Περιγραφή

Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των Στελεχών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ποιοτικότερη εργασία, την καινοτόμο σκέψη, την πελατοκεντρική συμπεριφορά και άρα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Μία από τις εξαιρετικά σημαντικές υποχρεώσεις της Ηγεσίας είναι το Κτίσιμο Αποτελεσματικής Ομάδας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του κάθε μέλους της ομάδας. Επιχειρήσεις με αναπτυγμένη την Κουλτούρα της Λειτουργίας Αποτελεσματικών Ομάδων αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ενισχύεται η συνέργεια για να επιτευχθούν κοινοί στόχοι, τα μέλη της ομάδος δεσμεύονται και αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνα για τη συνολική επίδοση. Τέλος, αναπτύσσονται ηγετικές δεξιότητες με αποτέλεσμα οι επικεφαλής των ομάδων να αυξάνουν συνολικά των παραγωγικότητα του προσωπικού τους. Το σεμινάριο είναι πρακτικού χαρακτήρα αναδεικνύοντας τον τρόπο που σχηματίζονται και αναπτύσσονται οι αποδοτικές ομάδες και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα του Management από το απλό Στέλεχος μέχρι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ισχυρό σημείο του σεμιναρίου είναι ότι μέσω βιωματικών ασκήσεων, αναδεικνύεται η αξία της άσκησης αποτελεσματικής Ηγεσίας και της Λειτουργίας των Ομάδων.

Ενότητες

1. Αποτελεσματική Ηγετική Συμπεριφορά

• Η σημασία της Αποτελεσματικής Ηγεσίας

• Η Ηγεσία ως Άσκηση Επιρροής

• Χαρακτηριστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη

• Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

• Ηγεσία και Ενδυνάμωση Ανθρώπων

• Ηγεσία – Έμπνευση – Όραμα – Επικοινωνία

• Ηγεσία και Επιχειρησιακή Αριστεία

• Η ευθύνη για τα Συστήματα και τις Διαδικασίες

• Η ευθύνη για τη Διαχείριση Πόρων


2. Διαγνωστικά Εργαλεία

• Μοντέλο Διαρκούς Επιτυχίας στην Εταιρεία

• Πόσο λειτουργείτε ως Ηγέτης

• Αποτελεσματικό μέλος Ομάδας

• Αξιολόγηση του χαρακτήρα της Ηγετικής Συμπεριφοράς

• Αξιολόγηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

• Πόσο τσαγανό έχετε;

• Αυτο-διάγνωση αποτελεσματικής καθοδήγησης

• Πόσο σωστά παίρνετε αποφάσεις

• Διάγνωση ρόλου “Ανάπτυξης Κουλτούρας”

• Διάγνωση “Ηγεσίας Αλλαγών”


3. Team Building

• Η σπουδαιότητα της Ομάδας και της συνεργασίας για την επίτευξη συνέργειας και υψηλών επιδόσεων

• Ομαδική Άσκηση

• Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικής Ομάδας και συνεργασίας

• Η επιλογή των μελών της Ομάδας

• Κτίσιμο εμπιστοσύνης

• Ομαδικά παίγνια

• Οι ρόλοι των μελών της αποτελεσματικής Ομάδας

• Ταινία

• Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της συνεργασίας

• Ομαδικό Παίγνιο

• Πρακτική ανάπτυξης της ομάδας

• Ομαδική Άσκηση

• Διάγνωση και οδηγός βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Ομάδας

• Ατομική εργασία

• Διάγνωση και οδηγός βελτίωσης του αποτελεσματικού μέλους της Ομάδας

• Εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς

• Ατομική εργασία

• Συνήθη αίτια αποτυχίας λειτουργίας Ομάδας

• Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ομάδας


4. Πρακτικές Ασκήσεις

• Οι Πρακτικές Ασκήσεις θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα με στόχο να αποκαλύπτουν τις δυνατότητες βελτίωσης της Ηγετικής Συμπεριφοράς των συμμετεχόντων.


Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:


• Αυτοαξιολογηθούν ως Ηγέτες με βάση ειδικά Εργαλεία

• Εντοπίσουν περιοχές Βελτίωσης

• Ετοιμάσουν Πλάνο Προσωπικής Βελτίωσης, βάσει της αρχής ότι η Ηγεσία μαθαίνεται

• Αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη Διαχείριση Αλλαγών και στη λειτουργία Ομάδων ασκώντας θετική επιρροή στο προσωπικό

• Αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την Παρακίνηση και την Ενδυνάμωση των ανθρώπων

• Ενστερνιστούν την Εργασία Ομάδας και τον τρόπο ανάπτυξής της

• Κατανοήσουν ότι ο Manager δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος αν ταυτόχρονα δεν είναι σε θέση να εμπνεύσει και να παρακινήσει την Ομάδα

• Διαπιστώσουν μέσω ασκήσεων ότι οι λύσεις που δίνονται μέσω teamwork είναι περισσότερο λειτουργικές και επιτυχημένες όταν εμπλέκεται η Ομάδα, σε σχέση με τις ατομικές λύσεις

• Εξοικειωθούν με τα βήματα και τους κανόνες κτισίματος της Ομάδος βήμα προς βήμα

• Εξοικειωθούν με τους τρόπους ανάπτυξης των μελών της Ομάδας μέσω της συμμετοχής τους σε αυτήν

• Αντιληφθούν την αξία της Λειτουργίας των Ομάδων στην παρακίνηση των ανθρώπων

• Αναπτύξουν την ικανότητα δημιουργίας συνέργειας μεταξύ των μελών, μέσω καλύτερης ακρόασης και κατανόησης των δυνατοτήτων τους


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Σημειώσεις του σεμιναρίου ‘Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας’
  • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  • Εργαλεία & Ασκήσεις
  • Τα σημεία ενός προσωπικού Σχεδίου Βελτίωσης στις παραπάνω πλευρές της Ηγεσίας
  • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies