Description

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η AQS έκλεισε τον παρελθόντα Νοέμβριο 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και με την ευκαιρία αυτή προσφέρει στην Ελληνική Αγορά, ένα πρακτικό Οδηγό για τον σχεδιασμό, Βήμα προς Βήμα, των κρίσιμων Δράσεων που θα βελτιώσουν θεαματικά τη Ρευστότητα, την Απόδοση των Κεφαλαίων, την Κερδοφορία και επομένως την Ανταγωνιστικότητα των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της Εξυπηρέτησης του Πελάτη.

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής που διατρέχει όλες τις λειτουργίες των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με στόχο την Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων Εργαλείων και Πρακτικών, εντοπίζει τις ευκαιρίες Βελτίωσης και Αναβάθμισης των λειτουργιών και προτείνει βέλτιστες Λύσεις για κάθε εντοπιζόμενη ευκαιρία.

Course Content

Το Εργαστήριο αυτό θίγει τα παρακάτω ζωτικά θέματα των Επιχειρήσεων με χρήση κατάλληλων Εργαλείων και Πρακτικών:

 1. Αριστοποίηση Αποθεμάτων που οδηγεί σε μείωση της τάξης του 50%
 2. Ακριβής υπολογισμός του Κεφαλαίου Κίνησης – Ανάλυση DuPont. Μία μείωση των Αποθεμάτων της τάξης του 50% που προαναφέραμε μπορεί να σημαίνει Αύξηση Απόδοσης Κεφαλαίων κατά 100%
 3. Αποδοτικές Διαπραγματεύσεις με Προμηθευτές Α και Β της ABC Analysis με ενσωμάτωση της BATNA (= Best Alternative To the Negotiation Agreement), της Στοχοθέτησης, των Κόκκινων γραμμών. Παράδειγμα: Μια μείωση του Κόστους των υλικών π.χ. 10%, μπορεί να αυξήσει την Κερδοφορία περίπου κατά 58%, όπως μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ το οποίο αποτελεί και τυπική περίπτωση δομής Κόστους μιας Βιομηχανικής Επιχείρησης
 4. Συστήματα Προβλέψεων: Σύγκριση των σύγχρονων μοντέλων πρόβλεψης και Επιλογή του Αρίστου
 5. Βέλτιστη Αξιοποίηση του χώρου της Αποθήκης: Μεθοδολογία και Εργαλεία. Επιλογή ραφιών σε συνάρτηση με την Παραγωγικότητα, την μονάδα Συσκευασίας και την χρήση WMS
 6. Μέτρηση και βελτίωση Παραγωγικότητας Αποθήκης. Εργαλεία
 7. Σύστημα Picking στην Αποθήκη. Με ποια Εργαλεία θα διαλέξετε την πιο αποδοτική μέθοδο Picking
 8. Βελτίωση της Παραγωγικότητας του Εργοστασίου: Τα 14 είδη απωλειών Χρόνου. Με ποια Μέθοδο και με ποια Εργαλεία διαχειριζόμαστε τις απώλειες Χρόνου, ώστε να εκτοξευθεί η Παραγωγικότητα;
 9. Εντοπισμό Bottleneck στην Ροή των παραγωγικών Διεργασιών
 10. Διαχείριση Χρόνων Set up μηχανών Παραγωγής. Εργαλείο Αριστοποίησης της σειράς εναλλαγής των Προϊόντων
 11. Βελτιστοποίηση Αγορών και Εξυπηρέτησης του Πελάτη μέσω MRPII
 12. Μεθοδολογία Εφαρμογής της Value Analysis, που είναι η κατάλληλη Μέθοδος για να κόψουμε το περιττό «λίπος των Οργανισμών». Αποδοτική Έρευνα Αγοράς
 13. Μεθοδολογία Εφαρμογής του Νόμου των Προτεραιοτήτων (ABC Analysis) που τετραπλασιάζει την Απόδοσή μας. Πώς ενσωματώνεται στον ημερήσιο Προγραμματισμό μας για την Διαχείριση του Προσωπικού, των Προϊόντων, των Πελατών και των Πόρων
 14. Προσέγγιση ολικού Κόστους: Πώς εντοπίζουμε εκτός από την τιμή Αγοράς τους επί πλέον 11 παράγοντες που τελικά επηρεάζουν το Κόστος
 15. Μείωση Εσωτερικών και Εξωτερικών Χρόνων Προμηθειών: Με Workshop θα αποδείξουμε πως ο εσωτερικός Χρόνος στην Διαχείριση Προμηθειών επηρεάζει και το Κόστος με μαθηματική σχέση
 16. Διαχείριση Συμβάσεων: Ποια είναι τα 12 κύρια χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να απουσιάζουν από καμία Σύμβαση με Πελάτες ή με Προμηθευτές προκειμένου να διαφυλαχτούν η Κερδοφορία και η Ποιότητα
 17. Αξιολόγηση Επενδύσεων: Με ποια Εργαλεία μπορείτε να αξιολογήσετε μία Επένδυση;
 18. Αξία Επιχείρησης: Πώς θα επιλέξετε την βέλτιστη Μέθοδο. Εργαλεία
 19. Στοχοθέτηση – Μέτρηση Στόχων: Πώς θα μετρήσετε τον σημαντικότερο Στόχο της Παραγωγικότητας σε ένα Εργοστάσιο (Δείκτης OEE= Overall Equipment Effectiveness)
 20. Ακρίβεια Αποθήκης: Σύγχρονα Εργαλεία όπου με μικρό δείγμα εκτιμάς την ακρίβεια της Αποθήκης
 21. Αξιολόγηση Προμηθευτών: Απλά αλλά αποτελεσματικά Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών σε συνάρτηση με την Επιστημονική Δειγματοληψία κατά την Παραλαβή
 22. Financial Planning και Ταμειακές Ροές: Πώς σχεδιάζονται οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι κατά την ανάπτυξη μιας Επιχείρησης
 23. Σχεδιασμό Projects μείωσης Κόστους σε όλους τους τομείς της Επιχείρησης: Εργαλεία για Εντοπισμό Ευκαιριών μείωσης Κόστους στους 12 τομείς της Επιχείρησης (Auditing Check List Cost Reduction)
 24. Διαχείριση Παραγγελιών και Βελτίωση Ικανοποίησης Πελατών. Χρήση αποδοτικών Εργαλείων
 25. Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης
 26. Πως σχεδιάζεται η Εμπορική Πολιτική της Επιχείρησης
 27. Εργαλεία και πρακτικός τρόπος Διαχείρισης Κινδύνων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην Κερδοφορία της Επιχείρησης, το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, τους Διευθυντές Logistics, τα Στελέχη Αποθήκης, τους Διευθυντές Αγορών, τους Διευθυντές Παραγωγής, τους Διευθυντές Εργοστασίου, τους Εμπορικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Συντήρησης, τα Στελέχη Μηχανοργάνωσης και τους Οικονομικούς Διευθυντές.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 1. Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να βελτιώσουν δραστικά την Αποδοτικότητα στους παραπάνω Τομείς.
 2. Θα τους δοθούν όλα τα σχετικά Εργαλεία που καλύπτουν όλους αυτούς τους τομείς.
 3. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους ως προς τις μεθόδους και τα Εργαλεία.

Seminars material includes:

 • H Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη στην προσαρμογή των Εργαλείων που δίνονται
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Nicholas J. Michaloliakos

Nicholas J. Michaloliakos

Chem. Eng., top manager in large international companies for 20 years, Managing Director of Advanced Quality Services Ltd, a management consulting company specialising in strategy that has participated in more than 300 integrated reengineering projects.
Live Online Training
Date: 2024
Venue & Hall: E-learning,
Buy Now
Discount analysis:
10% discount for the 2nd participation, and
20% discount for the 3rd and every subsequent.
Buy Now
Discount analysis:
10% discount for the 2nd participation, and
20% discount for the 3rd and every subsequent.

Are you interested in In-Company Seminar?

AQS specializes in organizing in-house seminars, tailored to the needs and goals of your company.

Learn more

Free Ebook

Fill in the form to receive the ebook directly in your email.

Learn more
If you want to stay updated on our seminars click here
Suggested Seminars

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Data Protection

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information, please read carefully the Cookies Policy

Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences