Κατά τη διάρκεια ανασχεδιασμού των λειτουργιών μιας βιομηχανικής Επιχείρησης, ξεκινούν διάφορα projects βελτίωσης της κερδοφορίας και εντοπίζεται δυνατότητα μείωσης του κόστους των Υλικών κατά 10%. Στον Πίνακα 3 έχει υπολογιστεί η επίπτωση της βελτίωσης αυτής στην Απόδοση Κεφαλαίου της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα των πινάκων 1 και 2.

 

Πίνακας 1: Τυπολόγιο

Α/Α ΤΥΠΟΣ
1 Κόστος Πωληθέντων= Κόστος Εργατικών + Κόστος Υλικών + Γενικά έξοδα
2 Συνολικό Κόστος =Κόστος Πωληθέντων + Άλλα Κόστη
3 Καθαρά Κέρδη=Πωλήσεις – Συνολικό Κόστος
4 Περιθώριο Κέρδους=Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις
5 Κυκλοφορούν Ενεργητικό=Απόθεμα + Λογαριασμοί + Ταμείο
6 Σύνολο Ενεργητικού=Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Πάγιο Ενεργητικό
7 Γύρισμα Ενεργητικού=Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
8 Απόδοση Κεφαλαίου=Περιθώριο Κέρδους X Γύρισμα Ενεργητικού

 

Πίνακας 2: Στοιχεία πριν από τη Βελτίωση

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
1 Κόστος Εργατικών 700.000
2 Κόστος Υλικών 2.300.000
3 Γενικά έξοδα 800.000
4 Άλλα κόστη 800.000
5 Πωλήσεις 5.000.000
6 Απόθεμα 500.000
7 Λογαριασμοί 300.000
8 Ταμείο 300.000
9 Πάγιο Ενεργητικό 2.900.000

 

Πίνακας 3: Στοιχεία μετά τη βελτίωση

Α/Α ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ
1 Πωλήσεις 5.000.00 5.000.000
2 Κόστος Υλικών 2.300.00 2.070.000
3 Συνολικό Κόστος 3.800.000 3.570.000
4 Καθαρά Κέρδος 400.000 630.000
5 Περιθώριο Κέρδους 0,08 0,13
6 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.100.000 1.100.000
7 Σύνολο Ενεργητικού 4.000.000 4.000.000
8 Γύρισμα Ενεργητικού 1,25 1,25 % ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
9 Απόδοση Κεφαλαίου 0,1 0,16 Καθαρό Κέρδος=
Νέα Τιμή - Παρούσα Τιμή=
400.00-630.00=230.000
Ποσοστό κερδοφορίας: 57,5%

Παρατήρηση: Εάν επιθυμούσαμε αύξηση των Πωλήσεων κατά 57,5% με κερδοφορία 630.000, τότε για Πωλήσεις 5.000.000 και παρούσα τιμή κερδοφορίας 400.000 και με σταθερά όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, οι Πωλήσεις θα γίνουν 7.875.000 δηλαδή θα έχουμε αύξηση 57.5%.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies