Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Το Σεμινάριο αυτό, βασισμένο στην εμπειρία του εισηγητή στην Οργάνωση Διαχείρισης Εισπράξεων και Credit Control, σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές Εταιρείες, παρουσιάζει τις Τεχνικές Αποδοτικών Εισπράξεων και επιτυχημένης Λειτουργίας του Credit Control, καθώς και τον τρόπο διαμόρφωσης της κατάλληλης Πιστωτικής Πολιτικής σε νέους και παλαιούς Πελάτες, με βάση την ABC Ανάλυση των Πελατών και άλλα Εργαλεία.

Συγκεκριμένα, αναλύονται Τεχνικές εξισορρόπησης ανάμεσα στον Κίνδυνο να χαθεί ο Πελάτης και στον Κίνδυνο υπερβολικών καθυστερήσεων στην Είσπραξη, αξιοποιώντας κατάλληλες Διαδικασίες, Εργαλεία, Πρότυπα Επιστολών και Role Playing.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Πίστωση – Έννοιες και Σκοπός
 • Προσδιορισμός Πιστωτικού Ορίου και Τρόποι Υπολογισμού
 • Πιστωτική Πολιτική: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν στον καθορισμό της – Εφαρμογή Pareto στο πελατολόγιο – Αποτύπωση Επιπέδου Αξιοπιστίας Πελατών
 • Συσχέτιση Πιστωτικής Πολιτικής με το Κόστος και τη Ρευστότητα
 • Ο Δείκτης: Κύκλος Μετατροπής μετρητών (Cash Conversion Cycle – CCC)
 • Πώς μετριέται και πώς βελτιώνεται ο Δείκτης CCC
 • Διαδικασία Καθορισμού Πολιτικής Πιστώσεων με νέους Πελάτες
 • Εργαλεία για την εκτίμηση της Ρευστότητας του Ανταγωνισμού
 • Αξιοποίηση των Δεδομένων ρευστότητας του ανταγωνισμού στην Διαμόρφωση της Πιστωτικής Πολικής
 • Επισφαλείς Απαιτήσεις – Credit Management – Ο Ρόλος του Υπεύθυνου Πιστώσεων (Credit Controller)
 • Διαδικασία συνεχούς Ελέγχου Πληρωμών από Πελάτες
 • Τρόποι κάλυψης των υπολοίπων (Επιταγές, Συναλλαγματικές, υποσχετικές Επιστολές, Υποθήκες)
 • Εργαλεία Αξιολόγησης των Πελατών – Υπολογισμού Αριθμοδεικτών – Προσδιορισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (Profitability), Αποτελεσματικότητας (Assets Utilization), Ρευστότητας και Δανειακής Kάλυψης (Liquidity and Debt Coverage)
 • Ενδείξεις Αφερεγγυότητας – Αξιολόγηση Πελάτη
 • Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου του Πελάτη με την χρήση του Στατιστικού Μοντέλου Z – Score. Παρέχεται Εργαλείο σε Excel για τον αυτόματο υπολογισμό του
 • Η Νομική Διαδικασία για την Διασφάλιση Εισπράξεων
 • Ολοκληρωμένη Διαδικασία Αποδοτικής Διαχείρισης Εισπράξεων
 • Η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης επέκτασης Πωλήσεων & ανάγκης Είσπραξης Απαιτήσεων: Case Studies Εφαρμογής

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Αρχές Αποδοτικής Επικοινωνίας
 • Η προετοιμασία για την Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Ετοιμασία Επιτυχημένων Πρότυπων scripts για Επικοινωνία
 • Πως φθάνω στον άνθρωπο που αποφασίζει την Πληρωμή
 • Οι φάσεις της Διαπραγμάτευσης των Εισπράξεων
 • Ο χειρισμός των ερωτήσεων και των δικαιολογιών του Πελάτη
 • Εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση μη Πληρωμής
 • Επιτρεπόμενες και μη εκφράσεις
 • Η εξασφάλιση της Δέσμευσης του Πελάτη
 • Τεχνικές κλεισίματος Τηλεφωνικής Επικοινωνίας
 • Η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης επέκτασης Πωλήσεων & ανάγκης Είσπραξης απαιτήσεων στην Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Workshop με roleplaying σε σενάρια Διαχείρισης Προβλημάτων κατά τις Εισπράξεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Στελέχη της Εμπορικής και της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθώς επίσης και σε όσους εμπλέκονται άμεσα στην Διαδικασία Πωλήσεων/Εισπράξεων, δηλαδή τα τμήματα Πωλήσεων, Διαχείρισης Πιστώσεων, Customer Service και Λογιστήριο.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Πιστωτικός Έλεγχος – Διαχείριση Εισπράξεων”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Λογισμικό Διαχείρισης Εισπράξεων
 • Πρότυπες επιστολές προς οφειλέτες
 • Λογισμικό Πιστωτικής Αξιολόγησης Πελατών
 • Εργαλείο υπολογισμού Αριθμοδεικτών περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 09-03-2023

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies