Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και e-Λογιστήριο - Εφαρμογή το 2020 - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και e-Λογιστήριο - Εφαρμογή το 2020 - Αθήνα
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και e-Λογιστήριο - Εφαρμογή το 2020 - Αθήνα

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, έχει δρομολογηθεί από την ΑΑΔΕ με στόχο το 2020 να λειτουργεί πλήρως η Εφαρμογή. Έτσι η συμπλήρωση των βιβλίων θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα παρακολουθούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Κατά την υποβολή των δεδομένων από τον εκδότη των στοιχείων τιμολόγησης θα γίνεται αντίστοιχη επικύρωση από τον λήπτη.

Ο Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις Διαδικασίες, αλλά και τις Ανάγκες καθώς και τα Προβλήματα που θα προκύπτουν από τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, με πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας APTraining που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίου & Μηχανογράφησης, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, καθώς και σε όσους εμπλέκονται με θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Συναλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

1. Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων

2. Τρόπος διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, τόσο των Εσόδων όσο και των Εξόδων

3. Διαβίβαση Εσόδων - Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο - Σύναψη - Ειδική Φόρμα - Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός - Λογιστικά & Εμπορικά Προγράμματα - Παραδείγματα - Εφαρμογές

4. Διαβίβαση Εξόδων σύμφωνα με τη Λογιστική της Επιχείρησης

5. Παρουσίαση της Ροής των Πληροφοριών και Διαδικασίες ενημέρωσης e-books - Παρουσίαση του σχετικού διαγράμματος (ΑΑΔΕ – Epopsis)

6. Πλατφόρμα MyData και ηλεκτρονικά βιβλία - Αντικρίσματα δεδομένων και Έλεγχος Επικύρωσης, διορθώσεις αυτών

7. Ανάλυση του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών με Παραδείγματα και Εφαρμογές

8. Ανάλυση του βιβλίου της συνοπτικής απεικόνισης με Παραδείγματα και Εφαρμογές

9. Λήψη των Μοναδικών Αριθμών Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) και χρησιμότητα αυτού

10. Προθεσμίες Διαβίβασης των δεδομένων και θέματα Αντιπαραβολών - Διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων και των e-βιβλίων

11. Συγχρονισμός των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων και των ηλεκτρονικών βιβλίων με Παραδείγματα και Εφαρμογές

12. Η υποχρεωτικότητα της διαβίβασης των Αρχείων των Επιχειρήσεων ηλεκτρονικά σύμφωνα με το Ν. 4646/2019

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή 

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και e-Λογιστήριο"

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων