Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

Η ποιότητα της Επικοινωνίας της εταιρείας με Πελάτες - Προμηθευτές, η αποτελεσματική Ενδοεταιρική Επικοινωνία και οι Επιτυχημένες Παρουσιάσεις, συνιστούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο Σεμινάριο αυτό γίνεται αναφορά στη διαδικασία της Επικοινωνίας, στις μορφές Επικοινωνίας, στους Παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμά της, στα Εμπόδια και στους Τρόπους που μπορούν αυτά να ξεπεραστούν, στις Καλές Πρακτικές, στα Συνήθη Λάθη και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σωστής αποκωδικοποίησης των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της επιτυχημένης παρουσίασης, τα αναλυτικά βήματα που την καθορίζουν και τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά, από την προετοιμασία μέχρι την πραγματοποίησή της, τις τεχνικές διατήρησης του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου, τη διαχείριση των αντιρρήσεων, τη διαχείριση της σιωπής, χρήσιμες πρακτικές καθώς και σημεία που κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Με Case Studies και Role Playing θα γίνουν κατανοητά τα κύρια σημεία για τους συμμετέχοντες, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινότητά τους και παράλληλα θα πεισθούν ότι η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αποτελεί προϋπόθεση εταιρικής και προσωπικής επιτυχίας.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

 1. Ο ρόλος της επικοινωνίας στη λειτουργία της Επιχείρησης.
 2. Η επικοινωνία ως Διαδικασία. Έννοια και Μορφές Επικοινωνίας.
 3. Τα βασικά εμπόδια και προβλήματα της Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας.
 4. Η Διαχείριση των Προβλημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
 5. Τα κρίσιμα θέματα και οι τεχνικές της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας.
 6. Η μη λεκτική Επικοινωνία και οι τεχνικές σωστής χρήσης της.
 7. Το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας. Ιδιαιτερότητες – Πλεονεκτήματα.
 8. Προετοιμασία και σχεδιασμός της Παρουσίασης. Καθορισμός Στόχων.
 9. Τα «μυστικά» της σωστής και κατανοητής παρουσίασης.
 10. Η εκμαίευση και ανάλυση των αναγκών του ακροατηρίου.
 11. Η Διαχείριση των αντιρρήσεων.
 12. Συνήθεις «παγίδες» και τρόποι αντιμετώπισής τους.
 13. Ο χειρισμός των διακοπών και των ερωτήσεων.
 14. Ο έλεγχος του χρόνου διάρκειας της παρουσίασης και η τήρηση του προγράμματος.
 15. Τρόποι και ενέργειες ελέγχου του άγχους παρουσίασης σε κοινό.
 16. Ο σωστός τονισμός της προστιθέμενης αξίας.
 17. Το σωστό «άνοιγμα» και το κατάλληλο «κλείσιμο» της παρουσίασης.
 18. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος στο ακροατήριο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Στελέχη των Εμπορικών Τμημάτων (Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, CRM, Επικοινωνία, Διαφήμιση) καθώς και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία έρχονται σε επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές ή Εξωτερικούς Συνεργάτες, πραγματοποιούν παρουσιάσεις ή έχουν την ευθύνη της Εσωτερικής Επικοινωνίας και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Κατανοήσουν πλήρως τη σκοπιμότητα και τον σημαντικό ρόλο της αποτελεσματικής Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας και των επιτυχημένων παρουσιάσεων καθώς και το πώς επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
 • Είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά και ολοκληρωμένα ένα Πλάνο Εσωτερικής Επικοινωνίας, να θέσουν Στόχους και να τους αναλύουν σε Δράσεις.
 • Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σωστά και ολοκληρωμένα τα μηνύματα προς τους αποδέκτες εντός της εταιρείας και να κατευθύνουν με τον κατάλληλο τρόπο τους συνεργάτες τους για τα συγκεκριμένα θέματα.
 • Αξιοποιούν σωστά τη διαχείριση της σιωπής για την επιτυχία της Επικοινωνίας.
 • Είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν σωστά τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους καθώς και τα παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Αναγνωρίζουν τα εξωλεκτικά μηνύματα για να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις αναθέρμανσης όταν αυτά είναι αρνητικά.
 • Σχεδιάζουν και θα προετοιμάζουν τις κατάλληλες κάθε φορά παρουσιάσεις, ανάλογα με το κοινό που απευθύνονται, το περιεχόμενο και τον διαθέσιμο χρόνο.
 • Έχουν κατανοήσει πλήρως όλα τα βήματα μιας σωστής και ολοκληρωμένης παρουσίασης και θα είναι σε θέση να τα υλοποιούν με τον σωστό τρόπο.
 • Αποκτήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας περιεκτικών παρουσιάσεων, απλής και κατανοητής έκφρασης, με βάση τη σύνθεση του ακροατηρίου και τις δυνατότητες κατανόησής του.
 • Κερδίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού που απευθύνονται και κυρίως θα κάνουν απολύτως κατανοητό το νόημα των παρουσιάσεών τους.
 • Μπορούν να έχουν την κατάλληλη παρουσία, τις σωστές κινήσεις και εκφράσεις, να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο τόνο της φωνής τους και να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Checklist Καλού Παρουσιαστή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Απόστολος Αξαρλής

Απόστολος Αξαρλής

Απόστολος Αξαρλής, Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Θέματα Management και Πωλήσεων. Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, Διευθυντής Χονδρικών και Λιανικών Πωλήσεων και Διευθυντής Αγορών. Διαθέτει 25ετη διδακτική εμπειρία, κατά την οποία, εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 18.000 στελέχη επιχειρήσεων.

Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies