Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση του ISO 17025
 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα

 • Τεχνικές και Διαχειριστικές απαιτήσεις του Προτύπου

 • Κατάλογος και περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων

 • Δομή και περιεχόμενο του Εγχειριδίου Ποιότητας

 • Αβεβαιότητα: Τύπου Α - Τύπου Β - Τυπική - Συνδυασμένη - Διευρυμένη

 • Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος

 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

 • Auditing , Προγραμματισμός , Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor

 • Workshop Εφαρμογής Auditing

 • Εφαρμογές για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας και την Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου

 • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση

 • Workshop: Εφαρμογές στην πράξη

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων