Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών - Θεσσαλονίκη
Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών - Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Διαδικασίας της Πώλησης με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.
Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά, ο αποτελεσματικός τρόπος στοχοθέτησης, η προετοιμασία της επαφής με τον Πελάτη, η Μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των Αναγκών του Πελάτη, η διατύπωση προτάσεων με προστιθέμενη Αξία, η ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος - τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί, η αποτελεσματική Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών και Αντιρρήσεων.
Έτσι δημιουργούνται σχέσεις μακροχρόνιας Συνεργασίας με τον Πελάτη και η Επιχείρηση επωφελείται από τη δια Βίου Αξία του Πελάτη (Life Time Customer Value).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο στους Πωλητές που θα βοηθηθούν να αυξήσουν την Απόδοσή τους στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων τους, όσο και στους Προϊσταμένους Πωλήσεων, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σύστημα Coaching του Πωλητή και να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως Coach για την ανάπτυξη των Πωλητών τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Η έννοια της Απόδοσης των Πωλήσεων

 • Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την Απόδοση των Πωλήσεων
 • Απαιτούμενες Γνώσεις και Δεξιότητες
 • Η σημασία της Αντίληψης του Ρόλου
 • Οι Ρόλοι των Πωλήσεων και τα απαραίτητα Προσόντα
 • Η Ψυχολογία του Πωλητή
 • Η Εμφάνιση του Πωλητή
 • Οι δύο Βασικές Προϋποθέσεις Επιτυχίας Πωλητών

Β. Η Διαχείριση της Απόδοσης των Πωλήσεων

 • Οι τρεις άξονες της Διαχείρισης της Απόδοσης των Πωλητών
 • Η κουλτούρα Πωλήσεων και ο ρόλος της στην Απόδοση
 • Η ανάπτυξη κουλτούρας Πωλήσεων
 • Η αποτελεσματική Διαχείριση της δραστηριότητας των Πωλήσεων
 • Η ευθυγράμμιση της Στοχοθέτησης των Πωλήσεων με τους εταιρικούς Στόχους και Στρατηγικές
 • ABCD Analysis Πελατών. Παρουσίαση Εργαλείων αυτόματης ανάλυσης βάσει: Τζίρου, Κερδοφορίας, Φερεγγυότητας, Δυνατοτήτων Εξέλιξης

Γ. Η συστηματική βελτίωση της Απόδοσης των Πωλήσεων

 • Η ανάδειξη και η βελτίωση των ικανοτήτων των Πωλήσεων μέσω του Coaching
 • Τα βήματα στη Διαδικασία του Coaching
 • Το Coaching ως μέρος της λειτουργίας των Πωλήσεων
 • Οι Στόχοι του Coaching Πωλήσεων
 • Τα κρίσιμα θέματα για την επίτευξη των Στόχων
 • Τα τέσσερα στυλ του Coaching. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
 • Εφαρμόζοντας Coaching σε κάθε βήμα της Πώλησης
 • Πλάνο βελτίωσης της Απόδοσης των Πωλητών και των Supervisors

Δ. Η αποτελεσματική Στοχοθέτηση

 • Καθορισμός και συμφωνία Στόχων
 • Είδη Στόχων και κριτήρια επιλογής τους
 • Τα κρίσιμα σημεία της σωστής Στοχοθέτησης
 • Η Στοχοθέτηση ως Διαδικασία
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση Στόχων

Ε. Η Επαφή με τον Πελάτη

 • Εντοπισμός υποψηφίων Πελατών. Σύγχρονα Εργαλεία στο Marketing
 • Η Προετοιμασία της Επίσκεψης
 • Κρίσιμα σημεία στην πρώτη Συνάντηση
 • Η προσεκτική Ακρόαση
 • Ερωτούμε αντί να προκαταλαμβάνουμε
 • Η αναγνώριση της γλώσσας του Σώματος
 • Η ελκυστική Παρουσίαση του Προϊόντος / Υπηρεσίας
 • Διάγνωση Αναγκών – Προσφορά - Follow Up
 • Κρίσιμα σημεία της Διαπραγμάτευσης
 • Χειρισμός των Αντιρρήσεων
 • Το κλείσιμο της Πώλησης σε νέο Πελάτη
 • Ο προγραμματισμός επισκέψεων των υπαρχόντων Πελατών
 • Εργαλείο για τον Προγραμματισμό – Απολογισμό Πωλητών, Αυτόματη παραγωγή Δεικτών ποσοστού εφαρμογής και Κατανομής Χρόνου Πωλητών σε Πελάτες A, B, C, D (βάσει της ABCD Analysis)
 • Η προετοιμασία για την Επίσκεψη των υπαρχόντων Πελατών
 • Διατήρηση και επέκταση της Συνεργασίας (Cross-selling)
 • Άνοιγμα νέων σημείων. Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης νέων σημείων. Εργαλεία Geomarketing για την απεικόνιση σε χάρτες των δεδομένων Πωλήσεων και άλλων χρήσιμων δεδομένων (πχ πληθυσμιακά στοιχεία)

ΣΤ. Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών Πελατών

Όταν ο πελάτης:

 • Είναι εκνευρισμένος ή βιάζεται
 • Ζητάει ειδική Μεταχείριση
 • Έχει αρνητική Εμπειρία από την Eταιρεία
 • Προσβάλλει τον Ανταγωνισμό
 • Υποβάλλει ερωτήσεις για τις οποίες δε γνωρίζετε την απάντηση
 • Αντιπαραβάλλει την χαμηλότερη τιμή του Ανταγωνιστή
 • Προτείνει βελτίωση στο Προϊόν ή στο Service
 • Έχει Σύγχυση ως προς τις προσωπικές του Aνάγκες

Ζ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 • Η Εμπειρία Επίσκεψης σαν βιωματική Εμπειρία επηρεάζει την Πιστότητα
 • Πως διαμορφώνεται η Εμπειρία Επίσκεψης
 • Διαχείριση Παραπόνων και Αιτημάτων
 • Μετατροπή των Πελατών σε Αφοσιωμένους
 • Μέτρηση ικανοποίησης Πελάτη
 • Η Διαχρονική Αξία του Πελάτη (Customer Lifetime)
 • Αναφορές Πωλητών

Μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies), παραδειγμάτων και Role Playing διασαφηνίζεται ο τρόπος Εφαρμογής των παραπάνω στην πράξη.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
σύμβουλος επιχειρήσεων με συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. Υπεύθυνος του τμήματος Marketing της AQS.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 •  Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών"
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Εργαλεία σε μορφή Excel:
  • Κατηγοριοποίησης Πελατών (ABCD Analysis με πολλαπλά κριτήρια)
  • Προγραμματισμού – Απολογισμού Επισκέψεων και Αυτόματης Παραγωγής Δεικτών
  • Για την Αξιολόγηση και Διαχείριση νέων σημείων
  • Ενημέρωση Πελάτη για επιτυχημένους Κωδικούς
  • Υπολογισμού prim Πωλητών
  • Αξιολόγησης Ανταγωνιστών
  • Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων
  • Αυτοαξιολόγησης του Coach του Πωλητή
  • Κερδοφορίας Πελατών
  • Κερδοφορίας Προϊόντων
 •  Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων