Νομικός Σύμβουλος GDPR
Νομικός Σύμβουλος GDPR

Νομικός Σύμβουλος GDPR

Η AQS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ζητά άμεσα συνεργάτη για απασχόληση ως Νομικός Σύμβουλος GDPR

Απαραίτητα Προσόντα:

– Γνώση Κανονισμού GDPR

– Πιστοποίηση ως DPO (επιθυμητή)

 

Καθήκοντα:

– Συμμετοχή σε Έργα GDPR Compliance ως Νομικός Σύμβουλος

Send CV
Σύμβουλος GDPR
Σύμβουλος GDPR

Σύμβουλος GDPR

Η AQS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ζητά άμεσα συνεργάτη για απασχόληση ως Σύμβουλος GDPR

Απαραίτητα Προσόντα:

– Πτυχίο AEI

– Σχετική Εργασιακή Εμπειρία

– Πιστοποίηση ως DPO (επιθυμητή)

 

Καθήκοντα:

– Συμμετοχή σε Έργα GDPR Compliance

Send CV
Σύμβουλος IT
Σύμβουλος IT

Σύμβουλος IT

Η AQS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ζητά άμεσα συνεργάτη για πλήρη απασχόληση ως Σύμβουλος IT

Απαραίτητα Προσόντα:

– Πτυχίο AEI (κατά προτίμηση με κατεύθυνση Πληροφορικής)

– Γνώσεις Συστημάτων και Διαδικασιών Πληροφορικής

– Καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου

– Καλή γνώση Αγγλικών

– Σχετική Εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών

 

Καθήκοντα:

– Σύμβουλος Συστημάτων Οργάνωσης με κατεύθυνση την Πληροφορική σε Έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία

– Σύμβουλος σε Έργα Συμμόρφωσης με Κανονισμούς και Πρότυπα

Send CV
scroll

Cookies & Data Protection

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information, please read carefully the Cookies Policy

Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences