Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχουν ως στόχο:

 • Τη Συμμόρφωση της Επιχείρησης με την Ισχύουσα για αυτή Νομοθεσία
 • Την Ελαχιστοποίηση των Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων
 • Τη Διαρκή Βελτίωση των Τεχνικών που χρησιμοποιούνται
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Φυσικών Πόρων

 

Τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

(α) Στα οφέλη που απολαμβάνει η ίδια η επιχείρηση:

 • Μείωση Κόστους
 • Αύξηση Πωλήσεων - Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Αναβάθμιση - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βελτίωση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων

 

(β) Στα οφέλη, που απολαμβάνει η κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Στόχος της εταιρείας μας είναι ο σχεδιασμός ενός λιτού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει αποτελεσματικό «εργαλείο» βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η μεθοδολογία αποτυπώνεται στο σχήμα, που ακολουθεί.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

   

  scroll

  Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

  Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies