Α. Ολοκληρωμένο Βοήθημα Σχεδιασμού Συστήματος κατά ISO 17025

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Προϊόν, που καθοδηγεί βήμα – βήμα στην εγκατάσταση συστήματος κατά ISO 17025.

Το προσφερόμενο προϊόν, διευκολύνει την ολοκλήρωση της συγγραφής των Διαδικασιών, Οδηγιών, του Quality Manual και την δημιουργία των Αρχείων προκειμένου να διαπιστευτεί το εργαστήριο.

Όλο το υλικό είναι σε μορφή Templates που δείχνει με ξεχωριστό χρώμα τα τμήματα των εγγράφων που διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω: (Πατήστε επάνω για λεπτομέρειες)

Χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό μπορείτε να εφαρμόσετε το Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 17025 με το ελάχιστο κόστος και στον ελάχιστο χρόνο.

Β. Υποστήριξη Εφαρμογής Συστήματος κατά ISO 17025

Εκτός από το παραπάνω προϊόν, προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στην εγκατάσταση του συστήματος κατά ISO 17025. Σε συνεργασία με τα στελέχη σας υλοποιούμε τη συγγραφή του Quality Manual, των διαδικασιών, οδηγιών, των μετρήσεων αβεβαιότητας και της Οργάνωσης των Αρχείων. Η υποστήριξη οδηγεί σε Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ.

Το κόστος αυτής της υπηρεσίας προσδιορίζεται από το πλήθος των δοκιμών και η εταιρεία μας έχει επιτύχει σημαντική μείωσή του λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας και της δυνατότητας τηλεσυνεργασίας μέσω εργαλείων που έχει αναπτύξει.

Παρέχεται επίσης δωρεάν από την εταιρεία μας η Ηλεκτρονική Διαχείριση όλων των εγγράφων και αρχείων ώστε το Σύστημα να είναι λιτό και αποδοτικό.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Cookies & Data Protection

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
  For more information, please read carefully the Cookies Policy

  Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences

  Skip to content