Περιγραφή

Η AQS, μετά από πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδεύσεων SPC και DoE, καθώς και πολλών ετών εμπειρία σε Έργα Εφαρμογής των Συστημάτων αυτών σε πολυεθνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, παρέχει το σεμινάριο Lean Six Sigma.
Το Lean Six Sigma είναι ένα Σύστημα βελτιστοποίησης Εταιρικών Διεργασιών και Λειτουργιών που εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε Εταιρείες (βιομηχανικές, υγείας, logistics και παροχής υπηρεσιών) που ηγούνται στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.
Η μεθοδολογία εστιάζει σε δύο θέματα:
1. Lean - μια συλλογή από τεχνικές για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών, και
2. SixSigma - συνδυασμός των τεχνικών για τη βελτίωση της Ποιότητας των Προϊόντων και Υπηρεσιών, που ουσιαστικά συμβάλλουν στην αυξημένη ικανοποίηση των Πελατών.
Ο συνδυασμός των δύο, Lean Six Sigma αποτελεί αποδεδειγμένα μια στρατηγική Διαχείρισης των Επιχειρήσεων που βοηθά τους Οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές των Επιχειρήσεων και των εμπειρογνωμόνων της βελτίωσης της Ποιότητας, το Lean Six Sigma είναι η πιο δημοφιλής Μέθοδος επίδοσης των Επιχειρήσεων στην ιστορία της Εταιρικής ανάπτυξης.
Σκοπός του Σεμιναρίου, είναι να αναλυθεί η μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC, βασισμένο στο BOK της IASSC και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες, εάν το επιθυμούν, στην πιστοποίηση Black Belt και Green Belt (εξέταση στα αγγλικά, σε εξεταστικό κέντρο).
Επίσης, στο σεμινάριο αυτό, θα παρουσιαστούν case studies, από επιλεγμένα Έργα που έχει υλοποιήσει η AQS, ώστε να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στην Εφαρμογή ανάλογων βελτιωτικών Δράσεων και στις δικές τους Επιχειρήσεις.
Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου Lean Six sigma θα αποκτήσουν τη θεμελιώδη γνώση της Μεθοδολογίας και θα μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες Έργων βελτίωσης.
Σημαντική σημείωση: Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν για Green Belt έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μόνο την 1η εβδομάδα (40ώρες), επιλέγοντας στη Δήλωση Συμμετοχής τις αντίστοιχες ώρες. Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν για Black Belt, θα συνεχίσουν την παρακολούθηση για ακόμη 40 ώρες.

Ενότητες

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ενότητες του σεμιναρίου Lean Six Sigma βασισμένες στις θεματικές ενότητες (BOK) του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC.

 • Για την απόκτηση του
  • Green Belt (ICGB)
  • Black Belt (ICBB)

 

1.0 Define Phase
Green Belt
Black Belt
1.1 The Basics of Six Sigma
1.1.1 Meanings of Six Sigma
1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities
1.2 The Fundamentals of Six Sigma
1.2.1 Defining a Process
1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
1.2.5 Basic Six Sigma Metrics a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time, deriving these metrics and these metrics1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects 1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
1.3.2 Developing Project Metrics
1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

1.4 The Lean Enterprise
1.4.1 Understanding Lean
1.4.2 The History of Lean
1.4.3 Lean & Six Sigma
1.4.4 The Seven Elements of Waste a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
1.4.5 5S
a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

1.1 The Basics of Six Sigma
1.1.1 Meanings of Six Sigma
1.1.2 General History of Six Sigma & Continuous Improvement
1.1.3 Deliverables of a Lean Six Sigma Project
1.1.4 The Problem Solving Strategy Y = f(x)
1.1.5 Voice of the Customer, Business and Employee
1.1.6 Six Sigma Roles & Responsibilities
1.2 The Fundamentals of Six Sigma
1.2.1 Defining a Process
1.2.2 Critical to Quality Characteristics (CTQ’s)
1.2.3 Cost of Poor Quality (COPQ)
1.2.4 Pareto Analysis (80:20 rule)
1.2.5 Basic Six Sigma Metrics a. including DPU, DPMO, FTY, RTY Cycle Time; deriving these metrics1.3 Selecting Lean Six Sigma Projects 1.3.1 Building a Business Case & Project Charter
1.3.2 Developing Project Metrics
1.3.3 Financial Evaluation & Benefits Capture

1.4 The Lean Enterprise
1.4.1 Understanding Lean
1.4.2 The History of Lean
1.4.3 Lean & Six Sigma
1.4.4 The Seven Elements of Waste a. Overproduction, Correction, Inventory, Motion, Overprocessing, Conveyance, Waiting.
1.4.5 5S
a. Straighten, Shine, Standardize, Self-Discipline, Sort

 

2.0 Measure Phase
Green Belt
Black Belt
2.1 Process Definition
2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
2.1.3 X-Y Diagram
2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)
2.2 Six Sigma Statistics
2.2.1 Basic Statistics
2.2.2 Descriptive Statistics
2.2.3 Normal Distributions & Normality 2.2.4 Graphical Analysis2.3 Measurement System Analysis
2.3.1 Precision & Accuracy
2.3.2 Bias, Linearity & Stability
2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
2.3.4 Variable & Attribute MSA

2.4 Process Capability
2.4.1 Capability Analysis
2.4.2 Concept of Stability
2.4.3 Attribute & Discrete Capability
2.4.4 Monitoring Techniques

2.1 Process Definition
2.1.1 Cause & Effect / Fishbone Diagrams
2.1.2 Process Mapping, SIPOC, Value Stream Map
2.1.3 X-Y Diagram
2.1.4 Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)
2.2 Six Sigma Statistics
2.2.1 Basic Statistics
2.2.2 Descriptive Statistics
2.2.3 Normal Distributions & Normality 2.2.4 Graphical Analysis2.3 Measurement System Analysis
2.3.1 Precision & Accuracy
2.3.2 Bias, Linearity & Stability
2.3.3 Gage Repeatability & Reproducibility
2.3.4 Variable & Attribute MSA

2.4 Process Capability
2.4.1 Capability Analysis
2.4.2 Concept of Stability
2.4.3 Attribute & Discrete Capability
2.4.4 Monitoring Techniques

 

3.0 Analyze Phase
Green Belt
Black Belt
3.1 Patterns of Variation
3.1.1 Multi-Vari Analysis
3.1.2 Classes of Distributions
3.2 Inferential Statistics
3.2.1 Understanding Inference
3.2.2 Sampling Techniques & Uses
3.2.3 Central Limit Theorem
3.3 Hypothesis Testing
3.3.1 General Concepts & Goals of Hypothesis Testing
3.3.2 Significance; Practical vs. Statistical
3.3.3 Risk; Alpha & Beta
3.3.4 Types of Hypothesis Test3.4 Hypothesis Testing with Normal Data 3.4.1 1 & 2 sample t-tests
3.4.2 1 sample variance
3.4.3 One Way ANOVA a. Including Tests of Equal Variance, Normality
Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

3.5 Hypothesis Testing with Non-Normal Data
3.5.1 Mann-Whitney
3.5.2 Kruskal-Wallis
3.5.3 Mood’s Median
3.5.4 Friedman
3.5.5 1 Sample Sign
3.5.6 1 Sample Wilcoxon
3.5.7 One and Two Sample Proportion 3.5.8 Chi-Squared (Contingency Tables) a. Including Tests of Equal Variance, Normality
Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

3.1 Patterns of Variation
3.1.1 Multi-Vari Analysis
3.1.2 Classes of Distributions
3.2 Inferential Statistics
3.2.1 Understanding Inference
3.2.2 Sampling Techniques & Uses
3.2.3 Central Limit Theorem
3.3 Hypothesis Testing
3.3.1 General Concepts & Goals of Hypothesis Testing
3.3.2 Significance; Practical vs. Statistical
3.3.3 Risk; Alpha & Beta
3.3.4 Types of Hypothesis Test3.4 Hypothesis Testing with Normal Data 3.4.1 1 & 2 sample t-tests
3.4.2 1 sample variance
3.4.3 One Way ANOVA a. Including Tests of Equal Variance, Normality
Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

3.5 Hypothesis Testing with Non-Normal Data
3.5.1 Mann-Whitney
3.5.2 Kruskal-Wallis
3.5.3 Mood’s Median
3.5.4 Friedman
3.5.5 1 Sample Sign
3.5.6 1 Sample Wilcoxon
3.5.7 One and Two Sample Proportion 3.5.8 Chi-Squared (Contingency Tables) a. Including Tests of Equal Variance, Normality
Testing and Sample Size calculation, performing tests and interpreting results.

 

4.0 Improve Phase
Green Belt
Black Belt
4.1 Simple Linear Regression
4.1.1 Correlation
4.1.2 Regression Equations
4.1.3 Residuals Analysis
4.2 Multiple Regression Analysis
4.2.1 Non- Linear Regression
4.2.2 Multiple Linear Regression
4.2.3 Confidence & Prediction Intervals 4.2.4 Residuals Analysis
4.2.5 Data Transformation, Box Cox
4.1 Simple Linear Regression
4.1.1 Correlation
4.1.2 Regression Equations
4.1.3 Residuals Analysis
4.2 Multiple Regression Analysis
4.2.1 Non- Linear Regression
4.2.2 Multiple Linear Regression
4.2.3 Confidence & Prediction Intervals 4.2.4 Residuals Analysis
4.2.5 Data Transformation, Box Cox4.3 Designed Experiments
4.3.1 Experiment Objectives
4.3.2 Experimental Methods
4.3.3 Experiment Design Considerations

4.4 Full Factorial Experiments
4.4.1 2k Full Factorial Designs
4.4.2 Linear & Quadratic Mathematical Models
4.4.3 Balanced & Orthogonal Designs 4.4.4 Fit, Diagnose Model and Center Points

4.5 Fractional Factorial Experiments
4.5.1 Designs
4.5.2 Confounding Effects
4.5.3 Experimental Resolution

 

5.0 Control Phase
Green Belt
Black Belt
5.1 Lean Controls
5.1.1 Control Methods for 5S
5.1.2 Kanban
5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)
5.2 Statistical Process Control (SPC) 5.2.1 Data Collection for SPC
5.2.2 I-MR Chart
5.2.3 Xbar-R Chart
5.2.4 U Chart 5.2.5 P Chart
5.2.6 NP Chart
5.2.7 Xbar-S Chart
5.2.8 CuSum Chart
5.2.9 EWMA Chart
5.2.10 Control Chart Anatomy5.3 Six Sigma Control Plans
5.3.1 Cost Benefit Analysis
5.3.2 Elements of the Control Plan
5.3.3 Elements of the Response Plan
5.1 Lean Controls
5.1.1 Control Methods for 5S
5.1.2 Kanban
5.1.3 Poka-Yoke (Mistake Proofing)
5.2 Statistical Process Control (SPC) 5.2.1 Data Collection for SPC
5.2.2 I-MR Chart
5.2.3 Xbar-R Chart
5.2.4 U Chart 5.2.5 P Chart
5.2.6 NP Chart
5.2.7 Xbar-S Chart
5.2.8 CuSum Chart
5.2.9 EWMA Chart
5.2.10 Control Methods
5.2.11 Control Chart Anatomy
5.2.12 Subgroups, Impact of Variation, Frequency of Sampling
5.2.13 Center Line & Control Limit Calculations5.3 Six Sigma Control Plans
5.3.1 Cost Benefit Analysis
5.3.2 Elements of the Control Plan
5.3.3 Elements of the Response Plan

Ενότητες εκπαίδευσης κατά ISO 18404:2015

Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής του Lean Six Sigma για την βελτιστοποίηση των Διεργασιών σε μία Επιχείρηση, προτείνοντας τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για την κάθε μια φάση της μεθοδολογίας DMAIC σε ένα Έργο Lean Six Sigma.

Επιπλέον τα πρότυπα αυτά προτείνουν τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει η Διαχείριση αυτών των Έργων και περιγράφουν τους ρόλους, την απαιτούμενη εμπειρία και την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών σε τέτοια Έργα.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα συμμοφώνεται με το σχετικό πρότυπο ISO18404:2015 και όποια θέματα δεν έχουν καλυφθεί από τις ενότητες του IASSC θα αναπτυχθούν επαρκώς στις παρακάτω ενότητες.

PART 1
Foreword Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Symbols and abbreviated terms
3.1 Symbols
3.2 Abbreviated terms
4 Fundamentals of Six Sigma projects within organizations
4.1 General
4.2 Voice of the customer
4.3 Accountability
4.4 Maturity of processes of an organization
4.5 Relationship with quality management standard ISO 9001
5 Six Sigma measures
5.1 Purpose
5.2 Defects per million opportunities (DPMO)
5.3 Sigma score
5.4 Rolled throughput yield (RTY)
5.5 Return rate (RR)
5.6 Number of problem reports (NPR)
5.7 On-time delivery (OTD)
5.8 Cost of poor quality (COPQ)
6 Six Sigma personnel and their roles
6.1 General
6.2 Champion
6.3 Deployment Manager
6.4 Project Sponsor
6.5 Master Black Belt
6.6 Black Belt
6.7 Green Belt
6.8 Yellow Belt
7 Minimum competencies required
8 Minimum Six Sigma training requirements
8.1 Recommended training
8.2 Training requirements for Champions / Deployment Manager
8.3 Training requirements for Sponsors 8.4 Training requirements for Master Black Belts
8.5 Training requirements for Black Belts 8.6 Training requirements for Green Belts 8.7 Training requirements for Yellow Belts 9 Six Sigma project prioritization and selection
9.1 General considerations
9.2 Project prioritization
9.3 Project selection
10 Six Sigma project DMAIC methodology 10.1 Introduction
10.2 Define phase
10.3 Measure phase
10.4 Analyse phase
10.5 Improve phase
10.6 Control phase
11 Six Sigma project methodology — Typical tools employed
12 Monitoring a Six Sigma project
12.1 General
12.2 Gate reviews
12.3 Project management
12.4 Weekly mentoring sessions with a Master Black Belt
13 Critical to success factors for Six Sigma projects
14 Six Sigma infrastructures within an organization
14.1 General information
14.2 Large – Over 1 000 employees at a site
14.3 Medium – 250 to 1 000 employees at a site
14.4 Small – Less than 250 employees at a site
14.5 Multiple sites Annex A (informative) Sigma scores Annex B (informative) Training Bibliography
PART 2
Foreword Introduction
1 Scope
2 Terms and definitions
3 Symbols and abbreviated terms .
3.1 Symbols
3.2 Abbreviated terms
4 DMAIC process sequence
4.1 Define phase (objectives and steps) 4.2 Measure phase
4.3 Analyse phase 4.4 Improve phase
4.5 Control phase Annex A (informative)

Factsheets Factsheet
01 — ROI, costs and accountability Factsheet
02 — Affinity diagram Factsheet
03 — Kano model Factsheet
04 — CTQ tree diagram Factsheet
05 — House of quality Factsheet
06 — Benchmarking Factsheet
07 — Project charter Factsheet
08 — Gantt chart Factsheet
09 — SIPOC Factsheet
10 — Process mapping and process data Factsheet
11 — Prioritization matrix Factsheet
12 — Cause and effect diagram Factsheet 13 — Brainstorming Factsheet
14 — Failure mode and effects analysis (FMEA) Factsheet
15 — Measurement system analysis (MSA) Factsheet
16 — Data collection plan Factsheet
17 — Determination of sample size Factsheet
18 — Normality testing Factsheet
19 — Descriptive statistics visualization tools Factsheet
20 — Indicators Factsheet
21 — Waste analysis Factsheet
22 — Value stream analysis (VSM) Factsheet
23 — Services delivery modelling Factsheet
24 — Hypothesis testing Factsheet
25 — Regression and correlation Factsheet
26 — Design of experiments (DOE) Factsheet
27 — Reliability Factsheet
28 — RACI competencies matrix Factsheet
29 — Monitoring / control plan Factsheet 30 — Control charts Factsheet
31 — Project review Bibliography

 • Σε ανώτερα Στελέχη ή Προϊσταμένους/ες τμημάτων που θέλουν να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους Διαδικασίες, να προχωρήσουν σε εξορθολογισμό τμημάτων και να ενισχύσουν την ποιότητα των Υπηρεσιών τους προς τους Πελάτες.
 • Σε Διευθυντές/τριες εταιρειών που επιθυμούν να κατανοήσουν την Εφαρμογή του Lean Six Sigma στις Επιχειρήσεις τους και το ρόλο τους ως ηγέτες και σπόνσορες Έργων Lean Six Sigma.
 • Σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές/τριες Ποιότητας, Διαχειριστές/τριες έργων, οι οποίοι/ες έχουν πιστοποιηθεί ως Lean Six Sigma και θέλουν να ασχοληθούν full time με την υλοποίηση Lean Six Sigma Έργων στον Οργανισμό τους.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Κατανοήσουν τα διάφορα Εργαλεία που διαθέτει η μεθοδολογία Lean Six Sigma και τις περιπτώσεις στις οποίες βρίσκουν Εφαρμογή.
 • Είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα και θέματα προς βελτίωση.
 • Μπορούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία DMAIC και να κατανοήσουν το γιατί η μεθοδολογία αυτή δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στα Έργα βελτίωσης.
 • Μπορούν να συνθέσουν τη σωστή εταιρική Δομή και Συνεργασία με όλα τα τμήματα και Στελέχη για Έργα βελτίωσης.
 • Κατανοήσουν τη σημαντικότητα της Διαχείρισης Έργων σε Έργα βελτίωσης.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο “Lean Six Sigma”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Case Stusies και Ασκήσεις
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας & αξιοποίηση των σχετικών Εργαλείων

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Νικόλαος Λογοθέτης

Νικόλαος Λογοθέτης

Νικόλαος Λογοθέτης, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φυσικο-Μαθηματικό), κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων Μάστερ (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield (Ειδίκευση σε Στατιστική και Πιθανότητες) και  Διδακτορικού (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Nottingham στην Αγγλία. Σύμβουλος Έρευνας στο τμήμα Στατιστικών και Μαθηματικών Επιστημών στο London School of Economics, Προϊστάμενος της Συμβουλευτικής και Ερευνητικής Μονάδος Στατιστικών Επιστημών,  Μέλος του Τεχνικού Διοικητικού Συμβουλίου της General Electric Company, Ανώτερος Σύμβουλος στη Συμβουλευτική μονάδα Διοικητικών Επιστημών των Βρετανικών Τηλεπικοινωνιών (British Telecom - B.T.) και από το 1991 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής εταιρίας. Συγγραφέας 5 βιβλίων και πολλών δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων. Συγγραφέας του διεθνούς κυκλοφορίας Βιβλίου Managing Total Quality From Deming to Taguchi and SPC (εκδόσεις Prentice Hall) με σημαντική εμπειρία εφαρμογών SPC σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις.
Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 1800 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 1800 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies