Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
HRM Auditing - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > HRM Auditing - Αθήνα
HRM Auditing - Αθήνα

Το Σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε διαφορετική ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι δραστηριότητες ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος HRM. Η προσέγγιση είναι Διεργασιοκεντρική, δηλαδή καταγράφονται όλα τα βήματα των δραστηριοτήτων του HRM και σε κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται οι απαραίτητες Εισροές και Εκροές των Πληροφοριών, ο τρόπος σύνδεσης του με το ERP της Εταιρείας, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, οι Καλές Πρακτικές – Αρχές, καθώς και οι σημαντικότεροι παγκοσμίως Δείκτες.

Όπως είναι γνωστό, ο σύγχρονος ρόλος του HRM είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (Κουλτούρα), προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού.

Κρίσιμα θέματα όπως η επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού, οι Πολιτικές Παρακίνησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού, η Διαχείριση των Αλλαγών, τα Συστήματα Κινήτρων, η Διαχείριση της Απόδοσης και της Αξιολόγησης, παρουσιάζονται με απλότητα και πληθώρα παραδειγμάτων Best Practices επιτυχημένων Οργανισμών και Case Studies, που εμπεδώνονται μέσα από βιωματικές Ασκήσεις.

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList και Excel που δίνουν τη δυνατότητα Αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM, προκειμένου να σχεδιαστούν Δράσεις Βελτίωσης.

Επίσης, παρουσιάζονται Videos στα οποία οι Ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τα εντοπιζόμενα Λάθη και να συζητηθούν τα Best Practices.

Ακόμα και Επιχειρήσεις με εξαιρετικά Οργανωμένο Σύστημα HRM, θα έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν περιοχές Βελτίωσης, αφού στα ελεγχόμενα σημεία περιλαμβάνονται και αυτά που προβλέπονται από τα δύο μοντέλα Αριστείας, το Ευρωπαϊκό EFQM (European Foundation for Quality Management) και το Αμερικάνικο BALDRIGE (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA).

Παρέχεται δηλαδή ένα έγκυρο Εργαλείο, με το οποίο η Διοίκηση του κάθε Οργανισμού διαρκώς ακτινογραφεί το Επίπεδο Ποιότητας της Λειτουργίας του HRM, αφενός μέσω των απαντήσεων στα επί μέρους ερωτήματα, αφετέρου μέσω των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης HRM που τα Συστήματα Αριστείας προτείνουν.

Με βάση τις ελλείψεις που θα εντοπισθούν, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες Βελτιώσεις, ενισχύοντας έτσι τον σύγχρονο ρόλο του HRM που είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες Δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (Κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού.

Το Σεμινάριο αυτό, έχει Στόχο να δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επιθυμούν:

 • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση

 • Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες - ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM

 • Να σχεδιάσουν Δράσεις Βελτίωσης για το υπάρχον Σύστημα HRM, αξιοποιώντας τις βέλτιστες Πρακτικές

Το Σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία στην Αθήνα. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε διαφορετική ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Απόδοσης των εργαζομένων και τη Βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους.

Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν το βάθος των εσωτερικών Ελέγχων στον τομέα HRM και να εμπλουτίσουν την Αξιολόγηση πέρα από τις τετριμένες Ερωτήσεις για την Εκπαίδευση και την Ένταξη του Προσωπικού στην Εταιρεία - Οργανισμό.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πρότυπο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών HRM, για να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα.

 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα έντυπα Εργασίας σε Ηλεκτρονική μορφή, για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του HRM, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας σε κάθε Δραστηριότητα.

 • Θα λάβουν ένα πλήρες Σύστημα Δεικτών, των κορυφαίων παγκοσμίως για την Διοίκηση και τα επί μέρους τμήματα μέσω του οποίου αξιολογείται η Αποδοτικότητα του Συστήματος HRM σε κάθε επί μέρους Λειτουργία του.

 • Θα λάβουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα 100 απαραίτητων ερωτήσεων για την Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys) όπου θα εξοικειωθούν με τα συνήθη λάθη που γίνονται αλλά και με τα Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης , με τα οποία αξιολογούνται τα ευρήματα για την στατιστική σημαντικότητα τους.

 • Θα κατανοήσουν τις καλές πρακτικές για ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού που ξεκινά με Ενέργειες πριν από την Αξιολόγηση, με τα κρίσιμα σημεία κατά τη διάρκειά της και με εκτεταμένα παραδείγματα πλάνων Ανάπτυξης βασισμένα στη Φιλοσοφία του Coaching.

 • Θα μπορούν να σχεδιάσουν Δράσεις Βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 • Θα κατανοήσουν τις αρχές ενός σύγχρονου Συστήματος Κινήτρων και Παρακίνησης του Προσωπικού.

 • Θα κατανοήσουν τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού.

 • Θα ενημερωθούν για τη μεθοδολογία Ανάπτυξης της κατάλληλης Κουλτούρας.

 • Θα λάβουν πληθώρα παραδειγμάτων Job Analysis (Περιγραφή θέσης εργασίας), ώστε να περιγράφουν κατάλληλα το Προφίλ του προς πρόσληψη Προσωπικού.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Καθιέρωση Standards Απόδοσης

 • Σύνδεση Σχεδιασμού με Επιχειρηματικούς Στόχους

 • Εργαλεία

 • Case Study Νο1

2. Τα Μυστικά της Επιτυχημένης Συνέντευξης για Πρόσληψη

 • Ανάλυση και περιγραφή ζητούμενης θέσης

 • Παραδείγματα σε Ηλεκτρονική Μορφή από όλες τις θέσεις Εργασίας

 • Βιωματική Άσκηση Νο1 – Role Playing

 • Παρακολούθηση – Αξιολόγηση Videos

 • Ανάδειξη Καλών Πρακτικών

3. Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικού –Αξιολόγηση – Ανάπτυξη

 • Η προετοιμασία της Αξιολόγησης

 • Τα κρίσιμα Σημεία της Συνέντευξης Αξιολόγησης

 • Σχεδιασμός Πλάνου Ανάπτυξης

 • Βιωματική Άσκηση Νο2 - Εργαλεία


4. Σχεδιασμός Συστήματος Παροχής Κινήτρων και Παρακίνησης Προσωπικού

 • Παράγοντες Παρακίνησης

 • Εποικοδομητικές Αρνητικές Παρατηρήσεις

 • Τεκμηριωμένη Αναγνώριση

 • Mentoring

 • Talent Management

 • Βιωματική Άσκηση Νο3 - Role Playing

5. Διατήρηση Προσωπικού υψηλής Απόδοσης (Talent Management)

 • Best Practices στη Διατήρηση Προσωπικού Υψηλών Προσόντων

 • Βιωματική Άσκηση Νο4 - Role Playing

6. Πώς διαμορφώνεται το καλό Εργασιακό Κλίμα και η κατάλληλη Κουλτούρα (Σύστημα Συμπεριφορών)

 • Διαχείριση Συγκρούσεων

 • Αξιακό Σύστημα

 • Παρουσίαση Εργαλείου Αξιολόγησης – Επιλογής Συστήματος Αξιών – Συμπεριφορών

 • Βιωματική Άσκηση Νο5

7. Δείκτες Απόδοσης Συστήματος HRM

 • Δείκτες HRM για την Ανώτερη Διοίκηση

 • Δείκτες για το Τμήμα HRM

 • Δείκτες για τη μέτρηση της Αποδοτικότητας των Εργαζομένων

 • Βιωματική Άσκηση Νο6

8. Έρευνες στο Προσωπικό (Personnel Surveys)

 • Πώς Προετοιμάζεται η Έρευνα

 • Πώς μέσω διπλών ερωτήσεων εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των απαντήσεων

 • Εργαλεία μέτρησης Στατιστικής Σημαντικότητας

 • Εργαλεία Σχεδιασμού Δράσεων για να καλυφθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την Έρευνα

 • Case Study No2

9. Πλάνο Εγκατάστασης Συστήματος HRM από μηδενικής βάσης ή συμπλήρωσης και βελτίωσης Υφισταμένου

 • Βήματα και Προτεραιότητες

 • Παρουσίαση Εργαλείου HRM Master Plan

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ως ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself. Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30-11-2020

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Crowne Plaza Hotel
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "HRM Auditing", σε ηλεκτρονική μορφή

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία & Ασκήσεις

 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 23-11-2020

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων