Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4808/21: Ερμηνεία και Εφαρμογή

Με τον Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φύλλου 101/19.06.2021) κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) με στόχο να διερευνηθούν, να καταγραφούν και να περιληφθούν σε έναν ορισμό όλες οι μορφές και τα είδη των βίαιων και παρενοχλητικών Συμπεριφορών στην Εργασία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική Παρενόχληση.

Στο σεμινάριο, με διαδραστικό τρόπο και βιωματικές ασκήσεις, πρόκειται να αναλυθούν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΔΟΕ τα παρακάτω ζητήματα:

 • Τι σημαίνει Παρενόχληση, ποια Συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια και ποιες Μορφές μπορεί να έχει στο χώρο Εργασίας
 • Πώς αναπτύσσουμε δεξιότητες να αναγνωρίζουμε Συμπεριφορές που στοχεύουν στη δική μας Παρενόχληση ή στην Παρενόχληση των συναδέλφων μας και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντιμετώπισης
 • Πώς θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στα θέματα που αφορούν Πία και Παρενόχληση στον Εργασιακό χώρο
 • Πώς θα εναρμονίσουμε την Εταιρεία μας με τις απαιτήσεις του νόμου 4808/21 στα θέματα που αφορούν τη Βία και Παρενόχληση

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στην Εργασία
 • Ορισμός Βίας και Παρενόχλησης
 • Φαινόμενα Βίας και Παρενόχλησης στο χώρο Εργασίας – Έρευνες

2. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Σεξουαλική Παρενόχληση πότε ξεκινά και πώς σταματά
 • Ψυχολογική Παρενόχληση και Εκφοβισμός (mobbing)

3. ΘΥΜΑ, ΘΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 • Χαρακτηριστικά ατόμων που παρενοχλούν
 • Χαρακτηριστικά ατόμων που παρενοχλούνται
 • Επιπτώσεις Συμπεριφορών Παρενόχλησης στον Εργαζόμενο, στην Επιχείρηση, στην Κοινωνία
 • Συμπεριφορές που επιτρέπονται / δεν επιτρέπονται στο χώρο Εργασίας

4. ΠΡΟΛΗΨΗ

 • Τρόποι Πρόληψης φαινομένων Βίας και Παρενόχλησης

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • Τρόποι αντιμετώπισης Συμπεριφορών Βίας και Παρενόχλησης
 • Μη βίαιη Επικοινωνία, μια νέα διάσταση στην Επικοινωνία
 • Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Παρενόχλησης

6. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4808/21

 • Νομικό Πλαίσιο και η Εφαρμογή του νόμου 4808/2021
 • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργοδότη
 • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εργαζομένων

7. ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Αρμοδιότητες
 • Τρόποι Διαχείρισης Αναφοράς Περιστατικών

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν αναλάβει την Εφαρμογή του νόμου 4808/21 στην Εταιρεία τους, στα άτομα που έχουν οριστεί ως Πρόσωπα Αναφοράς για την Εφαρμογή του νόμου αλλά και στα Στελέχη που θα πρέπει να ενημερωθούν για την Εφαρμογή του νόμου.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

 • Στην έγκυρη και εξειδικευμένη κατάρτιση για την πρόληψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο Εργασίας.
 • Στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων μη βίαιης Επικοινωνίας.
 • Στην ανάπτυξη τεχνικών για τον χειρισμό δηλωμένων περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης στον Εργασιακό χώρο.
 • Στην κατανόηση των ορίων και μη επιτρεπτών Συμπεριφορών που δημιουργούν διακρίσεις και προσβάλουν ηθικά, κοινωνικά και σεξουαλικά τα άτομα.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ερωτηματολόγια Διερεύνησης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων
 • Υποδείγματα Πολιτικών για την Διαχείριση Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου, Διαθέτει εμπειρία 25+ ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια,burn out). Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), ενώ έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Eχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση απόδοσης, τις αποτελεσματικές προσλήψεις, την παρακίνηση, την ενδυνάμωση και το wellbeing των εργαζομένων.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Τόπος Διεξαγωγής: ,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Επιδότηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 01-12-2022

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies