Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ > Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα
Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα

H AQS διοργανώνει το Σεμινάριο 'Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας', με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή σε θέματα Ηγεσίας και Στρατηγικής, Δημήτρη Μπουραντά.

Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των Στελεχών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ποιοτικότερη εργασία, την καινοτόμο σκέψη, την πελατοκεντρική συμπεριφορά και άρα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.

Μία από τις εξαιρετικά σημαντικές υποχρεώσεις της Ηγεσίας είναι το Κτίσιμο Αποτελεσματικής Ομάδας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του κάθε μέλους της ομάδας.

Επιχειρήσεις με αναπτυγμένη την Κουλτούρα της Λειτουργίας Αποτελεσματικών Ομάδων αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ενισχύεται η συνέργεια για να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, τα μέλη της ομάδος δεσμεύονται και αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνα για τη συνολική επίδοση. Τέλος, αναπτύσσονται ηγετικές δεξιότητες με αποτέλεσμα οι επικεφαλής των ομάδων να αυξάνουν συνολικά των παραγωγικότητα του προσωπικού τους.

Το Σεμινάριο είναι πρακτικού χαρακτήρα αναδεικνύοντας τον τρόπο που σχηματίζονται και αναπτύσσονται οι αποδοτικές ομάδες και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα του Management από το απλό Στέλεχος μέχρι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το ισχυρό σημείο του Σεμιναρίου είναι ότι μέσω βιωματικών ασκήσεων, αναδεικνύεται η αξία της άσκησης αποτελεσματικής Ηγεσίας και της Λειτουργίας των Ομάδων

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:


• Αυτοαξιολογηθούν ως Ηγέτες με βάση ειδικά Εργαλεία

• Εντοπίσουν περιοχές Βελτίωσης

• Ετοιμάσουν Πλάνο Προσωπικής Βελτίωσης, βάσει της αρχής ότι η Ηγεσία μαθαίνεται

• Αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη Διαχείριση Αλλαγών και στη λειτουργία Ομάδων ασκώντας θετική επιρροή στο προσωπικό

• Αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την Παρακίνηση και την Ενδυνάμωση των ανθρώπων

• Ενστερνιστούν την Εργασία Ομάδας και τον τρόπο ανάπτυξής της

• Κατανοήσουν ότι ο Manager δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος αν ταυτόχρονα δεν είναι σε θέση να εμπνεύσει και να παρακινήσει την Ομάδα

• Διαπιστώσουν μέσω ασκήσεων ότι οι λύσεις που δίνονται μέσω teamwork είναι περισσότερο λειτουργικές και επιτυχημένες όταν εμπλέκεται η Ομάδα, σε σχέση με τις ατομικές λύσεις

• Εξοικειωθούν με τα βήματα και τους κανόνες κτισίματος της Ομάδος βήμα προς βήμα

• Εξοικειωθούν με τους τρόπους ανάπτυξης των μελών της Ομάδας μέσω της συμμετοχής τους σε αυτήν

• Αντιληφθούν την αξία της Λειτουργίας των Ομάδων στην παρακίνηση των ανθρώπων

• Αναπτύξουν την ικανότητα δημιουργίας συνέργειας μεταξύ των μελών, μέσω καλύτερης ακρόασης και κατανόησης των δυνατοτήτων τους

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Αποτελεσματική Ηγετική Συμπεριφορά

• Η σημασία της Αποτελεσματικής Ηγεσίας

• Η Ηγεσία ως Άσκηση Επιρροής

• Χαρακτηριστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη

• Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

• Ηγεσία και Ενδυνάμωση Ανθρώπων

• Ηγεσία - Έμπνευση - Όραμα - Επικοινωνία

• Ηγεσία και Επιχειρησιακή Αριστεία

• Η ευθύνη για τα Συστήματα και τις Διαδικασίες

• Η ευθύνη για τη Διαχείριση Πόρων


2. Διαγνωστικά Εργαλεία

• Μοντέλο Διαρκούς Επιτυχίας στην Εταιρεία

• Πόσο λειτουργείτε ως Ηγέτης

• Αποτελεσματικό μέλος Ομάδας

• Αξιολόγηση του χαρακτήρα της Ηγετικής Συμπεριφοράς

• Αξιολόγηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Πόσο τσαγανό έχετε;

• Αυτο-διάγνωση αποτελεσματικής καθοδήγησης

• Πόσο σωστά παίρνετε αποφάσεις

• Διάγνωση ρόλου "Ανάπτυξης Κουλτούρας"

• Διάγνωση "Ηγεσίας Αλλαγών"


3. Team Building

• Η σπουδαιότητα της Ομάδας και της συνεργασίας για την επίτευξη συνέργειας και υψηλών επιδόσεων

• Ομαδική Άσκηση

• Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικής Ομάδας και συνεργασίας

• Η επιλογή των μελών της Ομάδας

• Κτίσιμο εμπιστοσύνης

• Ομαδικά παίγνια

• Οι ρόλοι των μελών της αποτελεσματικής Ομάδας

• Ταινία

• Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της συνεργασίας

• Ομαδικό Παίγνιο

• Πρακτική ανάπτυξης της ομάδας

• Ομαδική Άσκηση

• Διάγνωση και οδηγός βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Ομάδας

• Ατομική εργασία

• Διάγνωση και οδηγός βελτίωσης του αποτελεσματικού μέλους της Ομάδας

• Εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς

• Ατομική εργασία

• Συνήθη αίτια αποτυχίας λειτουργίας Ομάδας

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ομάδας


4. Πρακτικές Ασκήσεις

• Οι Πρακτικές Ασκήσεις θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα με στόχο να αποκαλύπτουν τις δυνατότητες βελτίωσης της Ηγετικής Συμπεριφοράς των συμμετεχόντων.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την ακαδημαϊκή καριέρα διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού , στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
  • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας"
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου

  • Εργαλεία & Ασκήσεις 

  • Τα σημεία ενός προσωπικού Σχεδίου Βελτίωσης στις παραπάνω πλευρές της Ηγεσίας 

  • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων