Περιγραφή

Όλα ανεξαρτήτως τα Στελέχη Επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα Διαπραγματεύσεων σε καθημερινή βάση. Όταν οι Διαπραγματεύσεις γίνονται με συστηματική προσέγγιση, επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα και παράλληλα εξοικονόμηση χρόνου, διατήρηση ψυχραιμίας και ποιοτικής προσωπικής εικόνας. Διαπραγματεύσεις στο χώρο των Επιχειρήσεων αφορούν:
 • Αγορές Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Πωλήσεις Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Εργασιακα θέματα
 • Επιχειρησιακές Συνέργειες / Συνεργασίες
Κύρια στοιχεία της συστηματικής προσέγγισης είναι η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της εκάστοτε άλλης πλευράς, η φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί (κυρίως win to winστα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός των Στόχων και της «κόκκινης γραμμής», η ξεκάθαρη Εναλλακτική Λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement), η θετική αξιοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων και το εύστοχο κλείσιμο της Διαπραγμάτευσης. Τα παραπάνω είναι δομημένα σε μια διεργασία και αποτυπωμένα σε Διάγραμμα Ροής με input και output σε κάθε βήμα, ώστε να αποκτηθεί κοινή γλώσσα με όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στην Επιχείρηση. Επειδή οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα των Δεξιοτήτων Διαπραγματεύσεων, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικά παίγνια και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν λύσεις. Στο σεμινάριο αυτό, μέσα από τις ομαδικές πρακτικές Ασκήσεις, Role Playing βάσει και επιλογών / προτιμήσεων των συμμετεχόντων, καθώς και τα υποστηρικτικά Εργαλεία / Checklists, βελτιώνονται οι Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win to win). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας APTraining που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

Ενότητες

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των Διαπραγματεύσεων
 • Η σημασία της σωστής Προετοιμασίας
 • Η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς
 • Η τεκμηρίωση με τα απαραίτητα έγγραφα
 • Ο καθορισμός των στόχων της Διαπραγμάτευσης με βάση το win – win
 • Ο Καθορισμός της καλύτερης εναλλακτικής λύσης (BATNA)
 • Ο καθορισμός της Κόκκινης Γραμμής

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος Διαπραγμάτευσης
 • Η εφαρμογή βασικών αρχών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Παραχωρήσεις
 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας
 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή
 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή
 • Η διαχείριση μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Η σημασία της οπτικής επαφής
 • Ο χειρισμός Ειδικών Καταστάσεων
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος, Δυσπιστία / Δυσαρέσκεια, Επιθετικότητα, Αμηχανία, Πίεση Χρόνου, Διόγκωση Απαιτήσεων, Τετελεσμένα γεγονότα.
 • Ο χειρισμός της υποτίμησης από την άλλη πλευρά
 • Η ανάδειξη του κοινού συμφέροντος (win to win)
 • Ο χειρισμός αδιεξόδων
  • Συνήθεις ελιγμοί
  • Τα διπλωματικά διαλείμματα
 • Το κλείσιμο μιας Διαπραγμάτευσης
 • Το Διάγραμμα Ροής της Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 • Διαπραγματεύσεις για Προμήθειες
 • Διαπραγματεύσεις με Υπεργολάβους / Subcontracting
 • Διαπραγματεύσεις με Πελάτες
 • Διαπραγματεύσεις με Σωματεία
 • Διαπραγματεύσεις με Eργαζόμενους / Sτελέχη
 • Διαπραγματεύσεις διαχείρισης κρίσεων/απεργιών κλπ.
 • Διαπραγματεύσεις με εσωτερικούς Πελάτες
 • Διαπραγματεύσεις με Κρατικές Υπηρεσίες
 • Διαπραγματεύσεις με Κοινωνικούς φορείς / ακτιβιστές
 • Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις
 • Διαπραγματεύσεις μέσω Διαδικτύου
 • Βιωματικές ασκήσεις

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Προετοιμάζονται με άρτιο τρόπο για τις Διαπραγματεύσεις
 • Καθορίζουν με ορθολογικό τρόπο τις Κόκκινες Γραμμές
 • Έχουν ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement)
 • Αναγνωρίζουν την εξωλεκτική επικοινωνία και να την διαχειρίζονται κατάλληλα
 • Διαμορφώνουν αρμονικό κλίμα έναρξης και διεξαγωγής των Διαπραγματεύσεων
 • Διαχειρίζονται καταστάσεις αδιεξόδων λόγω Συμπεριφοράς του συνομιλητή
 • Αναδεικνύουν την win-win λύση και για τις δύο πλευρές τεκμηριωμένα
 • Διατηρούν μια αξιοπρεπή στάση ανεξάρτητα από την έκβαση των Διαπραγματεύσεων
 • Εφαρμόζουν την Διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης της Διαπραγμάτευσης με δομημένο και αποδοτικό τρόπο

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
 • Checklist Καλής Προετοιμασίας Διαπραγμάτευσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Αλέξης Οικονόμου

Αλέξης Οικονόμου

Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Πωλήσεων, Τεχνικών Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας, Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 390 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 390 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο