Πολιτική Ποιότητας

Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού - υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.
Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας στην AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ως προς τους πελάτες μας, είναι:

 • Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη
 • Η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του πελάτη να είναι ταχύτατη και με επικοινωνία υψηλής ποιότητας
 • Να δώσουμε έμφαση στην απλότητα εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 • Να παρέχουμε στους πελάτες εργαλεία υποστήριξης που θα είναι "state of the art" αφού είμαστε μια εταιρεία, που στην ουσία διαχειρίζεται την γνώση.

Κύριο στοιχείο της πολιτικής μας για τους συμβούλους - στελέχη της Εταιρείας μας είναι:

 • Να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση από τα 600 και πλέον Έργα της AQS.
 • Να αναπτυχθούν ως ηγέτες λειτουργώντας με αυτονομία και πρωτοβουλία, ώστε να παράγουν διαρκώς καινοτόμες ιδέες - προϊόντα για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία AQS έχει σαν σταθερή πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη προσφέροντας πάντα προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η υψηλή και σταθερή αυτή ποιότητα διασφαλίζεται:

 • Με τη συστηματοποιημένη, καταγραμμένη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σχεδιασμού, επίβλεψης, υλοποίησης και παράδοσης στον πελάτη νέων προϊόντων και οργανωτικών έργων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της AQS.
 • Με τη διενέργεια συνεχών ελέγχων ποιότητας σε όλες τις φάσεις, είτε της καταχώρησης δεδομένων, είτε της διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος.
  Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Για να εξασφαλίσει τη συστηματική τήρηση όλων αυτών, η AQS επιμένει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του και τη συνεχή του εξέλιξη, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας (Αυτοέλεγχος).
 • Όλοι οι συνεργάτες είναι πλήρως ενημερωμένοι και εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Για οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα προκύψει ενεργοποιείται αυτομάτως η Διαδικασία Διορθωτικών & Προληπτικών Ενεργειών.
 • Όλα τα κρίσιμα δεδομένα αναλύονται και αξιοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης.
 • Η AQS έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στο Δ/ντα Σύμβουλο και έχει δικαιοδοσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, παράλληλα με τα καθήκοντα του υπευθύνου HRM, καθώς οι διαδικασίες HRM είναι ενταγμένες στο Σύστημα Ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της
 • Μείωση των παραπόνων πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξής τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφορίας

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να προστατέψει τα πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των πελατών της από όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες απειλές.
Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας σχετικά με την Ασφάλεια της Πληροφορίας είναι:

 • Η Πληροφορία να είναι προστατευμένη από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της Πληροφορίας
 • Να διατηρείται η ακεραιότητα της Πληροφορίας
 • Να διατηρείται η διαθεσιμότητα της Πληροφορίας
 • Να διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων
 • Να αναπτύσσονται, να διατηρούνται και να δοκιμάζονται Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στην Ασφάλεια της Πληροφορίας για όλο το προσωπικό
 • Όλα τα πραγματικά ή καθ’ υποψία περιστατικά ασφαλείας να αναφέρονται στον ΥΑΠ και να διερευνώνται πλήρως

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιμέρους Πολιτικές Ασφαλείας και Διαδικασίες, όπου περιγράφονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες του προσωπικού. Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Πολιτικές Ασφαλείας που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της παρούσας και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας.

 

Για την AQS Ltd

Ν. Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies