Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού - υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.
Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας στην AQS - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ως προς τους πελάτες μας, είναι:

 • Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη
 • Η ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του πελάτη να είναι ταχύτατη και με επικοινωνία υψηλής ποιότητας
 • Να δώσουμε έμφαση στην απλότητα εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 • Να παρέχουμε στους πελάτες εργαλεία υποστήριξης που θα είναι "state of the art" αφού είμαστε μια εταιρεία, που στην ουσία διαχειρίζεται την γνώση.

Κύριο στοιχείο της πολιτικής μας για τους συμβούλους - στελέχη της Εταιρείας μας είναι:

 • Να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση από τα 600 και πλέον Έργα της AQS.
 • Να αναπτυχθούν ως ηγέτες λειτουργώντας με αυτονομία και πρωτοβουλία, ώστε να παράγουν διαρκώς καινοτόμες ιδέες - προϊόντα για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία AQS έχει σαν σταθερή πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη προσφέροντας πάντα προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η υψηλή και σταθερή αυτή ποιότητα διασφαλίζεται:

 • Με τη συστηματοποιημένη, καταγραμμένη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σχεδιασμού, επίβλεψης, υλοποίησης και παράδοσης στον πελάτη νέων προϊόντων και οργανωτικών έργων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της AQS.
 • Με τη διενέργεια συνεχών ελέγχων ποιότητας σε όλες τις φάσεις, είτε της καταχώρησης δεδομένων, είτε της διαμόρφωσης του τελικού προϊόντος.
  Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Για να εξασφαλίσει τη συστηματική τήρηση όλων αυτών, η AQS επιμένει στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του και τη συνεχή του εξέλιξη, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας (Αυτοέλεγχος).
 • Όλοι οι συνεργάτες είναι πλήρως ενημερωμένοι και εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Για οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα προκύψει ενεργοποιείται αυτομάτως η Διαδικασία Διορθωτικών & Προληπτικών Ενεργειών.
 • Όλα τα κρίσιμα δεδομένα αναλύονται και αξιοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης.
 • Η AQS έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στο Δ/ντα Σύμβουλο και έχει δικαιοδοσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, παράλληλα με τα καθήκοντα του υπευθύνου HRM, καθώς οι διαδικασίες HRM είναι ενταγμένες στο Σύστημα Ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της
 • Μείωση των παραπόνων πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξής τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Για την AQS Ltd

Ν. Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο