Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Διαδικασίες

01. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 • Διαδικασία Δ.01.01 Δειγματοληψία

 • Διαδικασία Δ.01.02 Εκτέλεση Μετρήσεων – Εκθέσεις Αποτελεσμάτων

 • Διαδικασία Δ.01.03 Έλεγχος Ποιότητας Μετρήσεων, Αναφορών και Μεθόδων

 • Διαδικασία Δ.01.04 Εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων

02. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Διαδικασία Δ.02.01 Υποβολή Προσφορών – Διαχείριση Συμβάσεων

03. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 • Διαδικασία Δ.03.01 Διαχείριση Προμηθειών

 • Διαδικασία Δ.03.02 Διαχείριση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών στο Εργαστήριο

 • Διαδικασία Δ.03.03 Αξιολόγηση Προμηθευτών / Υπεργολάβων

04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 • Διαδικασία Δ.04.01 Διαχείριση Εγγράφων

 • Διαδικασία Δ.04.02 Διαχείριση Αρχείων

 • Διαδικασία Δ.04.03 Διαχείριση Δεδομένων Μετρήσεων – Προστασία Εμπιστευτικών Δεδομένων

05. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Διαδικασία Δ.05.01 Διαχείριση Προβλημάτων (Μη συμμορφώσεων, Παραπόνων,Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών)

 • Διαδικασία Δ.05.02 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

 • Διαδικασία Δ.05.03 Ικανοποίηση Πελατών – Ενδιαφερομένων

 • Διαδικασία Δ.05.04 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

06. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

 • Διαδικασία Δ.06.01 Διαχείριση Προσωπικού (εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαχείριση εξουσιοδοτήσεων)

 • Διαδικασία Δ.06.02 Διαχείριση Εξοπλισμού Εργαστηρίου

 • Διαδικασία Δ.06.03 Διακρίβωση Μετρητικού Εξοπλισμού

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων