-----------------------------

Υπολογισμός Ποσού Επιδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 0,06% ΟΑΕΔ

Σεμινάρια: Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,06%
Το κόστος κάθε σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.
Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων μπορούν επίσης να καλυφτούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06%

Η εργοδοτική εισφορά 0,06%, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

  • Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
  • Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

 

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης:
Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται, εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση το 70% από τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής:
Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 0,06% και με το 70% για να προκύψει το συνολικό ποσό που έχει διαθέσιμο η εταιρεία για σεμινάρια.

Παράδειγμα Επιδότησης Σεμιναρίου
Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 10 εργαζόμενους, καθένας απ’ τους οποίους έχει μεικτές αποδοχές 1.000 Ευρώ. Το ποσό της επιδότησης προκύπτει ως εξής:
10 εργαζόμενοι x 14 μισθοί x 1.000 μικτές αποδοχές x 0,0006 x 0,70 = 58,80 Ευρώ
Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ (στις αρχές του επόμενου οικονομικού έτους), εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει εκμεταλλευτεί όλο το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να μεταφέρει το υπόλοιπο στο τρέχον έτος.

Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης του κάθε σεμιναρίου:
Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει 33 Ευρώ ανά άτομο ανά ώρα.
Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 50 εργαζόμενους και 5 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.
Για κάθε συμμετέχοντα το ΛΑΕΚ θα επιστρέψει στην επιχείρηση: 33€ x 8 ώρες = 264,00 Ευρώ. Συνολικά η επιχείρηση θα λάβει: 264,00 Ευρώ ανά συμμετέχοντα x 5 συμμετέχοντες = 1.320,00 Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ laek.oaed.gr ή διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: laek.oaed.gr
Ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6216997 ή με e-mail: aqs@aqs.gr

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies