Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να δώσει μια σύγχρονη τεχνογνωσία για να συνδεθούν οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου με τους στόχους της κάθε Δραστηριότητας (Διεργασίας) και με τους προσωπικούς στόχους του κάθε Στελέχους.

Αυτό είναι το πιο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στόχων όλων των Επιπέδων που μπορεί να σχεδιάσει ένας Οργανισμός, καθώς με τον τρόπο αυτόν, όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση: Η επιτυχία των Προσωπικών Στόχων (Individual Targets) έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία των Στόχων της Διεργασίας (Key Process Indicators) ή των σχετιζόμενων Έργων και η επιτυχία των Στόχων των Διεργασιών οδηγεί στην επιτυχία των Στόχων του Business Plan (Balanced Scorecard).

Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει ένα εξαιρετικά σημαντικό Εργαλείο σε Excel, που διασυνδέει σε ένα Dashboard με μαθηματική προσέγγιση, όλους τους επιχειρηματικούς Στόχους, με τους δείκτες KPI’s και τους Προσωπικούς Στόχους, ώστε σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να αναλύσουμε έναν Στρατηγικό Στόχο στους στόχους των συνδεόμενων με αυτόν Διεργασιών και Έργων, καθώς και σε επιμέρους ατομικούς Στόχους. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις είτε σε επίπεδο Διεργασίας, όταν είναι χαμηλή η απόδοσή της είτε σε επίπεδο ανάπτυξης προσωπικού, όταν υπάρχει πρόβλημα χαμηλής απόδοσης των εμπλεκομένων.

Ενότητες

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί ως Workshop όπου αναλύοντας τα δεδομένα μιας επιχείρησης θα γίνει πρακτική εφαρμογή ακολουθώντας τις παρακάτω Ενότητες.

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

 • Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως Διεργασία
 • Τα οφέλη από τη χρήση του Συστήματος Balanced Scorecard
 • Η διαμόρφωση του Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Map)
 • Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με Έργα
 • Ο καθορισμός των Δεικτών drivers (Δείκτες Οδηγοί)
 • Ο σχεδιασμός των δεικτών outcome (Outcome)
 • Συνήθεις Στρατηγικοί Δείκτες
 • Η σχέση αιτίας αποτελέσματος μεταξύ των Δεικτών

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ KPI’s

 • Πώς καθορίζονται οι στόχοι με Ορθολογικό τρόπο, αντί της συνήθους τακτικής να προσδιορίζονται αυθαίρετα
 • Σύνδεση KPI’s και Balanced Scorecard
 • Σύνδεση KPI’s και Ατομικών Στόχων
 • Σύνδεση του Επιχειρηματικών δεικτών και KPI’s με τον Προϋπολογισμό
 • Το περιεχόμενο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Management Reporting
 • Η χρήση του Balanced Scorecard ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Παρακίνησης Προσωπικού

Γ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ BALANCED SCORECARD

 • Πώς καθορίζονται οι Ατομικοί Στόχοι
 • Εναρμόνιση Balanced Scorecard με τη Λειτουργία του Οργανισμού (Alignment), την Επιχειρησιακή Κουλτούρα και τις απαιτούμενες Υποδομές
 • Σχεδιασμός Ατομικών Στόχων Balanced Scorecard

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, KPI’s ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ – Η ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

 • Εργαλεία Σχεδιασμού & Συστήματα Παρακολούθησης Δεικτών και Αναφορών
 • Ποιές Αναφορές απαιτούνται σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης
 • Ο τρόπος καθορισμού Δεικτών και η επικοινωνία τους με τα Στελέχη
 • Εργαλεία Πρόβλεψης – Αξιολόγηση Μοντέλου Πρόβλεψης

 1. Θα βοηθηθούν στον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων μέσω της δημιουργίας Strategy Map
 2. Θα εξοικειωθούν με τον καθορισμό Στρατηγικών Δεικτών για τους Επιχειρηματικούς Στόχους (Balanced Scorecard)
 3. Θα εφοδιαστούν με τα Εργαλεία Διαχείρισης των Επιχειρηματικών στόχων, των Στόχων KPI’s και των Ατομικών Στόχων
 4. Θα εξασκηθούν στη χρήση Εργαλείων για τον Σχεδιασμό και την Παρακολούθηση Έργων και Δράσεων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας
 5. Θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αλληλεπιδράσεις Επιχειρηματικών Στόχων και Διεργασιών
 6. Ο καθένας θα γνωρίσει πώς ο δικός του ρόλος και η απόδοσή του συνδέονται με τα αποτελέσματα της επιχείρησης
 7. Τελικά σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό περιβάλλον θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τη συμβολή του κάθε Στελέχους και έτσι μπορεί εύκολα να δομηθεί ένα Σύστημα για την βελτίωση της απόδοσης και της παρακίνησης του Προσωπικού

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο ‘Strategic Alignment’
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας & αξιοποίηση των σχετικών Εργαλείων

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies