ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η AQS Cyprus είναι ανάδοχος του προγράμματος της ΑνΑΔ "Πρόγραμμα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας" στις επαρχίες της Αμμοχώστου και Πάφου..
Το Έργο έχει ως στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, σε θέματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης, μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, που προσφέρονται, με επιδότηση για τους συμμετέχοντες.
 
Δικαιούχοι είναι μόνο Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Έργου έχουν άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει ξανά το ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή.
 • Να είναι κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή.
 • Να έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.
 • Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Να ικανοποιούν τυχόν ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος, π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης ή/και επαγγελματική εμπειρία ή/και συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας τους με την ΑνΑΔ για το έργο.
 
Για κάθε άνεργο εγγεγραμμένο στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα, καταβάλλονται:
 • Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης.
 • Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.
 • Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 • Η ΑνΑΔ, ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 
Δείτε τα επόμενα σεμινάρια παρακάτω και δηλώστε συμμετοχή. ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τις αναλυτικές ενότητες του προγράμματος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Σεπτέμβριος 2024
08:30-14:00
ΠΑΦΟΣ
Σεπτέμβριος 2024
08:30-14:00
Δήλωση Συμμετοχής
 
Σημείωση: Οι θέσεις για κάθε σεμινάριο είναι περιορισμένες σε 28 συμμετέχοντες.
 
Τα Σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε Ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία.
 
Καταχωρήστε την εγγραφή σας σήμερα και διασφαλίστε τη θέση σας!
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Ζήλη Δημητριάδη
Τηλ. +00357 25 123 862, email: anad-seminars@aqs.cy
 

Αν επιθυμείτε την διοργάνωση μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων ή έχετε άλλες απορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.