Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διοίκηση Αλλαγών με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Διοίκηση Αλλαγών με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Διοίκηση Αλλαγών με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Η AQS διοργανώνει το σεμινάριο 'Διοίκηση Αλλαγών' με εισηγητή τον κορυφαίο Έλληνα Καθηγητή, σε θέματα Στρατηγικής και Διοίκησης Αλλαγών, Δημήτρη Μπουραντά, στη 1 Απριλίου στην Αθήνα και στις 3 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των συμμετεχόντων να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν αποτελεσματικά βελτιωτικές αλλαγές και να κατανοούν τον ρόλο τους, τόσο για βελτιωτικές αλλαγές στον χώρο ευθύνης τους, όσο και για τη διαχείριση ευρύτερων αλλαγών που αποφασίζονται σε επίπεδο Εταιρείας. Η Διοίκηση των αλλαγών είναι το σημαντικότερο και συγχρόνως το δυσκολότερο έργο ενός Manager. Η ανάπτυξη της ικανότητας Διαχείρισης Αλλαγών τελικά σημαίνει ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Το σεμινάριο βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διεργασία της Διαχείρισης Αλλαγής σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ιδεών για τις απαιτούμενες αλλαγές, τον σχεδιασμό υλοποίησης τους καθώς και τη διαχείριση των αντιστάσεων και την απομάκρυνση των εμποδίων που παρουσιάζονται κατά το ξεκίνημα αλλά και κατά την εξέλιξη της αλλαγής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • Είδη αλλαγών
 • Η αναγκαιότητα της αλλαγής
 • Οι συνέπειες από την αδυναμία διαχείρισης αλλαγών
 • Επιχειρησιακό σχέδιο και Διαχείριση αλλαγών
2. ΕΜΠΟΔΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
 • Γιατί αντιδρά το προσωπικό στις αλλαγές
 • Πως διαμορφώνονται οι στόχοι των αλλαγών του επιχειρησιακού σχεδίου με βάση και τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ατομική άσκηση αυτογνωσίας
 • Η αντιμετώπιση των εμποδίων και των αντιδράσεων του προσωπικού στις αλλαγές
3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 • Ομαδική άσκηση βελτιωτικών αλλαγών-Διαδικασία λήψης αποφάσεων για βελτιωτικές αλλαγές
 • Τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικών λύσεων
 • Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις
4. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ
 • Το μοντέλο του J. Kotter
 • Ρόλοι και διαδικασία ηγεσίας αλλαγών του προϊσταμένου
 • Ομαδική άσκηση - Μελέτη περιπτώσεων, Αυτοδιάγνωση
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ
 • Στοιχεία κλίματος και κουλτούρας για συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές και οργανωσιακή μάθηση (organizational learning)
 • Πως ο προϊστάμενος διαμορφώνει την κουλτούρα και το κλίμα συνεχών βελτιωτικών και καινοτομικών αλλαγών
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την ακαδημαϊκή καριέρα διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού , στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Σημειώσεις 'Διοίκηση Αλλαγών'
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Επιδότηση Σεμιναρίου
  Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

  Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

  Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
   
  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων