Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Digital Marketing - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Digital Marketing - Αθήνα
Digital Marketing - Αθήνα

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο δημιουργούν αλλαγές με πολύ μεγάλες ταχύτητες, οι οποίες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα τους και κυρίως στο μέλλον τους και στην προοπτική τους.

Μερικές φορές όμως οι επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να διαγνώσουν έγκαιρα την επίδραση αυτών των αλλαγών στο Marketing και την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους και να προσαρμοσθούν ανάλογα. Δεν είναι σε θέση δηλαδή να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι αλλαγές αυτές και τις διαπιστώνουν αργότερα, αλλά πλέον ως κινδύνους.

Για να μπορέσουν να αδράξουν των ευκαιριών του διαδικτύου, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις του λεγόμενου Digital: From the sidelines to center stage, να εντάξουν δηλαδή τις νέες τεχνολογίες του διαδικτύου και το Digital Marketing σαν μια κεντρική λειτουργία της επιχείρησης και όχι σαν ένα βοηθητικό μέσο.

Για να το επιτύχουν αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία και αποτελεί τον κορμό του πρώτου (Α) μέρους του σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί το πως πρέπει να δράσουν στρατηγικά για να ενσωματώσουν έγκαιρα τα διαθέσιμα μέσα και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, ώστε να αναπτύξουν τη σωστή Στρατηγική στον Ψηφιακό κόσμο.

Στο δεύτερο (Β) μέρος αναλύονται οι δυνατότητες των καναλιών του Digital Marketing και το πώς μετριέται η αποτελεσματικότητά τους, ώστε να επιλέγεται ένα μείγμα προώθησης με το οποίο επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη αποφάσεων στρατηγικής και επιχειρηματικών & οργανωτικών αλλαγών ή ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των τεχνολογικών εξελίξεων
 • Στελέχη των Εμπορικών Τμημάτων που έχουν την ευθύνη για την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησής τους
 • Ανώτερα και ανώτατα Στελέχη άλλων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη της επιλογής του μείγματος Προώθησης της Επιχείρησής τους
Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
 • Θα ενημερωθούν για την κρισιμότητα της έγκαιρης και ολοκληρωμένης δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών και κουλτούρας για την προσαρμογή της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή, προκειμένου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται
 • Θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησης, αποτελώντας στο εξής βασικό συστατικό της
 • Θα λάβουν γνώση των αποτελεσματικών μεθοδολογιών και των μοντέλων μετάβασης της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή και θα είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν
 • Θα ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και πως συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της αγοράς – στόχου
 • Θα μπορούν να εντάξουν επιτυχημένα στην επιχείρησή τους τη λογική της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτών
 • Θα αντιληφθούν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας online καμπάνιας
 • Θα ενημερωθούν για το ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα προώθησης ανά κλάδο
 • Θα μελετήσουν επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτών από επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου και μεγέθους
 • Θα γνωρίσουν τον τρόπο δημιουργίας αυτόματων αναφορών απόδοσης της κάθε καμπάνιας, ώστε κάθε φορά να αξιολογούνται αντικειμενικά οι ψηφιακές δράσεις προώθησης και να επιλέγεται η κατάλληλη
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο μείγμα προώθησης της επιχείρησής τους με βάση τις νέες δυνατότητες και μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, όχι μόνο για την προώθηση της επιχείρησης, αλλά και την εσωτερική επικοινωνία
Ενότητες Σεμιναρίου

Α. DIGITAL: FROM THE SIDELINES TO CENTER STAGE

 • Η εξέλιξη των ψηφιακών μέσων
 • Η ταχύτητα των ψηφιακών αλλαγών και οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις
 • Τα ψηφιακά μέσα στο κέντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων
 • Περιπτώσεις θετικών και αρνητικών επιδράσεων των ψηφιακών αλλαγών
 • Μοντέλα και μεθοδολογίες ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων
 • Δημιουργώντας την επιτυχημένη επιχείρηση στην ψηφιακή εποχή
 • Τα κρίσιμα σημεία της ψηφιακής μετάβασης

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ DIGITAL MARKETING

 • Google Adwords (Remarketing, Display, Search)
 • Facebook, Linkedin Διαφημίσεις
 • Email Marketing
 • Νέες τάσεις – άλλα κανάλια προώθησης
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας
 • Επιλογή μείγματος προώθησης για B2B, B2C
 • Παραδείγματα από επιτυχημένες και αποτυχημένες καμπάνιες
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου & Case Studies

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων