Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

IT AUDITING & IMPROVEMENT

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι Μεθοδολογίες, οι Πρακτικές Ελέγχου και τα Εργαλεία που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη, ασφάλεια και λειτουργία Συστημάτων Πληροφορικής (IT Auditing) σε έναν Οργανισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν τα στελέχη την ελεγκτική εμπειρία και τις γνώσεις, ώστε να αναγνωρίζουν Σημεία Βελτίωσης και Κινδύνους από την φάση τού Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης μέχρι την Εφαρμογή και Λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων μέσα στον Οργανισμό, και παράλληλα να εξετάζουν την επάρκεια των Ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης των Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής με σημεία ελέγχου για κάθε τομέα του Οργανισμού, ενώ μέσω της ιστοσελίδας μας, θα έχουν για ένα έτος τη δυνατότητα online υποστήριξης στα θέματα του σεμιναρίου.

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – IT AUDITING

 • Αιτίες ελέγχου επιχειρήσεων και πληροφορικής
 • Κατηγορίες ελέγχου πληροφορικής
 • Στόχοι συστήματος ελέγχου πληροφορικής
 • Μέτρα ελέγχου πληροφορικής
 • Οφέλη ελέγχου πληροφορικής
 • Καθορισμός Σημείων Βελτίωσης

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου
 • Πρότυπα Ελέγχου Πληροφορικής
 • Τύποι Ελέγχου Πληροφορικής
 • Γενική Προσέγγιση και Φάσεις Ελέγχου Πληροφορικής

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Γενικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων του Ελεγκτή Πληροφορικής
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ελέγχου
 • Επιτροπή Ελέγχου & Διοικητικό Συμβούλιο
 • Αξιολόγηση της Απόδοσης του Ελέγχου
 • Σχέδιο Ελέγχου Πληροφορικής

Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

 • Μεθοδολογία Ελέγχου Πληροφορικής
 • Μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνων Πληροφορικής.
 • Μεθοδολογία Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής

Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Πρόγραμμα Ελέγχου Πληροφορικής (IT Audit Program)
 • Κατάλογος Σημείων Ελέγχου Πληροφορικής (IT Audit Checklist)
 • Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Πληροφορικής (IT Audit Questionnaire)
 • Πρότυπο Έκθεσης Ελέγχου Πληροφορικής
 • Αυτοματοποιημένα Εργαλεία Ελέγχου Πληροφορικής

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μέτρα Οργάνωσης & Διαχείρισης Πληροφορικής
 • Μέτρα Προμηθειών Πληροφορικής
 • Μέτρα Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής
 • Μέτρα Στρατηγικής & Ασφάλειας Πληροφορικής
 • Μέτρα Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής (IT Disaster Recovery)
 • Μέτρα Λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου Πληροφορικής
 • Μέτρα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ζ. CASE STUDIES

 • Προμήθειες Πληροφορικής
 • Υλοποίηση Συστήματος Πληροφορικής
 • Οργάνωση Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Περιβάλλον Προσωπικών Υπολογιστών
 • Αποτυχία Έργων Πληροφορικής

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές πληροφορικής, σε συμβούλους επιχειρήσεων, στον υπεύθυνο και στα στελέχη των λειτουργιών ΙΤ των Οργανισμών, αλλά και στη Διοίκηση και στα εμπλεκόμενα στελέχη στον σχεδιασμό ΙΤ Συστημάτων και γενικά σε κάθε στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες πρακτικές σε όλα τα θέματα ελέγχου πληροφορικής.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «IT AUDITING»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης των Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ιωάννης Κυριαζόγλου

Ιωάννης Κυριαζόγλου

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και Διεθνή δραστηριότητα (Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά) σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Έχει συγγράψει πληθώρα Έργων στους τομείς IT Security, IT Auditing και GDPR . Με το νέο βιβλίο του «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Protection)» μεταφέρει, μέσα από τα εννέα (9) κεφάλαια και δώδεκα (12) παραρτήματα, την εμπειρία και τις γνώσεις του στο τομέα αυτό, λόγω της σημαντικής και μακροχρόνιας εμπειρίας του σε θέματα διασφάλισης, αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, εμπιστευτικών δεδομένων.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 13-10-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies