Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρόπος Εφαρμογής και Πρόστιμα για παραβάσεις του ν. 4808/2021

 

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, το νέο Σύστημα Διαβίβασης Πληροφοριών για το ωράριο εργασίας δημιουργεί προβληματισμό στις Επιχειρήσεις, τόσο για το Διοικητικό φόρτο Διαχείρισης που θα επιφέρει όσο και για την δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι Επιχειρήσεις τόσο για τα οφέλη όσο και για τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας και για το πως θα τα αντιμετωπίσουν.

Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας, που αποκτήθηκε στην πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, από τις Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση καθώς και οι κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής του νέου μέτρου.

Ενότητες

Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (άρθρο 73 Ν. 4808/2021)
  • Στόχος
  • Υποβαλλόμενα Στοιχεία – Νέες Υποχρεώσεις μετά την ισχύ του νέου νόμου (Γνωστοποίηση όρων σύμβασης, συμβάσεων, πρότυπες συμβάσεις, οικειοθελής αποχώρηση ή αδικαιολόγητη απουσία 5 ημερών κ.λπ.)
  • Σύγκριση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)
  • Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την πρόσληψη ΝΕΟ Ε3
  • Τι πρέπει να προσέξουμε στους κλάδους που έχουν ενταχθεί
  • Τι ισχύει για τα πρόσωπα ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου Εργασίας – Νέα Διαδικασία Υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
  • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι Εργασίας μερικής Απασχόλησης – Ψηφιακό ωράριο μερικώς Απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη Εργασία
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Για σταθερό ωράριο Εργασίας
  • Για μεταβαλλόμενο ωράριο Εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου)
  • Τρόπος Υποβολής του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις
 4. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Η Διαδικασία Υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας
  • Συνοπτική παρουσίαση των αδειών και επισημάνσεις
  • Ε8 Σύστημα δήλωσης Υπερωριών
  • Εθελοντική ένταξη στο Σύστημα Ψηφιακής Κάρτας και απαλλαγή από δηλωτικές υποχρεώσεις σε ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΩΝ
  • Πλήρους Απασχόλησης με σταθερό ωράριο (συνεχή – διακεκομμένα)
  • Πλήρους Απασχόλησης με μεταβλητά ωράρια (συνεχή – διακεκομμένα – εναλλασσόμενα κλπ)
  • Τηλεργασία – Εργασία
  • Εκ περιτροπής Απασχόληση
  • Διευθεύτηση Χρόνου Εργασίας (άρθρο 55 ν. 4808/2021)
 6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • Επιλογή συστήματος ωρομέτρησης και σύνδεση με
   • ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,
   • Βαρδιολόγια και
   • Μισθοδοσία
  • Ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας (κλάδοι που εντάχθηκαν)
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του Εργαζομένου έως την υποβολή του Εργοδότη
  • Ένταξη στο Σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας μέσα το 2024
   • Βιομηχανία
   • Λιανεμπόριο
   • Τουρισμός
   • Επισιτισμός
   • Λοιποί κλάδοι
   • Σημεία που πρέπει να προσέξουμε κατά την ένταξη νέων Κλάδων
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο Μηχανισμός Ελέγχου από τον Εργοδότη για:
   • Αποκλίσεις
   • “Ορφανά” κτυπήματα Κάρτας ή/και μη κτυπήματα Κάρτας
   • Τρόποι και Εργαλεία Διασφάλισης Εργοδότη
   • Σύστημα ωρομέτρησης (έλεγχος & ενημέρωση εργοδότη ή/και εργαζόμενου)
 7. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Συστήματα ωρομέτρησης, My Ergani κ.λπ.
  • Διάλειμμα Εργασίας
  • Το Πλαίσιο Υπερωριακής απασχόλησης έντυπο Ε8
  • Εκ περιτροπής Εργασία και Ψηφιακό ωράριο
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων – Παραβίαση της Ψηφιακής Κάρτας – Πρόστιμα για υποδηλωμένη απασχόληση
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας με την νέα Υπουργική Απόφαση 80016/01-09-2022
 8. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Εργασία 6ης ημέρας
  • Παράλληλη απασχόληση και σε 2ο Εργοδότη
  • Συμβάσεις ετοιμότητας για εργασία ή κατά παραγγελία απασχόληση
  • Λοιπά θέματα επικαιρότητας

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη και Υπαλλήλους του τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Δικηγόρους που διαχειρίζονται Εργασιακά Θέματα
 • Σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Coaching με Βιωματικές Ασκήσεις”
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων του Coach
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίο

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου "Μισθοδοσία Προσωπικού", Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σύμβουλος Φορολογικός Εργασιακός Ασφαλιστικός.
Live Online Training
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining.
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining.
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies