Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η AQS έκλεισε τον παρελθόντα Νοέμβριο 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και με την ευκαιρία αυτή προσφέρει στην Ελληνική Αγορά, ένα πρακτικό Οδηγό για τον σχεδιασμό, Βήμα προς Βήμα, των κρίσιμων Δράσεων που θα βελτιώσουν θεαματικά τη Ρευστότητα, την Απόδοση των Κεφαλαίων, την Κερδοφορία και επομένως την Ανταγωνιστικότητα των Εμπορικών Επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της Εξυπηρέτησης του Πελάτη.

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής που διατρέχει όλες τις λειτουργίες των Εμπορικών Επιχειρήσεων με στόχο την Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων Εργαλείων και Πρακτικών, εντοπίζει τις ευκαιρίες Βελτίωσης και Αναβάθμισης των λειτουργιών και προτείνει βέλτιστες Λύσεις για κάθε εντοπιζόμενη ευκαιρία.

Ενότητες

Το Εργαστήριο αυτό θίγει τα παρακάτω ζωτικά θέματα των Εμπορικών Επιχειρήσεων με χρήση κατάλληλων Εργαλείων και πρακτικών:

   1. Ανάλυση του Ανταγωνισμού. Εργαλεία -Πρακτικές
   2. Βελτίωση της Ρευστότητας
   3. Αριστοποίηση Αποθεμάτων που οδηγεί σε μείωση της τάξης του 50%
   4. Αξιολόγηση ισολογισμών Ανταγωνιστών
   5. Βελτιστοποίηση λειτουργιών Αποθήκης
   6. Βελτίωση Διανομών
   7. Αξιολόγηση κερδοφορίας Προμηθευτών
   8. Μέτρηση παραγωγικότητας Αποθήκης
   9. Επιλογή καταλλήλου μεθόδου Picking
   10. Ακριβής υπολογισμός του Κεφαλαίου Κίνησης – Ανάλυση DuPont. Μία μείωση των Αποθεμάτων της τάξης του 50% που προαναφέραμε μπορεί να σημαίνει Αύξηση Απόδοσης Κεφαλαίων κατά 100%
   11. Αποδοτικές Διαπραγματεύσεις με Προμηθευτές Α και Β της ABC Analysis με ενσωμάτωση της BATNA (= Best Alternative To the Negotiation Agreement), της Στοχοθέτησης, των Κόκκινων γραμμών. Παράδειγμα: Μια μείωση του Κόστους των υλικών π.χ. 10%, μπορεί να αυξήσει την Κερδοφορία περίπου κατά 58%, όπως μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ το οποίο αποτελεί και τυπική περίπτωση δομής Κόστους μιας βιομηχανικής Επιχείρησης.
   12. Συστήματα Προβλέψεων: Σύγκριση των σύγχρονων μοντέλων πρόβλεψης και Επιλογή του Αρίστου.
   13. Βέλτιστη Αξιοποίηση του χώρου της Αποθήκης: Μεθοδολογία και Εργαλεία. Επιλογή ραφιών σε συνάρτηση με την Παραγωγικότητα, την μονάδα Συσκευασίας και την χρήση WMS
   14. Μέτρηση και βελτίωση Παραγωγικότητας Αποθήκης. Εργαλεία
   15. Σύστημα Picking στην Αποθήκη. Με ποια Εργαλεία θα διαλέξετε την πιο αποδοτική μέθοδο Picking;
   16. Μεθοδολογία Εφαρμογής της Value Analysis, που είναι η κατάλληλη Μέθοδος για να κόψουμε το περιττό «λίπος των Οργανισμών». Αποδοτική Έρευνα Αγοράς
   17. Μεθοδολογία Εφαρμογής του Νόμου των Προτεραιοτήτων (ABC Analysis) που τετραπλασιάζει την Απόδοσή μας. Πώς ενσωματώνεται στον ημερήσιο Προγραμματισμό μας για την Διαχείριση του Προσωπικού, των Προϊόντων, των Πελατών και των Πόρων
   18. Προσέγγιση ολικού Κόστους: Πώς εντοπίζουμε εκτός από την τιμή Αγοράς τους επί πλέον 11 παράγοντες που τελικά επηρεάζουν το Κόστος
   19. Μείωση Εσωτερικών και Εξωτερικών Χρόνων Προμηθειών: Με Workshop θα αποδείξουμε πως ο εσωτερικός Χρόνος στην Διαχείριση Προμηθειών επηρεάζει και το Κόστος με μαθηματική σχέση
   20. Διαχείριση Συμβάσεων: Ποια είναι τα 12 κύρια χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να απουσιάζουν από καμία Σύμβαση με Πελάτες ή με Προμηθευτές προκειμένου να διαφυλαχτούν η Κερδοφορία και η Ποιότητα
   21. Αξιολόγηση Επενδύσεων: Με ποια Εργαλεία μπορείτε να αξιολογήσετε μία Επένδυση
   22. Αξία Επιχείρησης: Πώς θα επιλέξετε την βέλτιστη Μέθοδο. Εργαλεία
   23. Στοχοθέτηση – Μέτρηση Στόχων: Πώς θα μετρήσετε τον σημαντικότερο Στόχο της Παραγωγικότητας σε ένα Εργοστάσιο (Δείκτης OEE= Overall Equipment Effectiveness)
   24. Ακρίβεια Αποθήκης: Σύγχρονα Εργαλεία όπου με μικρό δείγμα εκτιμάς την ακρίβεια της Αποθήκης.
   25. Αξιολόγηση Προμηθευτών: Απλά αλλά αποτελεσματικά Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών σε συνάρτηση με την Επιστημονική Δειγματοληψία κατά την Παραλαβή
   26. Financial Planning και Ταμειακές Ροές: Πώς σχεδιάζονται οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι κατά την ανάπτυξη μιας Επιχείρησης
   27. Σχεδιασμό Projects μείωσης Κόστους σε όλους τους τομείς της Επιχείρησης: Εργαλεία για Εντοπισμό Ευκαιριών μείωσης Κόστους στους 12 τομείς της Επιχείρησης (Auditing Check List Cost Reduction)
   28. Διαχείριση Παραγγελιών, Εμπορική Πολιτικής και Βελτίωση Ικανοποίησης Πελατών. Χρήση αποδοτικών Εργαλείων
   29. Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης
   30. Πως σχεδιάζεται η Εμπορική Πολιτική της Επιχείρησης
   31. Εργαλεία και πρακτικός τρόπος Διαχείρισης Κινδύνων

   


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην Κερδοφορία της Επιχείρησης, το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, τους Διευθυντές Logistics, τα Στελέχη Αποθήκης, τους Διευθυντές Αγορών, τους Εμπορικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές Συντήρησης, τα Στελέχη Μηχανοργάνωσης και τους Οικονομικούς Διευθυντές, καθώς και τους Διευθυντές ΙΤ.

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 1. Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να βελτιώσουν δραστικά την Αποδοτικότητα στους παραπάνω Τομείς.
 2. Θα τους δοθούν όλα τα σχετικά Εργαλεία που καλύπτουν όλους αυτούς τους Τομείς.
 3. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους ως προς τις μεθόδους και τα Εργαλεία.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • H Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies