Ολοκληρώθηκε το 21o InfoCom World Conference με τη χορηγία της AQS
News

Ολοκληρώθηκε το 21o InfoCom World Conference με τη χορηγία της AQS

Ολοκληρώθηκε το 21o InfoCom World Conference με τη χορηγία της AQS. Δημοσιεύθηκε: 05/12/2019 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 21o InfoCom World Conference με τη χορηγία της AQS. Η AQS συμμετείχε ως χορηγός, διοργανώνοντας παράλληλα Workshop για τον Έλεγχο Ορθής Εφαρμογή του GDPR. Η διάρκεια του Workshop ήταν μία ώρα όπου αρχικά αναλύθηκε η Μεθοδολογία για τον Έλεγχο Εφαρμογής των Απαιτήσεων GDPR, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν Πρακτικά Εργαλεία για την καλύτερη προετοιμασία και Υλοποίηση του Ελέγχου – Audit και τέλος έγινε συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βασικά Ευρήματα από τους Ελέγχους Συμμόρφωσης που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος AQS. Ομιλητής ήταν ο Γεώργιος Βάβουλας, Senior Business & Development Consultant – Trainer – Certified DPO
  • Share

scroll

Cookies & Data Protection

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information, please read carefully the Cookies Policy

Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences