Περιγραφή

Η εταιρεία μας κλείνοντας 28 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής προσφοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών οργάνωσης και εκπαίδευσης Στελεχών, διοργανώνει το νέο κορυφαίο της σεμινάριο «EFFECTIVE MANAGER'S TOOLKIT» και προσφέρει στην αγορά το σύνολο των εργαλείων της, που χρησιμοποίησε για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Έργων Ανάπτυξης Πωλήσεων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε πάνω από 500 Επιχειρήσεις.

Τα εργαλεία αυτά, παρέχουν στα στελέχη τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια, για να λειτουργήσουν αποδοτικά και ανταγωνιστικά.

Ο αριθμός των εργαλείων είναι εξαιρετικά μεγάλος και καλύπτει όλες τις περιοχές της Επιχείρησης, ενώ ένα σύνολο πινάκων ελέγχου «ακτινογραφεί» κάθε πτυχή της λειτουργίας της, ώστε να εντοπίζονται τα σημεία προς βελτίωση. Όλοι οι πίνακες ελέγχου (πάνω από 500) είναι σε μορφή Excel, ώστε μετά τη συμπλήρωσή τους να έχουμε δυνατότητα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και γραφημάτων.

Ενότητες

1. BUSINESS PLANNING

 • Σχεδιασμός Χάρτη Στρατηγικής
 • Excel Σχεδιασμού & Balanced Scorecard
 • Σύνδεση Επιχειρησιακών Στόχων με Έργα – Διεργασίες
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • Σχεδιασμός Έργου – Προγραμματισμός
 • Quality Plan – Διαχείριση Κινδύνων Έργου
 • Budget – Cash Flow Έργου
 • Σύνδεση Ροής Υλικών – Προμηθειών – Φάσεων Έργου

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Προγραμματισμός Παραγωγής / Υπηρεσιών
 • Capacity Planning
 • Μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Κόστος παρτίδας
 • Αριστοποίηση Setup
 • Παρακολούθηση Χρόνων Παράδοσης Παραγγελίας
 • Πλάνα Δειγματοληψίας Ποιοτικού Ελέγχου
 • Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης

4.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ – ΑΠΟΘΗΚΗ

 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
 • Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων – ABC Ανάλυση
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας Αποθήκης
 • Υπολογισμός Σημείου Αναπαραγγελίας
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Audit Λογιστηρίου
 • Budgeting (Ολοκληρωμένο Set)
 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγορών
 • Check List Μείωσης εξόδων σε όλους τους τομείς
 • Διαχείριση Κέντρων Κόστους
 • Δομημένο Σύστημα Αναφορών
 • Ταμειακός Προγραμματισμός
 • Υπολογισμός Νεκρού Σημείου

6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ – MARKETING

 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Προβλέψεις Πωλήσεων
 • Coaching – Επίβλεψη Πωλητών
 • Συλλογή Στοιχείων Αγοράς
 • Event Management

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Αυτοαξιολόγηση Ηγέτη – Coach
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Διαχείριση Χρόνου
 • Προγραμματισμός

8. HRM – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

  • Checklists Σχεδιασμού Προσωπικού

 

 • Checklists Προσλήψεων – Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων
 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείων
 • Διαχείριση Προβλημάτων

 

 


Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη: 

 • Διευθ. Συμβούλους
 • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές Πωλήσεων, Marketing, Προμηθειών, Παραγωγής, Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των ανωτέρω στελεχών των επιχειρήσεων με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία – μεθοδολογίες Διαχείρισης των κρίσιμων Διεργασιών της Επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο της απόδοσής τους (Brakethrough).


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Εγχειρίδιο «Effective Manager’s Toolkit»
  • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Τα εργαλεία του σεμιναρίου

 

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

 

 

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και πληθώρα πρόσθετων εργαλείων, τα οποία μπορείτε να δείτε κατωτέρω:

 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Check list διαχείρισης χρόνου
 2. Check list διαχείρισης stress
 3. Excel Προγραμματισμού
 4. Excel Διαχείρισης χρόνου & Αξιολόγησης
 5. Check list επικοινωνίας
 6. Check list σύσκεψης
 7. Check list παρουσίασης
 8. Check list διαπραγμάτευσης
 9. Check list καλού coacher
 10. Check list ανάπτυξης ομάδος
 11. Check list διαχείρισης συγκρούσεων
 12. Check list σωστής πρόσληψης
 13. Check list σωστής αξιολόγησης
 14. Check list λήψης αποφάσεων
 15. Check list επιτυχημένου meeting
 16. Check list επιτυχημένου πωλητή
 17. Check list επιτυχημένης ηγεσίας
 18. Check list εκχώρησης αρμοδιοτήτων
 19. Check list προσωπικής ποιότητας
 20. Check list θετικού – αρνητικού προφίλ

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 1. Check list εξωτερικού περιβάλλοντος
 2. Check list εσωτερικού περιβάλλοντος
 3. Check list ανάλυσης ανταγωνισμού
 4. Πίνακας αξιολόγησης ανταγωνισμού
 5. Check list στοχοθέτησης
 6. Check list budget
 7. Check list ελέγχου κόστους
 8. Check list επιλογής ΙΤ συστήματος
 9. Check list διαχείρισης κουλτούρας
 10. Excel πρόβλεψης πωλήσεων
 11. Excel budget (ανά κατηγορία)
 12. Excel παραγωγής
 13. Excel πωλήσεων ανά προϊόν
 14. Excel αναλωσίμων
 15. Format swot analysis
 16. Format σύνδεσης στόχου
 17. Format balanced scorecard
 18. Check list πλήρους business plan
 19. Check list value analysis
 20. Check list ολικού κόστους
 21. Strategy map template
 22. Excel κατάστασης στόχων πωλήσεων
 23. Excel προϋπολογισμού εξόδων διοίκησης
 24. Excel προϋπολογισμού κόστους marketing
 25. Excel προϋπολογισμού κόστους διανομής & διαχείρισης αποθεμάτων
 26. Excel προϋπολογισμού κόστους παραγωγής
 27. ExceL Προϋπολογισμού κόστους πωλήσεων
 28. Excel συνολικού προϋπολογισμού
 29. IRR
 30. NPV
 31. Excel Ταμειακής ροής
 32. Oδηγία νεκρού σημείου
 33. Excel νεκρού σημείου
 34. Access activity based costing
 35. Έντυπο αποτύπωσης διεργασιών
 36. Έντυπο καθορισμού έργου
 37. Check list καταγραφής & αξιολόγησης διαδικασιών
 38. Excel προϋπολογισμού συνολικού κόστους λειτουργίας
 39. Excel αντιστοίχησης διεργασιών – Έργων με στόχους
 40. Excel swot πίνακες ιεράρχησης έργων
 41. Excel συγκριτικής αξιολόγησης με ανταγωνισμό

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

 1. Check list προγραμματισμού
 2. Check list ευταξίας χώρου παραγωγής
 3. Check list μείωσης ενέργειας
 4. Check list παραλαβών
 5. Check list αξιολόγησης προμηθειών
 6. Excel κεντρικού αρχείου προγραμματισμού & οροσήμων
 7. Excel προγραμματισμού έργων
 8. Access προγραμματισμού έργων
 9. Excel αξιολόγησης εργων
 10. Excel ABC analysis
 11. Excel άριστης ποσότητας παραγωγής
 12. Check list αποθήκευσης
 13. Check list picking
 14. Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας παραγωγής
 15. Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας αποθήκης
 16. Check list διανομής
 17. Excel optimum παραγγελίας
 18. Excel αξιολόγησης εκπτώσεων
 19. Excel O/S calculation
 20. Excel for promotion calculation
 21. Check list διαχείρισης αρχείων
 22. Έντυπο μέτρησης απωλειών παραγωγής
 23. Check list ερωτήσεων διαχείρισης έργων
 24. Check list μέτρησης απωλειών παραγωγής
 25. Check list βελτίωσης διεργασίας παραγωγής
 26. Excel πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων – εξοπλισμού

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤA

 1. Check list κατά ISO 9001
 2. Check list εικόνας εταιρείας
 3. Check list ISO 14001
 4. Check list C.A.F.
 5. Check list EFQM
 6. Δελτίο ελέγχου εφαρμογής κανόνων HACCP
 7. Check list OHSAS 18001
 8. Check list ποιότητας καταστήματος
 9. Λίστα ελέγχου καταστήματος (εστίασης)
 10. Excel βαθμολογίας καταστήματος (εστίασης)

Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ – ΜARKETING

 1. Διάγνωση αναγκών πελατών
 2. Excel πρόβλεψης πωλήσεων
 3. Check list προετοιμασίας πωλητή
 4. Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
 5. Ανάλυση στοιχείων πελάτη
 6. CHECK list επιτυχημένων δημοσίων σχέσεων
 7. Check list επιλογής target group
 8. Check list πληρότητας marketing plan
 9. Check list αξιολόγησης νέας αγοράς
 10. Check list σχεδιασμού νέου προϊόντος
 11. Ερωτηματολόγιο διάγνωσης κατάστασης τμήματος πωλήσεων
 12. Έντυπο συλλογής πληροφοριών πωλήσεων για πελάτη – στόχο
 13. Φόρμα παρατήρησης συμπεριφορών πωλητού
 14. Ατομικό σχέδιο δράσης ανάπτυξης & βελτίωσης στελέχους πωλήσεων
 15. Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
 16. Excel σύνδεσης προϊόντων – πελατών
 17. Excel συγκριτικής αξιολόγησης με ανταγωνισμό

ΣΤ. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

 1. Check list HRM ανά τομέα
 2. Excel HRM ανά τομέα
 3. Check list για HR Planniing
 4. Έντυπα αξιολόγησης προσωπικού
 5. Check list επιτυχημένης συνέντευξης
 6. Check list συστήματος κινήτρων

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Παναγιώτης Σταθόπουλος

Παναγιώτης Σταθόπουλος

Παναγιώτης Σταθόπουλος. Consultant, IT Specialist, Certified DPO & Experience Speaker. Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πληροφορικής. IT Specialist με 30ετή εμπειρία στους Η/Υ, το πεδίο δράσης του εστιάζει στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και ειδικότερα σε θέματα Digital Transformation, Data Analysis και Business Intelligence, Digital Marketing (πιστοποιημένος στα Google Ads) και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων. Με μεγάλη εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό και συστημάτων ασφάλειας της πληροφορίας είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους DPO. Διαθέτει μακρά εκπαιδευτική εμπειρία, με πάνω από 3.000 ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων τα τελευταία 20 έτη.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies