Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

DPO Applied Workshop

Εφαρμοσμένο Σεμινάριο για Data Protection Officers

Η AQS, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση Στελεχών σε θέματα του Κανονισμού 2016/679 (GDPR), καθώς και στην υλοποίηση σχετικών Έργων Συμμόρφωσης και παροχής υπηρεσιών DPO (άνω των 600), διοργανώνει Σεμινάριο – Workshop για Data Protection Officers, στο οποίο θα αναλυθούν περιπτώσεις εφαρμογής του Κανονισμού με Case Studies και πραγματικά Παραδείγματα, που η εμπειρία της AQS έχει αναδείξει.

Παράλληλα, οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να τεκμηριώσουν την πληρότητα του Συστήματος GDPR των Οργανισμών που εκπροσωπούν και να σχεδιάσουν απαραίτητες διορθωτικές βελτιώσεις, με βάση νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις ερμηνείες που έχει παράσχει η ΑΠΔΠΧ σε διάφορα ειδικά θέματα, που περιγράφονται παρακάτω.

Επίσης στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά εφαρμογές Artificial Intelligence (AI), οι οποίες βοηθούν τον DPO στη διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων.

Όλο το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο, καθώς για κάθε θέμα θα αναλύονται οι σωστές απαντήσεις. Παράλληλα θα γίνεται επεξεργασία Case Studies από τους Συμμετέχοντες σε θέματα εφαρμογής του Κανονισμού, όπως:

 • Σχέσεις Υπευθύνων Επεξεργασίας - Εκτελούντων Επεξεργασία - Από Κοινού Υπευθύνων
 • Υλοποίηση Data Privacy Impact Assessment
 • Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Ασφάλειας
  • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
 • Δικαιώματα Υποκειμένων
 • Ανωνυμοποίηση - Ελαχιστοποίηση
 • Διαβιβάσεις Δεδομένων
 • Προσβάσεις σε Προσωπικά Δεδομένα
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα
 • Δεδομένα Ανηλίκων
 • Ειδικά θέματα Εργαζομένων
 • Συστήματα Βιντεοπαρακολούθησης
 • Κοινοποίηση – χορήγηση Προσωπικών Δεδομένων
 • Περιστατικά Ασφαλείας
 • Προσωπικά Δεδομένα και Social Media
 • Καταγγελίες
 • Ανάλυση υποθέσεων εφαρμογής στις Εταιρείες των Συμμετεχόντων
 • Εφαρμογή Τεχνικών Μέτρων Προστασίας - Ασφάλειας Δεδομένων
 • Έλεγχος (audit) εφαρμογής του Κανονισμού (Προετοιμασία, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Ευρημάτων, Αναφορά, Διορθωτικές Ενέργειες, Παρακολούθηση Υλοποίησης Διορθωτικών Ενεργειών)

Στο Σεμινάριο θα παρουσιαστούν Εργαλεία όπως:

 • Εργαλείο αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων κατά ISO 31010
 • Εργαλεία σε Excel για το Impact Assessment
 • Εργαλείο Διαχείρισης Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για την υποστήριξη απαντήσεων και γνωμοδοτήσεων από τον DPO

Επίσης, σε περίπτωση που είναι επιθυμητό, μπορούν να ενταχθούν επιπλέον ειδικά θέματα προς ανάλυση, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν οι συμμετέχοντες, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Ενότητες

Ενδεικτικά, τα θέματα που θα επεξεργαστούν στο σεμινάριο είναι τα παρακάτω, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσθέσουν επιπλέον θέματα (τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή):

 • Σχέσεις Υπευθύνων Επεξεργασίας – Εκτελούντων Επεξεργασία – Από Κοινού Υπευθύνων
 • Υλοποίηση Data Privacy Impact Assessment
 • Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Ασφάλειας
 • Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων
 • Δικαιώματα Υποκειμένων
 • Ανωνυμοποίηση – Ελαχιστοποίηση
 • Διαβιβάσεις Δεδομένων
 • Προσβάσεις σε Προσωπικά Δεδομένα
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα
 • Δεδομένα Ανηλίκων
 • Ειδικά θέματα Εργαζομένων
 • Συστήματα Βιντεοπαρακολούθησης
 • Κοινοποίηση – χορήγηση Προσωπικών Δεδομένων
 • Περιστατικά Ασφαλείας
 • Ιατρικό Απόρρητο
 • Προσωπικά Δεδομένα και Social Media
 • Καταγγελίες
 • Ανάλυση υποθέσεων εφαρμογής στις Εταιρείες των Συμμετεχόντων
 • Εφαρμογή Τεχνικών Μέτρων Προστασίας – Ασφάλειας Δεδομένων
 • O έλεγχος (audit) εφαρμογής του Κανονισμού (Προετοιμασία, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Ευρημάτων, Αναφορά, Διορθωτικές Ενέργειες, Παρακολούθηση Υλοποίησης Διορθωτικών Ενεργειών)

Στο Σεμινάριο θα παρουσιαστούν Εργαλεία όπως:

 • Εργαλείο αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων κατά ISO 31010
 • Εργαλεία σε Excel για το Impact Assessment
 • Εργαλείο Διαχείρισης Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

Στα πλαίσια του σεμιναρίου δίνονται στους συμμετέχοντες τα εξής:

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Case Studies που θα παρουσιαστούν με τις λύσεις τους
 • Εργαλεία σε Excel για το Impact Assessment
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων κατά ISO 31010
 • Εργαλείο Διαχείρισης Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων
 • Δωρεάν για ένα έτος υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν σχετικές ενημερώσεις για τη λήψη των νέων εκδόσεων.


Γεώργιος Βάβουλας

Γεώργιος Βάβουλας

ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 22000, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρήστος Βλαχάκης

Χρήστος Βλαχάκης

Χρήστος Βλαχάκης, Εισηγητής Σεμιναρίων. Απόστρατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, από το 2007 εργάζεται στο αντικείμενο της πληροφορικής. Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής, με εξειδίκευση «Πληροφορική και Επικοινωνίες», από το ανοικτό πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, U.K. Open University και Μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) – Data Protection Officer (DPO), Lead Auditor ISO27001:2013, συνεργάτης εξοπλισμού CISCO (CCNA) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής δια βίου εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ. Μέλος των Διεθνών Οργανισμών ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Σύνδεσμος, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου, Πληροφοριακών Συστημάτων ), IRCA (International Registry of Certified Auditors – Διεθνής Κατάλογος Πιστοποιημένων Επιθεωρητών), EADPO (European Association of Data Protection Professionals - Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Προστασίας Δεδομένων) και (ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium - Διεθνής Κοινοπραξία Πιστοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής) Παρουσιάζει σεμινάρια πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων σε εκπαιδευτικά κέντρα και εταιρείες. Συνεργάζεται με εταιρείες πληροφορικής στη παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών (CyberSecurity) προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και δημοσίων οργανισμών. Έχει υλοποιήσει την εγκατάσταση συστήματος συμμόρφωσης με το νέο ΓΚΠΔ σε πολλές εταιρείες και σε φορείς του Δημοσίου και ασκεί τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων τόσο σε εταιρείες του ιδιωτικού όσο και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. (Δήμους, Νοσοκομεία, Νομικά Πρόσωπα Δήμων κλπ.)
Live Online Training
Έναρξη: 10/07/2024 9:30 πμ
Λήξη: 10/07/2024 5:00 μμ
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies