Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: SAP για Αρχάριους
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Live Online Training: SAP για Αρχάριους
Live Online Training: SAP για Αρχάριους

Το Σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Με το Σεμινάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

1. Να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία Δόμησης και Λειτουργίας του Συστήματος SAP,  τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του σε σχέση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και τέλος μέσω αυτού να αποκτήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των Διαδικασιών που υποστηρίζει.

2. Να σχηματίσουν άποψη για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Συστήματος σε καίριες Λειτουργίες / Διευθύνσεις του Οργανισμού τους, όπως η Διαχείριση της Λογιστικής, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Πωλήσεις / Προμήθειες / Αποθήκη / Παραγωγή / Διανομή), των Ανθρωπίνων Πόρων, των Σχέσεων με Πελάτες και Προμηθευτές, καθώς και να αντιληφθούν πώς οι ανάγκες αυτής της Διαχείρισης υποστηρίζονται από σχετικά υποσυστήματα Αναφορών, ασκούμενοι σε βασικές Transactions (Καταχωρήσεις - Αναφορές) των περιοχών αυτών.

3. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των Διαδικασιών, καθώς το SAP δεν επιτρέπει αποκλίσεις στην τήρησή τους, αλλά και την παρακολούθηση της Απόδοσής τους μέσω Αναφορών και κατάλληλων Δεικτών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Το Σεμινάριο, απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των Επιχειρήσεων που δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένα με το Σύστημα SAP που έχει εγκατασταθεί στην Επιχείρηση ή στον Οργανισμό που εργάζονται.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισαγωγική Παρουσίαση στο Σύστημα SAP

 • Βασικές γνώσεις Πλοήγησης

 • Χαρακτηριστικά Συστήματος SAP

 • Οθόνες Transactions, Αναφορές, Εισαγωγές - Εξαγωγές αρχείων MS Excel

 • Εξατομίκευση του χρηστικού Περιβάλλοντος - κατάλληλη διαμόρφωση οθονών, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη

 • Αναζήτηση Δεδομένων σε οθόνες και Αναφορές

 • Δυνατότητα εμβάθυνσης (drill-down) στα Δεδομένα Αναφορών

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Master Data Transactional Data

 • Ορθή Διαχείριση αλλαγών των Master Data.

 • Προ-συμπλήρωση πεδίων σε Φόρμες


ΗΜΕΡΑ 2

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SAP (FINANCIALS)

 • SAP Financial Accounting - SAP FI

 • SAP Controlling - SAP CO

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ SAP (LOGISTICS)

 • SAP Material Management - SAP MM

 • SAP Warehouse Management - SAP WM

 • SAP Sales & Distribution - SAP SD

 • SAP Plant Maintenance - SAP PM

 • SAP Quality Management - SAP QM

 • SAP Transportation Management - SAP TM

 • SAP Service management - SAP SM

 • SAP Project Systems - SAP PS

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ SAP (HUMAN RESOURCES) ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ SAP (CRM, SRM, BUSINESS OBJECTS, BW)

 • SAP Human Capital Management - SAP HCM

 • SAP Customer Relationship Management - SAP CRM

 • SAP Supplier Relationship Management - SAP SRM

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρξει σύνδεση με το Σύστημα SAP προκειμένου να γίνει live εκπαίδευση.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα έχουν:

 • Σχηματίσει άποψη της χρηστικής εμπειρίας του SAP

 • Μάθει τη βασική Δομή του Συστήματος και πώς αλληλεπιδρούν τα επιμέρους Στοιχεία - Modules μεταξύ τους

 • Εξοικειωθεί με τη φιλοσοφία κλήσης και ανάκλησης Transactions

 • Συνειδητοποιήσει τη διαφορά ανάμεσα σε Master Data και Transactional Data και τη σημασία της ορθής Διαχείρισης Αλλαγών των Master Data

 • Αντιληφθεί πώς και σε ποιο βαθμό μπορούν οι ίδιοι να εξατομικεύσουν το χρηστικό Περιβάλλον

 • Γνωρίσει σε ποιό βαθμό μπορούν να εξοικονομούν χρόνο καταχώρησης με ρυθμίσεις προ-συμπλήρωσης Πεδίων σε Φόρμες

 • Μάθει πώς να αναζητούν Δεδομένα σε Οθόνες και Αναφορές

 • Διαπιστώσει την προηγμένη χρηστικότητα που παρέχεται με την ταυτόχρονη εργασία σε πολλές Οθόνες / Παράθυρα

 • Καταλάβει πώς να εξάγουν Δεδομένα Αναφορών σε MS Excel

 • Διαπιστώσει τις δυνατότητες εμβάθυνσης στα Δεδομένα Αναφορών (drill-down)

 • Εξοικειωθεί με τις δυνατότητες εξατομίκευσης Φορμών και Συντομεύσεων σε αυτές

 • Αντιληφθεί τη λειτουργικότητα τήρησης Λογιστικών Λογαριασμών εντός του Συστήματος και των σχετικών Οργανωτικών Δομών

Το SAP έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει ενισχυμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η AQS υλοποιεί Σεμινάρια υψηλής ποιότητας και παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων.

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα της Εταιρείας μας, να παράσχει εξειδικευμένη ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση η οποία προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα σχετικά Modules του Συστήματος SAP. Κατά την εσωτερική Εκπαίδευση στο σχετικό Workshop θα αποτυπώνονται οι ανάγκες επίλυσης ειδικών προβλημάτων από το SAP, θα προσδιορίζονται οι απαιτούμενες προσαρμογές του Συστήματος, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες της Επιχείρησης.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: THIS IS AN ONLINE EVENT

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Περιγραφή Υλικού
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων