
 26. Excel προϋπολογισμού κόστους παραγωγής
 27. ExceL Προϋπολογισμού κόστους Πωλήσεων
 28. Excel συνολικού Προϋπολογισμού
 29. IRR
 30. NPV
 31. Excel Ταμειακής ροής
 32. Oδηγία νεκρού σημείου
 33. Excel νεκρού σημείου
 34. Access activity based costing
 35. Έντυπο αποτύπωσης Διεργασιών
 36. Έντυπο καθορισμού Έργου
 37. Check list Καταγραφής & Αξιολόγησης Διαδικασιών
 38. Excel προϋπολογισμού συνολικού κόστους λειτουργίας
 39. Excel αντιστοίχησης διεργασιών - Έργων με Στόχους
 40. Excel swot πίνακες ιεράρχησης Έργων
 41. Excel συγκριτικής Αξιολόγησης με Ανταγωνισμό

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

 1. Check list προγραμματισμού
 2. Check list ευταξίας χώρου παραγωγής
 3. Check list μείωσης ενέργειας
 4. Check list Παραλαβών
 5. Check list αξιολόγησης Προμηθειών
 6. Excel κεντρικού αρχείου προγραμματισμού & οροσήμων
 7. Excel προγραμματισμού Έργων
 8. Access προγραμματισμού Έργων
 9. Excel αξιολόγησης Έργων
 10. Excel ABC analysis
 11. Excel άριστης ποσότητας παραγωγής
 12. Check list αποθήκευσης
 13. Check list picking
 14. Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας παραγωγής
 15. Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας αποθήκης
 16. Check list διανομής
 17. Excel optimum παραγγελίας
 18. Excel αξιολόγησης εκπτώσεων
 19. Excel O/S calculation
 20. Excel for promotion calculation
 21. Check list διαχείρισης αρχείων
 22. Έντυπο μέτρησης απωλειών παραγωγής
 23. Check list ερωτήσεων διαχείρισης έργων
 24. Check list μέτρησης απωλειών παραγωγής
 25. Check list βελτίωσης διεργασίας παραγωγής
 26. Excel πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων - εξοπλισμού

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤA

 1. Check list κατά ISO 9001
 2. Check list εικόνας εταιρείας
 3. Check list ISO 14001
 4. Check list C.A.F.
 5. Check list EFQM
 6. Δελτίο ελέγχου εφαρμογής κανόνων HACCP
 7. Check list OHSAS 18001
 8. Check list ποιότητας καταστήματος
 9. Λίστα ελέγχου καταστήματος (εστίασης)
 10. Excel βαθμολογίας καταστήματος (εστίασης)

Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ – ΜARKETING

 1. Διάγνωση αναγκών Πελατών
 2. Excel πρόβλεψης Πωλήσεων
 3. Check list προετοιμασίας Πωλητή
 4. Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
 5. Ανάλυση στοιχείων Πελάτη
 6. CHECK list επιτυχημένων δημοσίων σχέσεων
 7. Check list επιλογής target group
 8. Check list πληρότητας marketing plan
 9. Check list αξιολόγησης νέας αγοράς
 10. Check list σχεδιασμού νέου Προϊόντος
 11. Ερωτηματολόγιο διάγνωσης κατάστασης τμήματος Πωλήσεων
 12. Έντυπο συλλογής πληροφοριών Πωλήσεων για Πελάτη - Στόχο
 13. Φόρμα παρατήρησης συμπεριφορών Πωλητού
 14. Ατομικό σχέδιο δράσης Ανάπτυξης & Βελτίωσης Στελέχους Πωλήσεων
 15. Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
 16. Excel σύνδεσης Προϊόντων - Πελατών
 17. Excel συγκριτικής Αξιολόγησης με Ανταγωνισμό

ΣΤ. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

 1. Check list HRM ανά τομέα
 2. Excel HRM ανά τομέα
 3. Check list για HR Planniing
 4. Έντυπα Αξιολόγησης Προσωπικού
 5. Check list του καλού Coach
 6. Check list επιτυχημένης Συνέντευξης
 7. Check list Συστήματος Κινήτρων
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10-12-2020

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: THIS IS AN ONLINE EVENT

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Effective Manager's Toolkit»
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα εργαλεία του σεμιναρίου
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 30-11-2020

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων