Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση της Οικογενειακής σύμπνοιας, αξιοποιώντας τα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις μη Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και εξέλιξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας. Δίνει απάντηση σε ζητήματα, όπως η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση, η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων, η Ετοιμασία του Πλάνου Διαδοχής, τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα στις συμπεριφορές των μελών της Διοίκησης, η Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και των Κρίσεων και η Ανάπτυξη των μελών της Διοίκησης. Επιπλέον παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση και στην διάδοχο Ηγεσία. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρέχονται Εργαλεία, όπως για παράδειγμα Εργαλεία για τη λήψη των Αποφάσεων, για τον καθορισμό Προτεραιοτήτων, για την σύνταξη ενός Σχεδίου Πλεύσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με μηνιαίο Προϋπολογισμό - Απολογισμό, για τον Ταμειακό Προγραμματισμό ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα της Επιχείρησης, καθώς και Check Lists με τις οποίες διευκολύνεται ο καθορισμός του Αξιακού Συστήματος και η επιλογή του επόμενου ηγέτη. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για τη θεματολογία σε συνέντευξη του εισηγητή για το συγκεκριμένο σεμινάριο στην Ελληνική Ραδιοφωνία, κάνοντας κλικ εδώ

Ενότητες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Οικογενειακής Επιχείρησης
 • Αξίζει τον κόπο να έχει συνέχεια στην επόμενη γενιά η Επιχείρηση μου ή μήπως πρέπει να πουληθεί;
 • Πόσο αξίζει η Επιχείρηση μου;
 • Το Οικογενειακό όραμα και το όραμα της Επιχείρησης μου μήπως είναι ασυμβίβαστα;
 • Πώς μπορώ να ενισχύσω την συμμετοχή όλων των μελών της Οικογένειας;
 • Ποιά νομική μορφή της Επιχείρησής μου είναι προτιμότερη για την ασφάλεια της Περιουσίας των Μετόχων;

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • Είδη Συγκρούσεων
 • Αίτια Συγκρούσεων
 • Πώς διαχειριζόμαστε τις Συγκρούσεις της κάθε κατηγορίας;
 • Η Διαφάνεια και ο σωστός τεκμηριωμένος Απολογισμός
 • Πώς μπορεί χωρίς αναταράξεις να φύγει ένα μέλος της Οικογένειας από την Επιχείρηση;

Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

 • Ο Σχεδιασμός των ρόλων και των ευθυνών
 • Το Οργανόγραμμα
 • Ο Σχεδιασμός της Ανάπτυξης των νέων μελών
 • Ετοιμασία Πλάνου Διαδοχής και πώς ανακοινώνεται στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης
 • Μετάβαση στην νέα Ηγεσία χωρίς αναταράξεις
 • Πλάνο εκπαίδευσης των νέων μελών
 • Πώς γίνεται η σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων;
 • Γιατί η εμπλοκή όλων σε όλα είναι καταστροφική;
 • Ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή των Διαδικασιών κλειδί για την αρμονική συνύπαρξη και αποφυγή Συγκρούσεων
 • Επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες συμπεριφορές των μελών της Οικογένειας στην Εργασία, στη χρήση των πόρων της Επιχείρησης και στο ωράριο Εργασίας

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Βασικοί κανόνες Δεοντολογίας στη συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας
 • Σύστημα Προγραμματισμού
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα παρακολούθησης Αναθέσεων
 • Η διαμόρφωση του καλού Εργασιακού κλίματος
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τη χρήση των πόρων της Επιχείρησης από μέλη της Οικογένειας για ίδιον όφελος;

Ε. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ο καθορισμός του οράματος
 • Η εναρμόνιση Εταιρικού και Οικογενειακού οφέλους
 • Η εναρμόνιση των Οικονομικών κινδύνων
 • Η λήψη μέτρων αποτροπής κινδύνων ή μετριασμού των συνεπειών
 • Οι κρίσιμες Διεργασίες
 • Οι στόχοι της Επιχείρησης
 • Τα κρίσιμα σημεία στη Μείωση του Κόστους
 • Προσλήψεις – Αξιολογήσεις
 • Σύστημα ανταμοιβών
 • Οι βασικοί Οικονομικοί Δείκτες που πρέπει να παρακολουθούνται
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
 • Τι πρέπει να προσεχθεί στην εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής (ERP);
 • Πώς επιλέγεται ο νέος διάδοχος στην Οικογενειακή Επιχείρηση;
 • Παρακίνηση προσωπικού
 • Παρακίνηση μελών της Οικογένειας

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής:

 1. Εργαλείο Αξιολόγησης Συμπεριφορών και επιλογής Αξιακού Συστήματος
 2. Εργαλείο Υπολογισμού Αξίας της Επιχείρησης: Είναι ένα πολυπαραμετρικό Εργαλείο, στο οποίο εισάγοντας τα δεδομένα προκύπτει μία πρώτη εκτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης
 3. Εφαρμογή Υπολογισμού Δεικτών: Εισάγοντας τον Ισολογισμό προκύπτουν αυτόματα όλοι οι Οικονομικοί Δείκτες περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ, που εκτιμά τον κίνδυνο να καταρρεύσει μία Επιχείρηση την επόμενη διετία
 4. Εφαρμογή για την ABC Ανάλυση: Για να καθορίζονται οι προτεραιότητες σε Πελάτες, Προμηθευτές, Προϊόντα
 5. Εργαλείο Εφαρμογής Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου
 6. Εργαλείο για τη λήψη των Αποφάσεων
 7. Εργαλείο Προϋπολογισμού και Μηνιαίων Αναφορών
 8. Εργαλείο Ταμειακού Προγραμματισμού που βοηθάει την Επιχείρηση να διασφαλίσει την ρευστότητα της
 9. Check List για την Αξιολόγηση και Επιλογή του επόμενου ηγέτη

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εκπαιδευτούν στην Μεθοδολογία Προσδιορισμού των ρόλων των μελών της Οικογένειας εντός της Διοίκησης
 • Θα έχουν στη διάθεση τους Εργαλείο για τον Υπολογισμό της Αξίας της Επιχείρησής τους
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα Εργαλεία για τον Σχεδιασμό του Business Plan, τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τον Προγραμματισμό της Ταμειακής Ροής
 • Θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων μεταξύ των μελών της Οικογένειας
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα μηνιαίας ενημέρωσης όλων των μελών της Οικογένειας ώστε να διασφαλίζεται η Διαφάνεια και η Λογοδοσία
 • Θα εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες Δεοντολογίας σε ό,τι αφορά τη Συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας (ή των Οικογενειών εάν είναι πλέον της μίας)
 • Θα τους δοθούν τα Κριτήρια και τα Εργαλεία για να διαχειριστούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα ενημερωθούν για χρήσιμα Εργαλεία παρακολούθησης Αναθέσεων και γενικότερα Διαχείρισης της Καθημερινότητας
 • Θα έχουν σαφέστερη εικόνα για τη μορφή της Επιχείρησης που έχει τους μικρότερους κινδύνους
 • Θα βοηθηθούν ώστε να κτίσουν ένα περιβάλλον Αρμονίας και Παρακίνησης μέσα στην Επιχείρηση, τόσο των μελών της Οικογένειας όσο και του λοιπού προσωπικού. Κλειδί για να επιτευχθεί αυτό αποτελεί ο Σχεδιασμός λιτών αλλά αποδοτικών Διαδικασιών και Συστημάτων Υποδομών ώστε η Επιχείρηση να λειτουργεί με σύγχρονους όρους και έτσι να γίνεται πόλος έλξης για να σταδιοδρομήσουν τα μέλη της Οικογένειας

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Ρόλοι – Οργάνωση – Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση”, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Έναρξη: 19/06/2024 9:30 πμ
Λήξη: 19/06/2024 5:00 μμ
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία Abpm και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies